Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Govern Corporatiu
  4. Documentació Corporativa

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosDocumentació Corporativa

Comença el contingut principal

En aquest apartat posem a la seva disposició la informació corporativa de Banca March. Recordi que per descarregar documents PDF necessitarà el programa Acrobat Reader. Si encara no el té, descarregui-se'l aquí.

Documents

Gestió del Risc

La gestió del risc constitueix un aspecte fonamental de l’estratègia de Banca March. Per això s’ha desenvolupat una cultura corporativa de manera integrada i integral a l’Entitat, a on cada unitat té coneixement dels riscs als quals s’exposa, de la forma en què els mateixos es gestionen i de l’apetit al risc definit.

El govern de l’Entitat té la responsabilitat global d’aprovar i fer un seguiment de la implementació dels objectius estratègics, del marc de la gestió de riscs i de la cultura corporativa. Sota la direcció i supervisió del govern de Banca March, l’alta direcció gestiona l’activitat del banc de manera consistent amb l’estratègia de negoci, l’apetit al risc, la remuneració i la resta de polítiques aprovades.

Els elements fonamentals que regeixen el sistema de gestió de riscs de Banca March, i que estableixen els criteris dirigits a mantenir un perfil de risc mig / baix, són:

  • Estructura de l’entorn de control d’acord amb el model de tres línies de defensa, en el qual els rols i responsabilitats es troben clarament definits en cada línia.
  • Existència de polítiques per a cadascun dels riscs que defineixen el funcionament general de les activitats, que tenen com a objecte controlar i gestionar els riscs a nivell corporatiu.
  • Procediments, metodologies i eines que permeten articular les polítiques i mesurar els riscs.
  • Existència d’un Marc d’Apetit al Risc, com a eina integral amb què el Consell d’Administració determina la tipologia i els límits de risc que està disposat a acceptar en la consecució dels objectius estratègics i de rendibilitat de l’Entitat.

La informació relativa a les polítiques i els objectius de gestió de riscs pot ser consultada a la Informació amb Rellevància Prudencial de Banca March.

Informes de Govern Corporatiu

Informació anual

Informe bancari anual

Informació amb Rellevància Prudencial

Conforme al disposat a la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, Banca March ha aprovat una Política de Remuneracions del seu personal. Vegi l’apartat d’Informació sobre Remuneracions dins de la secció d’Informació amb Rellevància Prudencial corresponent a cada exercici.

Fi del contingut principal