Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Govern Corporatiu
  4. Col·lectiu identificat

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosCol·lectiu identificat

Comença el contingut principal

D’acord amb el disposat a l’article 32 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, Banca March té definit un col·lectiu identificat, la composició del qual és revisada cada any pel Consell d’Administració, a proposta de la Comissió de Retribucions, tenint en compte els criteris establerts en el Reglament Delegat (UE) 604/2014 de la Comissió, de 4 de març de 2014.

A l’apartat Documentació Corporativa poden consultar-se els Informes amb Rellevància Prudencial dels últims cinc anys, que recullen àmplia informació sobre la remuneració del col·lectiu identificat.

Fi del contingut principal