Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Empreses
 3. Operativa diaria
 4. Finançament

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosFinançament

Comença el contingut principal

Soluciones a la medida de su empresa

A Banca March oferim solucions a mida per a la seva empresa i flexibilitat per afrontar les necessitats financeres del seu negoci.

Com ho fem?

 • Disposem d’una cartera diversificada de productes que permet atendre qualsevol necessitat de finançament del negoci.
 • Comptem amb un equip de gestors financers altament qualificats que garanteixen el màxim rigor en el seu assessorament.
 • Treballem amb vostè per trobar la millor solució de finançament per a la seva empresa.

Finançament del circulant

Pòlissa de crèdit

Instrumentada en un compte corrent amb un límit predeterminat de crèdit i per a la qual pagarà interessos en funció del temps i del saldo disposat.

Bestretes de crèdit

Mitjançant les quals la nostra entitat li permet anticipar l’import de crèdits comercials per operacions concretes de la seva activitat comercial.

Descompte comercial

A través del qual podrà avançar, d’una manera àgil i econòmica, el cobrament de les vendes realitzades i instrumentades en efectes comercials.

Finançament a llarg termini

Préstec empresarial

Posem a la seva disposició diverses modalitats de finançament per a l’adquisició d’actius i de circulant. Atenem sempre les seves necessitats pel que fa al termini i a la periodicitat dels pagaments.

Préstec hipotecari

Destinat a finançar l’adquisició o la rehabilitació del bé immoble (oficina, local comercial, nau, solar, etc.) on es dugui a terme l’activitat econòmica de la seva empresa.

Lísing

Arrendament financer de béns mobles i immobles afectes a la seva activitat amb opció de compra en finalitzar el contracte. Es tracta d’un servei amb el qual obtindrà beneficis fiscals importants per a la seva empresa.

Rènting de vehicles

Renovi la seva flota de vehicles mitjançant un contracte de lloguer a canvi d’una quota fixa periòdica que ja inclou el manteniment i les assegurances corresponents.

Líneas BEI

A través de Banca March li facilitem l’accés a les diferents línies de finançament que ofereix el Banc Europeu d’Inversions (BEI).

 • Destinades a pimes i midcaps espanyoles.
 • Ofereixen excel•lents condicions econòmiques i una bonificació del 0,25 %.
 • Cobreixen les necessitats de capital circulant i projectes d’inversió en qualsevol país de la UE.
 • L’import de finançament màxim és de 12.500 euros per a pimes i 25.000 euros per a midcaps.

Per a més informació sobre les inversions que es poden finançar, la modalitat de finançament, el tipus d’interès i altres condicions, consulti els experts de qualsevol de les nostres sucursals.

Línies ICO

A través de Banca March li facilitem l'accés a les diferents línies que ofereix l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per finançar les seves inversions productives a mig i llarg termini.  

Conegui les diferents línies de finançament creades per a aquest any. A Banca March l'ajudem a triar la que més s'adapti a les seves necessitats de finançament o
liquiditat. Per a més informació, consulti els experts de qualsevol de les nostres sucursals.

Avals

Mitjançant les nostres diferents línies li garantim el bon fi dels compromisos i de les obligacions que la seva empresa hagi contret davant de tercers.

Fi del contingut principal