Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Empreses
 3. Operativa diaria
 4. Cobraments i pagaments

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosCobraments i pagaments

Comença el contingut principal

Correcta gestión de cobros y
pagos para una buena imagen de su empresa

A Banca March posem a la seva disposició tot un ventall de solucions que li permetrà cobrir qualsevol necessitat financera de la seva empresa.

Com ho fem?

Generem valor per al seu negoci:

 • Disposem d’una cartera completa de productes i serveis.
 • Comptem amb un equip de professionals que l’assessorarà de forma personalitzada d’acord amb les necessitats de la seva empresa.
 • L’escoltem i dissenyem junts una gestió de la tresoreria, un finançament del circulant i una estructura del seu endeutament a llarg termini correctes.

Gestió de pagaments

Li oferim la següent gamma de productes i serveis, que li permetrà complir en tot moment amb les necessitats i les obligacions de pagament de la seva empresa:

Targetes de dèbit i crèdit Business

Dissenyades per facilitar els pagaments i l’administració de les despeses de viatge i representació de l’empresa, així com per efectuar els pagaments de subministraments d’oficina, d’equips i, fins i tot, de proveïdors. Podrà ajustar-ne els límits a les seves necessitats.

Generador de Remeses CSBWeb

Per gestionar els pagaments als empleats i proveïdors de forma àgil i senzilla des del seu propi ordinador.

Pagament concertat

Producte mitjançant el qual vostè confirma els pagarés-factures que l’empresa rep i la nostra entitat assumeix la gestió dels pagaments als seus proveïdors.

Confirming

Gestió de pagaments a proveïdors. Permet:

 • Simplificar i reduir costos.
 • Millorar la seva imatge davant els proveïdors facilitant-los la bestreta.

Conegui les nostres diferents modalitats:

 • Postfinançament i recompra de factures.
 • Multititularitat amb límits compartits.
 • Possibilitat de pagament.

Gestió de cobraments

A Banca March sabem la importància de fer efectiu el seu dret de cobrament per a la rendibilitat de la seva empresa. Per això, posem a la seva disposició les següents modalitats de cobrament. Vostè decideix quina s’adapta millor a les seves necessitats.

Terminals de punt de venda (TPV)

Faciliten el pagament dels seus clients mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Els nostres gestors l’assessoraran sobre el model més convenient segons les necessitats del seu negoci: mobilitat, multidivisa, pagament per Internet, etc.

Bestretes de crèdit

La nostra entitat anticipa l’import de les vendes comercials per operacions concretes de l’activitat comercial de la seva empresa

Línies de cessió de rebuts

Permeten emetre remeses de rebuts als clients còmodament des de la seva banca electrònica.

SEPA

La Single Euro Payments Area (SEPA) li permet realitzar pagaments electrònics en euros entre qualsevol resident de l'àrea SEPA, mitjançant un únic compte bancari i un sol conjunt d'instruments financers.

L'àrea SEPA està formada per 34 països: 28 de la UE, a més d'Islandia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino i Suïssa.

A continuació trobarà tota la informació referent a aquest tipus de pagaments:

Transferències SEPA (instrument de pagament)

Susbstitueix les transferències nacionals i té les següents característiques:

 • Operacions en euros.
 • Els dos comptes de les transferències han d'estar oberts a algun dels països de l'àrea SEPA.
 • Igualtat de condicions i tarifes per a operacions domèstiques i transfrontereres (països àrea SEPA).
 • L'import es rebrà com a màxim el dia hàbil posterior a al data d'emissió per part de l'entitat ordenant.

Càrrecs domiciliats SEPA (instrument de pagament)

Són pagaments periòdics o puntuals, tant nacionals com transfronterers, a qualsevol dels països del seu àmbit geogràfic.

Existeixen dues modalitats: els SEPA CORE/COR1* (antic càrrec domiciliat nacional) i els SEPA B2B (nova modalitat de càrrec en el qual el termini de devolució/gestió es redueix i el deutor renuncia el dret de reemborsament d'operacions autoritzades).

Aquestes són les principals diferències:

TIPUS CÀRREC SEPA CORE / COR1* SEPA B2B
*Els càrrecs domiciliats SEPA COR1 són una modalitat amb característiques idéntiques als SEPA CORE, però el termini de presentació serà d'un (1) dia per a l'entitat creditora.
DestinAT a Operacions entre empreses i/o particulars Operacions entre empreses i/o autònoms
TERMINI DEVOLUCIÓ / GESTIÓ Fins a 5 dies després de la data de liquidació Fins a 2 dies després de la data de liquidació
TERMINI REEMBORSAMENT PER A OPERACIONS AUTORITZADES Fins a 47 dies després de la data de liquidació No és possible
MANDAT / ORDRES DE DOMICILIACIÓ Previament hi ha d'haver una ordre de domiciliació del deutor. Validesa de les ordres actuals. Obligació de formalitzar noves ordres de domiciliació

Calendari i webs relacionades

L'ús dels instruments SEPA és obligatori des de l'1 de febrer de 2014, d'acord amb l'establert pel Reglament (EU) 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell Europeu.

Webs:

Fi del contingut principal