Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Assessorament Financer
 3. Vehicles d'inversió
 4. SICAV institucionals

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosSICAV institucionals

Comença el contingut principal

Experiència en instruments d’inversió col•lectiva

El millor exponent de l'experiència i la implicació històrica del Grup Banca March en la gestió d'instruments d'inversió col•lectiva.

Què és?

Una societat d'inversió de capital variable, coneguda com SICAV, és una forma d'inversió col•lectiva a través de la creació d'una societat anònima l'objecte de la qual és invertir en actius financers.

Per què nosaltres?

 • La SICAV és el vehicle que més bé reflecteix l'experiència i la implicació històrica del Grup Banca March en la gestió d'instruments d'inversió col•lectiva
 • S'hi dóna entrada als accionistes mitjançant la seva presència activa en comitès d'inversió
 • Els pilars bàsics del nostre model són el valor de l'experiència o els retorns a llarg termini, d'inversió aconsellable amb un horitzó superior a l'any.
 • Model de gestió flexible (intervals amplis d'exposició a la renda variable) i global (no es limita la inversió per àrees geogràfiques, sectors o instruments financers).
 • Es fan servir derivats com a instrument de cobertura puntual i no s'empra el palanquejament financer.
 • El nivell de risc es determina pel grau d'exposició a la renda variable, fixat amb horitzons d'inversió a mitjà/llarg termini.
 • Les variables d'anàlisi són:
  • l'entorn econòmic mundial
  • els tipus d'interès
  • les valoracions objectives dels mercats financers.
 • Cartera molt diversificada i conservadora (avaluació orientativa per sobre de BBB-)
 • Actius tant de deute públic com de renda fixa privada per aprofitar-ne la millor rendibilitat.
 • Exposició limitada a risc de tipus d'interès: durades curtes (de 0,3 a 2 anys)
 • Utilització puntual de derivats
 • Es tendeix a tancar els riscos de tipus de canvi
 • Valors amb sòlids fonamentals i bon coneixement del management
 • Doble anàlisi:
  • bottom-up per a la selecció de valors
  • top-down per a la selecció de sectors i àrees geogràfiques
  • screening permanent de valoracions
 • Cartera diversificada entre 20-60 valors
 • Consistència temporal en els criteris d'inversió:
  • Rotació limitada de la cartera
  • Horitzó d'inversió de mitjà i llarg termini
 • Selecció de valors d'acord amb el perfil de risc de cada SICAV
 • Es tendeix a tancar els riscos de tipus de canvi

Fi del contingut principal