Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Assessorament Financer
  3. Serveis especialitzats
  4. Gestió discrecional de cartera

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosGestió discrecional de cartera

Comença el contingut principal

Professionals especialitzats

  • Delegació de la gestió de la cartera en un equip de professionals especialitzat.
  • Definició del perfil de risc de la cartera segons les necessitats i les preferències del client d’acord amb la normativa vigent.
  • Accés a pràcticament tots els mercats i tipus d’actius.
  • Reporting i seguiment diari de les seves posicions a Internet.
  • Reunions periòdiques per revisar el comportament de la cartera.
  • Control continu de la volatilitat de la cartera.

Fi del contingut principal