Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Assegurança de crèdit Cesce Banca March

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosAssegurança de crèdit Cesce Banca March

Comença el contingut principal

Assegurança de crèdit CESCE Banca March

Per què una assegurança de crèdit?

La seva empresa està en desenvolupament? Enhorabona, això implica ampliar mercat i formes de venda però...

Aquesta evolució comporta un risc a causa de la inseguretat del trànsit comercial, és a dir, la possibilitat de pèrdues per impagats que:

  • Retarden l’evolució de la seva empresa.
  • En frenen l'expansió.
  • Fins i tot poden posar en perill la seva continuïtat.

No només volem vendre més, l’objectiu és cobrar allò que s’ha venut.

L’assegurança de crèdit, que assegura aquests riscos, és la fórmula per obtenir la seguretat i la tranquil•litat que la seva empresa necessita.

Per què CESCE Banca March?

És una eina exclusiva de presa de decisions perquè classifica els deutors en vuit grups de tarifa segons la probabilitat d’impagament. Això permet conèixer i gestionar en tot moment el risc comercial.

És un producte únic que permet asegurar:

  • Des d’un mínim del 10% dels clients que representin aquest mateix percentatge de la seva facturació.
  • Fins a la totalitat dels deutors.

Ofereix una resposta àgil a les peticions de classificació gràcies a l’aplicació que es posa a la seva disposició.

Estalviarà temps i recursos, ja que CESCE s’encarregarà del recobrament dels impagaments dels seus deutors.

Gràcies a l’abast i la qualitat de la seva base d’informació, CESCE té la ràtio d’acceptació de riscos comercials més alta del sector.

A més, en la modalitat Màster Or

CESCE és l’única companyia que emet un Certificat d’Assegurança que facilita l’accés al finançament a Banca March.

El límit que s’ha d’indemnitzar en cas d’impagament és el límit de risc concedit per a cada deutor dins del seu percentatge de cobertura. no hi ha límit màxim en funció de l’import de les primes, com és el cas de la resta de productes del mercat i, a més, la indemnització es duu a terme en el termini de 2 mesos, el període més curt del mercat.

Gràcies a l’accés a serveis de prospecció comercial en mercats nacionals i internacionals, és possible identificar clients potencials de baix risc. Això permet un retorn de la inversió que suposa la prima d’assegurança.

Fi del contingut principal