Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Fons - March Internacional March Vini Catena

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosFons - March Internacional March Vini Catena

Comença el contingut principal

March Vini Catena

El primer fons d'inversió sobre la cadena de valor del vi.

Què és?

Inverteix en companyies cotitzades relacionades amb la cadena de valor del vi a escala global. No inverteix en vi físic.

Una vegada delimitat l'univers d'inversió en aquelles companyies relacionades amb la cadena de valor del vi, ens centrem a seleccionar companyies de qualitat que tinguin valoracions atractives, amb bons fonamentals i que es diferenciïn dels seus competidors (valor afegit, característiques diferenciadores, etc.); en definitiva, que representin una bona oportunitat de compra.

El fons no segueix cap índex de referencia.

Per què invertir?

La tendència global a favor del vi de qualitat, on la demanda és cada vegada més gran i l'oferta està limitada, suposa una oportunitat molt interessant per a l'inversor.

Les característiques “premium” de la majoria de companyies que operen en aquest sector fan que aquesta sigui una inversió molt defensiva en comparació amb la renda variable global.

La perspectiva mundial sobre la demanda del vi de qualitat no tan sols en països desenvolupats, sinó també en els emergents, fa que les companyies presents en aquest sector puguin tenir un comportament positiu a llarg termini.

Presenta una correlació baixa amb la borsa i menys volatilitat que la renda variable global en general

Quadres de risc

RISC

Menor risc Major risc

1 2 3 4 5 6 7

HORITZÓ D'INVERSIÓ

Anys

1 2 3 4 5 6 7

ESTIL

Capitalizació Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitja        
Alta        
Totes        

Dades rellevants

INTL.
CLASSE A1 CLASSE P2 CLASSE I1,3
ISIN LU0566417696 LU0982163676 LU0566417779
DIVISA EUR
COMISSIÓ GEST. 2,00% 1,25% 1,25%
SUSCRIPCIÓ MÍN. 1 PART. 500.000€ 100.000€
DATA LLANÇ. 21-dic-2011 31-oct-2013 15-dic-2010
DOMICILI LUX
CUSTÒDIA B. Privée Edmond de Rothschild

1 Existeixen classes d'accions en USD i GBP amb el risc divisa cobert. El preguem consulti amb March A.M..
2 Classe d'accions només registrada a Espanya i d'ús exclusiu per a patrimonis elevats.
3 Classe d'accions d'ús exclusiu per a inversors institucionals.


INFORMACIÓ LEGAL

Informació legal de FONS

Gestors

Antonio Lopez Silvestre
Responsable Renda Variable Europea i Espanyola

Antonio inicià la seva carrera professional a Beta Capital SVB - Fortis Bank España, primer com a analista de companyies d’infraestructura i cícliques, i posteriorment com a Director d’Anàlisis i de la cobertura d’Utilities espanyoles. Anteriorment, havia treballat a Exane BNP Paribas com a Director de MidCaps Espanyoles i Responsable de la Sucursal a Espanya. Ha obtingut excel·lents posicions en els rànquings d’analistes d’equip (5ª posició a Espanya i Portugal el 2011; 6ª el 2012) i com a individual (2n analista espanyol el 2011, 7è el 2012) d’Extel.

Antonio compta amb un MBA de l’IESE – Universidad de Navarra i una llicenciatura en Economia i Direcció d’Empreses per la Universidad Complutense de Madrid. Addicionalment, ha realitzat diversos programes i cursos de postgrau, entre ells un programa de Valoració d’ empreses a la Harvard Business School i un programa de Value Investing a la Columbia Business School.

Francisco Javier Pérez Fernández
Global Responsable Renda Variable Global

Javier inicià la seva carrera professional en el departament comercial de Crédit Lyonnais. Posteriorment, al Banco Banif fou responsable de contractació de renda variable internacional fins a la seva incorporació el 2000 a March A.M. com a gestor de renda variable global. Ha estat destacat com un dels millors gestors de renda variable global per la revista Inversión i ha aconseguit la qualificació AA per la publicació britànica Citywire.

Javier és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universidad Complutense i diplomat per l’Institut Espanyol d’Analistes Financers (Certified European Financial Analyst). A més, és diplomat en “Value Investing and Seearch For Value” per l’ Ivey Business School, Toronto, Canadà.

Fi del contingut principal