Noticias

Comienza el contenido principal

Banca March, únic banc espanyol entre les millors empreses per treballar a Europa, segons Great Place To Work®

21 septiembre 2021 Categoría: Grupo March

La consultora independent Great Place to Work®, elabora el rànquing en col·laboració amb The Economist Group, i posiciona Banca March entre els 20 primers llocs, com l'únic banc espanyol a la classificació del 2021.

  • El rànquing elaborat per Great Place To Work® és un dels més prestigiosos a escala internacional pel que fa a la gestió de les persones i el talent.
  • Amb aquesta certificació, Banca March obté un nou reconeixement al seu model de negoci únic, basat en professionals formats a la millor escola de gestors de la banca espanyola.
  • Aquest guardó avala la trajectòria de Banca March, en reconèixer la gran transformació que ha experimentat, convertint una empresa de capital 100 % familiar en una de les millors per treballar, tant a Espanya com a Europa.

El mes de gener passat, Banca March va obtenir la certificació Great Place to Work per segon any consecutiu com a reconeixement a la seva gestió de persones, així com a l'excel·lència i alt rendiment dels seus professionals. A l'abril, l'entitat va entrar per primer cop al rànquing de Best Workplaces com una de les deu millors empreses per treballar a Espanya i l'únic banc espanyol dins d'aquesta classificació. Amb aquest nou reconeixement, Banca March fa un pas més i es converteix en l'únic banc espanyol que se situa entre les millors empreses d'Europa per treballar. Així ho afirma la consultora independent Great Place to Work®, que elabora el rànquing en col·laboració amb The Economist Group, posicionant Banca March entre els 20 primers llocs, com l'únic banc espanyol a la classificació del 2021

L'entitat, que presenta la major solvència del sistema financer espanyol, obté d'aquesta manera un nou aval al seu model de negoci únic, basat en excel·lents professionals formats a la millor escola de gestors de la banca espanyola per a l'assessorament patrimonial i la banca privada, el disseny de productes exclusius com la coinversió, el lideratge en la qualitat del servei percebuda pels clients i el compromís accionarial amb la creació de valor a llarg termini. A més, el grup aposta per les inversions sostenibles i és pioner en la incorporació de factors ASG als seus fons d'inversió, per oferir als clients unes rendibilitats més responsables amb l'objectiu de crear un futur millor per a les noves generacions. 

"El reconeixement obtingut avala el nostre model de negoci, la nostra estratègia de desenvolupament de talent i el conjunt de la nostra trajectòria, que ens ha permès fer d'una empresa de capital 100 % familiar una de les millors empreses per treballar, no només a Espanya, sinó també a Europa", afirma Anselmo Martín-Peñasco, sotsdirector general de Banca March i responsable de l'àrea de Recursos Humans. "Hem consolidat una cultura empresarial que ofereix una experiència estimulant als nostres professionals, enforteix el seu compromís amb l'empresa i els connecta amb els nostres valors. El nostre sistema de Gestió de Persones és coherent amb la filosofia d'empresa de Banca March: un model de negoci a llarg termini en el qual tots els grups d'interès (empleats, clients, accionistes i la societat en general) han de créixer. Les persones que treballen a Banca March comparteixen els valors de l'entitat i els porten a la pràctica. Com a empresa molt compromesa amb el desenvolupament de les persones, estem especialment orgullosos de la nostra aposta per la formació contínua, factor essencial que ha convertit Banca March en la millor escola de formació de gestors financers de la banca espanyola, no només per a estalviadors sinó també per a l'assessorament de l'empresa familiar", afegeix. 

La irrupció de la COVID-19 ha fet que aquest any resultés especialment crucial per a la gestió de persones, posant en relleu la importància de tenir cura del benestar dels empleats. En aquest sentit, tal com assenyala Great Place to Work®, el 85 % dels empleats de Banca March afirmen que la companyia té cura del seu benestar a la feina, factor que els permet una millor conciliació familiar i una major flexibilitat laboral. A més, els professionals de l'entitat perceben una actuació de l'empresa coherent amb els seus missatges, cosa que estimula el desig de mantenir-se a l'empresa a llarg termini. 

En relació amb la gestió de la pandèmia, quan la situació encara no era alarmant a Espanya, Banca March va crear un comitè de crisi, amb presència del president, la vicepresidenta i el conseller delegat, a banda de les diferents àrees de gestió, que va establir els dos objectius prioritaris que han servit de guia en totes les decisions: preservar la salut dels professionals i de tot el seu entorn, així com mantenir la continuïtat del negoci. Es va establir, des de l'inici, un protocol d'actuació, que s'ha anat adaptant en cada moment en funció de la situació i també amb la tornada progressiva dels empleats a l'oficina. 

Com a iniciatives destacades, des de l'inici de la pandèmia, el Servei Mèdic ha estat a disposició de la plantilla les 24 hores. L'entitat també ha comptat amb l'assessorament de prestigiosos experts internacionals en l'àmbit de la salut, que ha posat a l'abast, no només dels seus professionals, sinó dels clients. Així mateix, Banca March ha subscrit per a tots els professionals del Grup una assegurança d'hospitalització i posthospitalització per COVID-19.

Com elabora aquest rànquing Great Place to Work 

Great Place to Work® ha publicat avui els resultats de la 19a edició del seu rànquing Best Workplaces in Europe in 2021, durant un esdeveniment virtual. Per a l'elaboració del rànquing, la consultora internacional ha analitzat les polítiques de recursos humans de més de 3.000 companyies en 36 països, fet que suposa una mostra de més d'un milió d'empleats. 

Per poder entrar en aquest rànquing europeu, les empreses han d'haver obtingut una posició destacada a la classificació nacional. Aquest reconeixement es basa en un estudi confidencial que analitza l'experiència dels empleats en àmbits com la confiança, la innovació, els valors de la companyia i el seu lideratge. A més, s'avaluen les empreses pel que fa a la seva capacitat per crear experiències inclusives per a tots els seus empleats. D'altra banda, el rànquing distingeix quatre categories segons la mida de l'empresa: petita (entre 10 i 49 empleats), mitjana (entre 50 i 499 empleats), gran empresa (més de 500 empleats), en la qual es troba Banca March, o multinacional.  

Segons Michael C. Bush, CEO de Great Place to Work, "El rànquing Best Workplaces in Europe™ ha definit les bases per establir nous estàndards pel que fa a la cura dels empleats en diverses indústries", i argumenta que "les companyies incloses en el rànquing són liderades per directius compromesos amb l'atenció a les necessitats dels seus empleats mitjançant la creació de dinàmiques de treball flexibles, en què tots els empleats poden progressar independentment del seu rol en el negoci." 

Great Place to Work treballa des de fa més de 30 anys amb empreses de tot el món per identificar, crear i mantenir una cultura d'alta confiança i alt rendiment. Aquesta consultora independent, una de les més prestigioses en l'àmbit nacional i internacional pel que fa a gestió de recursos humans, exigeix a les empreses que compleixin els estàndards internacionals d'excel·lència més elevats en el desenvolupament i la implementació de l'estratègia de persones.

Accions impulsades des de l'àrea de Recursos Humans

Banca March situa al centre de la seva estratègia les persones i fomenta el desenvolupament personal i professional de tots els seus professionals. Fruit d'aquesta estratègia, en els dos últims exercicis, entre les iniciatives desenvolupades cal destacar les següents:

Formació

El 100 % dels professionals de Banca March han rebut formació durant els últims cinc anys, amb una inversió per professional per damunt de la mitjana del sector financer. Aposta per l'excel·lència i la diferenciació, amb un pla de formació anual adaptat a les necessitats dels equips i al context de cada moment. També es fomenta la motivació i la innovació entre tots els professionals. Durant l'últim any, l'oferta s'ha ampliat amb programes de sostenibilitat i ajudes per a la realització de projectes docents i de recerca acadèmica. En col·laboració amb la Universitat d'Oviedo, s'ha posat en marxa el doctorat Banca March, gràcies al qual, cada any, professionals de l'entitat cursaran el doctorat en Economia i Empresa.     

Beneficis socials

El model retributiu de Banca March ofereix una remuneració competitiva que vincula rendiment, conducta, assoliments i compensació. Tot això, garantint l'equitat interna. La retribució es complementa amb diversos beneficis socials, entre els quals cal destacar les condicions avantatjoses en préstecs, bestretes i crèdits al consum; ajudes per a la formació dels professionals; premis i ajudes a l'estudi tant per a professionals com per als seus familiars; assegurança mèdica col·lectiva i servei mèdic corporatiu; avantatges en la compra o en la intermediació d'actius adjudicats; fons de pensions; assegurança de vida i accidents, i ajuda alimentària.

Desenvolupament professional

Banca March promou el creixement intern i la promoció de les persones. L'experiència professional a Banca March és el resultat d'un procés d'aprenentatge basat en la meritocràcia, el treball en equip i la capacitat creativa. Tots els professionals de Banca March poden participar en sistemes de rotació interna, que es basen en els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació, igualtat de tracte i respecte a les persones i les seves capacitats. Aquests mateixos principis també són decisius en la selecció de nous talents. 

Cultura d'alt rendiment

Banca March promou una cultura de valors i d'alt rendiment, apostant per la proximitat dels directius, la transparència en la comunicació, la confiança i el tracte proper d'una empresa familiar amb més de 90 anys d'història.

Pla d'igualtat i mesures de conciliació

Banca March assumeix el compromís de proporcionar un entorn de treball no discriminatori, on es tracti amb justícia i respecte tots els professionals, se'n promogui el desenvolupament i es recompensi en funció de l'acompliment, evitant qualsevol mena de discriminació. Totes les mesures es recullen en el Pla d'igualtat de l'entitat. A més, Banca March aposta per la conciliació de la vida personal i professional dels seus empleats, i ofereix mesures de flexibilitat i permisos que aporten valor als empleats amb situacions especials. 

Compromesos amb la societat

Banca March considera clau la correcta integració de criteris ètics, socials i ambientals en el desenvolupament de la seva activitat financera. Un dels seus objectius prioritaris és impulsar un negoci més rendible i sostenible, respectuós amb les persones i l'entorn. També promou el voluntariat corporatiu entre els professionals, fomentant la participació en accions solidàries i l'aportació de les seves pròpies idees d'acció social relacionades amb el suport als més desfavorits, la integració de persones amb diferents capacitats, la cura del medi ambient o l'educació financera. 

Gestió de la COVID-19

Des de l'inici de la crisi de la COVID-19, Banca March ha fixat dos objectius prioritaris que estableixen el patró de gestió: preservar la salut dels professionals i de tot el seu entorn, i mantenir la continuïtat del negoci. A més, s'ha compromès a mantenir l'estabilitat laboral de tots els professionals, aportant noves mesures de conciliació que puguin donar resposta a les noves necessitats, i mantenir i fomentar el costat més solidari ajudant els més afectats per la pandèmia.  

Fin del contenido principal

.