Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. March Valores

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosMarch Valores

Comença el contingut principal

March Valores, F.I.

Una manera excel·lent d'invertir a Espanya i Portugal.

Què és?

El fons inverteix en companyies espanyoles i portugueses.

Ens centrem a seleccionar companyies de qualitat que tinguin valoracions atractives, amb bons fonamentals i que es diferenciïn dels seus competidors (valor afegit, característiques diferenciadores, etc.); en definitiva, que representin una bona oportunitat de compra.

El fons no segueix cap índex de referència: La distribució tant sectorial com regional depèn de la selecció de valors del gestor, i, en cap cas, de la composició de l'índex.

És una gestió activa, on només invertim en aquelles companyies en les quals tenim la convicció que, a llarg termini, generaran valor.

Per què invertir?

Un fons que ha obtingut millors resultats que el mercat, amb menys volatilitat i més de 15 anys d'històric.

És la proposta de MGF d'invertir en renda variable espanyola i portuguesa.

És ideal per a inversors acostumats a una alta volatilitat en els mercats i que tinguin l'objectiu d'obtenir una revaloració elevada a llarg termini.

Quadres de risc

RISC

Menor riscMajor risc

1 2 3 4 5 6 7

HORITZÓ D'INVERSIÓ

Anys

1 2 3 4 5 6 7

ESTIL

CAPITALITZACIÓ Passiu Valor Meszcla Creixement
Baixa        
Mitja        
Alta        
Totes        

Dades rellevants

ISIN ES0161033032

DIVISA EUR

COMISSIÓ GEST. 2,15%

SUBSCRIPCIÓ MÍN.   1 PART.

DATA LLANÇ.   9-sep-1998

CUSTÒDIA B. March

INFORMACIÓ LEGAL

Informació legal de FONS

Gestors

Antonio Lopez Silvestre
Responsable Renda Variable Europea i Espanyola

Antonio inicià la seva carrera professional a Beta Capital SVB - Fortis Bank España, primer com a analista de companyies d’infraestructura i cícliques, i posteriorment com a Director d’Anàlisis i de la cobertura d’Utilities espanyoles. Anteriorment, havia treballat a Exane BNP Paribas com a Director de MidCaps Espanyoles i Responsable de la Sucursal a Espanya. Ha obtingut excel·lents posicions en els rànquings d’analistes d’equip (5ª posició a Espanya i Portugal el 2011; 6ª el 2012) i com a individual (2n analista espanyol el 2011, 7è el 2012) d’Extel.

Antonio compta amb un MBA de l’IESE – Universidad de Navarra i una llicenciatura en Economia i Direcció d’Empreses per la Universidad Complutense de Madrid. Addicionalment, ha realitzat diversos programes i cursos de postgrau, entre ells un programa de Valoració d’ empreses a la Harvard Business School i un programa de Value Investing a la Columbia Business School.

Francisco Javier Pérez Fernández
Global Responsable Renda Variable Global

Javier inicià la seva carrera professional en el departament comercial de Crédit Lyonnais. Posteriorment, al Banco Banif fou responsable de contractació de renda variable internacional fins a la seva incorporació el 2000 a March Gestión de Fondos com a gestor de renda variable global. Ha estat destacat com un dels millors gestors de renda variable global per la revista Inversión i ha aconseguit la qualificació AA per la publicació britànica Citywire.

Javier és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universidad Complutense i diplomat per l’Institut Espanyol d’Analistes Financers (Certified European Financial Analyst). A més, és diplomat en “Value Investing and Seearch For Value” per l’ Ivey Business School, Toronto, Canadà.

Fi del contingut principal