Torrenova de Inversiones SICAV, S.A.

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendimient

La categoria "1" no significa que la inversió estigui exempta de risc

La nostra SICAV més conservadora i tot un emblema de Banca March que acumula més de 25 anys d'èxit. Un bon exemple d'una gestió de coinversió amb els nostres clients.

Objectiu

Busca obtenir una revaloració a llarg termini del capital. La seva política d'inversió es regeix pels criteris següents:

  • La selecció de companyies en què invertir es realitza des de l'anàlisi fonamental i emprant criteris de valor. No se segueix cap índex de referència a l'hora de determinar els pesos de les companyies, dels sectors o dels països.
  • S'elimina el risc de divisa en la inversió en renda variable, tret de situacions puntuals en què la divisa actua com a cobertura natural davant dels moviments del mercat.
  • Es realitza una gestió dinàmica en l'assignació d'actius, modulant l'exposició a renda variable en funció de l'entorn de mercat.

Informació legal de Torrenova de Inversiones SICAV, S.A.

Responsables de gestió

CARLOS RUIZ ANTEQUERA
Gestor SICAV Institucionals

Carlos Ruiz Antequera s'incorpora a March AM com a CIO al març de 2021, comptant amb més de 25 anys d'experiència en la indústria de la gestió d'actius i banca privada. Al llarg de les dues últimes dècades ha treballat a Santander AM i Santander Private Banking International (Espanya i Miami), on ha exercit funcions de gestió de fons, assessorament financer, responsable de gestió discrecional i, en l'última etapa, CIO de Banca Privada Internacional de Banco Santander.

Prèviament també ha treballat en entitats com Banesto y BBVA AM. Carlos aporta la seva àmplia experiència, dirigida principalment a clients de grans patrimonis, en la gestió de solucions de renda variable (a escala global i especialitzades en el sector tecnològic, Europa, el Japó i els EUA), renda fixa (especialitzades en crèdit LatAm) i Hedge Funds.

Llicenciat en Administració i Finances i MBA en Business Administration per la Universitat de St. Louis, té un màster en Finances Quantitatives d'AFI Escuela de Finanzas i la certificació Chartered Financial Analyst, CFA.

JOSE LUIS PALMA
CFA. Gestor de SICAV Institucionals

Llicenciat en ADE per CUNEF i màster en Mercats Financers per l'IEB, Jose Luis s'ha incorporat a March AM al setembre de 2020.

José Luis té prop de vint anys d'experiència laboral, quinze d'ells en mercats financers. Els darrers nou anys va formar part de l'equip de gestió de Belgravia Capital, de 2011 a 2015 com a analista buy-side de RV europea, i de 2015 a 2020 com a cogestor de les institucions d'inversió col·lectiva.

De 2008 a 2011 va ser analista sell-side d'entitats financeres a Caja Madrid Bolsa. Anteriorment (2006-2008) va treballar en el departament de mercats de BBVA Suïssa. Va començar la seva carrera com a auditor a KPMG.

Dades Rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Estil

Capitalizació Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitjana        
Alta        
Totes        

Dades

  • ISIN ES0179551231
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 0,70%
  • DATA LLANÇ. 30-des-1987
  • ENTITAT GESTORA MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
  • CUSTODI Banca March

Informació legal SICAV

Final del contingut principal

.