Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Coinversió

Comença el contingut principal

Projectes de coinversió

Què ens aporten?

Els projectes de coinversió fan partícips els nostres clients de projectes d'economia real que no estan subjectes a les fluctuacions dels mercats cotitzats a curt termini, palanquejant-se en el coneixement i l'experiència inversora del Grup Banca March.

A més, permeten diversificar la inversió financera i redueixen la correlació amb els actius cotitzats.

La seva naturalesa il·líquida evita els vaivens del curt termini.

Com ho fem?

  • Des de 2008 s'han portat a terme inversions per valor de més de 2.200 milions d'euros i prop del 49 % ha estat aportat pel Grup Banca March.
  • Ens associem amb gestors líders que inverteixen en el projecte.
  • El 40 % s'ha invertit en projectes internacionals, un biaix que s'ha accentuat aquests darrers anys.
  • 68 % capital risc, 11 % immobiliari, 10 % infraestructures, 9 % deute privat i 2 % Venture Capital. 

Més informació sobre projectes de coinversió

Per què fer-ho ara?

  • Prima de liquiditat en un entorn de creixement modest.
  • Més control sobre l'evolució del projecte.
  • Accés a oportunitats nínxol sota el guiatge de socis experimentats, amb interessos alineats i reputació contrastada.

Final del contingut principal

.