SICAV institucionals

Comença el contingut principal

Una iniciativa amb la qual establir vincles amb petits i grans inversors a llarg termini, sumant recursos per continuar creixent junts.

Els pilars bàsics de les nostres SICAV són la generació de valor i el retorn a llarg termini per a petits i grans inversors.

 • Model de gestió flexible que preveu rangs amplis d'exposició a la renda variable, amb un nivell de risc fixat en el mitjà i llarg termini.
 • Inversió global que traspassa els límits d'àrees geogràfiques, sectors o instruments financers.
 • Presència activa dels nostres accionistes en els comitès d'inversió.
   
 • Variables d'anàlisi centrades en l'entorn mundial, els tipus d'interès i les valoracions objectives dels mercats financers.
 • Fem servir derivats com un instrument de cobertura puntual sense caure en el palanquejament.
 • Inclusió de criteris ASG en l'anàlisi i valoració de les companyies.

Torrenova de Inversiones SICAV

Torrenova de Inversiones SICAV, S.A.

Nuestra SICAV más conservadora y todo un emblema de Banca March que acumula más de 25 años de éxito.

Cartera Bellver SICAV

Cartera Bellver SICAV, S.A.

SICAV institucional gestionada per March Asset Management especialment dirigida a inversors amb perfils de risc moderats.

Lluc Valores SICAV

Una iniciativa amb la qual establir vincles amb petits i grans inversors a llarg termini, sumant recursos per continuar creixent junts.

Els pilars bàsics de les nostres SICAV són la generació de valor i el retorn a llarg termini per a petits i grans inversors.

 • Model de gestió flexible que preveu rangs amplis d'exposició a la renda variable, amb un nivell de risc fixat en el mitjà i llarg termini.
 • Inversió global que traspassa els límits d'àrees geogràfiques, sectors o instruments financers.
 • Presència activa dels nostres accionistes en els comitès d'inversió.
   
 • Variables d'anàlisi centrades en l'entorn mundial, els tipus d'interès i les valoracions objectives dels mercats financers.
 • Fem servir derivats com un instrument de cobertura puntual sense caure en el palanquejament.
 • Inclusió de criteris ASG en l'anàlisi i valoració de les companyies.

Torrenova de Inversiones SICAV

Torrenova de Inversiones SICAV, S.A.

Nuestra SICAV más conservadora y todo un emblema de Banca March que acumula más de 25 años de éxito.

Cartera Bellver SICAV

Cartera Bellver SICAV, S.A.

SICAV institucional gestionada per March Asset Management especialment dirigida a inversors amb perfils de risc moderats.

Lluc Valores SICAV

Lluc Valores SICAV, S.A.

Lluc segueix l'estratègia d'inversió de perfil més decidit dins de les SICAV institucionals del Grup Banca March.

Lluc Valores SICAV, S.A.

Lluc segueix l'estratègia d'inversió de perfil més decidit dins de les SICAV institucionals del Grup Banca March.

Final del contingut principal

.