Satèl·lits

Comença el contingut principal

Al voltant del nucli de les carteres dels nostres clients situem les inversions satèl·lits o palanques de rendibilitat, que tenen una vocació de permanència en cartera de més llarg termini.

Alguns d'aquests satèl·lits formen part de l'oferta de Banca March des de sempre, com la coinversió, i fan possible l'aprofitament d'oportunitats d'inversió més especialitzades.

imatge decorativa Coinversió

Coinversió

Permetem als clients participar en els mateixos vehicles o projectes en què inverteixen els nostres accionistes.

imatge decorativa de Sostenibilitat i impacte

Sostenibilitat i impacte

Inversió que no només busca obtenir rendibilitat, sinó promoure el canvi a través de la inversió sostenible.

imatge decorativa de Tendències de creixement

Tendències de creixement

Fons que demostren la nostra capacitat d'innovació, exclusivitat i una gran visió de futur.

imatge decorativa de Assegurances

Assegurances

Solucions asseguradores adaptades a les necessitats de cada client.

imatge decorativa de Tresoreria

Tresoreria

Complement a la resta de solucions.

imatge decorativa de Gestió alternativa

Gestió alternativa

Solucions que busquen obtenir rendibilitat amb independència del comportament dels mercats.

Relacionats:

Final del contingut principal

.