Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

13/11/2018

RESULTATS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2018

El resultat de l'activitat bancària de Banca March augmenta un 15%, fins als 77,4 milions
  • El model de negoci de Banca March es veu enfortit per unes ràtios financeres i de capital fermes: l'entitat té la taxa de morositat més baixa del sector a Espanya (2,77%) i un dels nivells de solvència (20,62%) i liquiditat (LCR 263,3%) més alts d'Europa.
  • A l'àrea de Banca Corporativa, Banca March es consolida com a referent en el finançament de l'empresa familiar, amb un creixement dels ingressos per assessorament del 20,6% i un avanç de la inversió creditícia del 10,8%.    
  • El negoci de Banca Privada i Patrimonial va registrar increments notables en tots els seus paràmetres d'activitat: volum de negoci (+4,9%), nombre de clients (+16%) i recursos fora de balanç (+2,8%), xifres que estan totes en consonància amb els objectius del Pla Estratègic 2017-2019 o per sobre d'aquests objectius, tot i la volatilitat dels mercats financers.
  • Les xifres del negoci a les Balears mostren un creixement rècord, fruit del profund coneixement d'aquest mercat per part de Banca March i del seu avantatge competitiu: la inversió creditícia en aquesta comunitat va créixer un 7,5%; els actius fora de balanç, un 10,9%; i la ràtio de morositat es va situar en l'1,18%.
  • A l'enquesta de satisfacció dels clients de referència al sector financer, Banca March segueix sent l'entitat més ben valorada d'Espanya pel que fa a satisfacció amb el gestor, solidesa, solvència i servei dels seus centres de negoci. A més, la percepció del grup en el seu conjunt continua apuntant a nivells d'excel·lència, segons la firma independent Stiga, fet que es veu reflectit en la nota de satisfacció global amb l'entitat de 7,99 sobre 10 i un índex de recomanació (NPS) del 24,8%, en comparació de la mitjana del 3,3% registrada per al conjunt del mercat.

Els resultats atribuïbles a l'activitat bancària mantenen la seva evolució ferma i creixent: durant els nou primers mesos del 2018 van augmentar fins als 77,4 milions d'euros, xifra que indica un creixement del 15% respecte del mateix període de l'any anterior.

Els ingressos per prestació de serveis —procedents de la gestió de fons d'inversió i SIMCAV, l'activitat de la Banca Corporativa, així com la distribució d'assegurances i mitjans de pagament— van augmentar un 7,3% fins al mes de setembre; els recursos fora de balanç, un 4,3%; i el volum de negoci, un 3,9%. 

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, assenyala: «Els resultats obtinguts en els nou primers mesos de l'any mantenen la tendència clarament positiva que ja s'ha registrat en trimestres anteriors i en l'exercici passat. Les magnituds principals estan en línia o per sobre dels objectius del Pla Estratègic 2017-2019, la qual cosa reforça l'encert de les decisions que ha pres l'equip directiu i el compromís decidit de l'entitat per millorar dia rere dia i oferir als nostres clients el millor assessorament. Aquests resultats posen de manifest que el nostre model de negoci funciona i, per això, Banca March es manté com l'entitat més ben valorada d'Espanya pel que fa a solidesa, solvència i satisfacció amb el gestor. L'excel·lència en el nostre servei i la nostra filosofia de prudència i compromís amb els nostres clients a llarg termini són a la base dels nostres criteris de gestió, la nostra oferta de valor i la nostra sòlida ràtio de solvència. Tot i que Banca March, per dimensions, no és objecte d'examen per part de les autoritats europees, el nostre CET1 és 1,7 vegades superior a la mitjana de la banca espanyola i ens situa en els primers llocs d'Europa».

El resultat consolidat atribuït fins al tercer trimestre de l’exercici 2018 puja a 106,3 milions d’euros, en comparació amb els 145,8 milions del mateix període de l’any anterior. Tanmateix, les xifres no són comparables a causa de la clara distorsió que provoquen els extraordinaris registrats entre gener i setembre de 2017. En aquest sentit, és important assenyalar que els resultats consolidats fins al mes de setembre de 2017 inclouen les plusvàlues obtingudes per Corporación Financiera Alba —on Banca March té una participació del 20,02%— per la venda d'un 7,52% d'ACS, que va generar una plusvàlua abans dels impostos de 352,7 milions d'euros.

SOLVÈNCIA

D'acord amb la seva filosofia de gestió prudent i a llarg termini, el model de negoci de Banca March continua basant-se en uns paràmetres financers sòlids: a les acaballes del mes de setembre, la ràtio de solvència va arribar al 20,62%, una de les més elevades d'Europa; la morositat de l'entitat es va situar en el 2,77%, la més baixa d'Espanya, menys de la meitat de la mitjana del sector; i la ràtio de liquiditat LCR, en el 263,3%.  

LIDERATGE EN FINANÇAMENT DE L'EMPRESA FAMILIAR  

Banca March continua consolidant-se com a referència en Banca Corporativa, amb un enfocament especialitzat en empreses, empreses familiars i famílies empresàries. Els primers nou mesos de 2018, els ingressos per assessorament van créixer un 20,6% i la inversió creditícia va avançar un 10,8%. Des de 2016, el Benefici Abans d'Impostos (BAI) d'aquesta àrea s'ha multiplicat per 2,6.

A banda dels serveis de banca tradicional (finançament, cobraments i pagaments, comerç exterior, etc.), l'entitat ofereix tota una gamma de productes d'assessorament de més valor, com ara la desintermediació de balanç, fusions i adquisicions, préstec directe, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscos. Es tracta d’una oferta especialitzada única a Espanya i amb el compromís ferm de fer arribar a les empreses alternatives de finançament a les quals poden accedir sota el guiatge d’un banc familiar, amb dinamisme i, principalment, sense conflicte d’interessos. 

En l'àrea de mercat de capitals, Banca March és líder en negocis clau. El 2017, Banca March ja es va erigir com una de les entitats més actives en el mercat d'emissions a curt termini per a entitats espanyoles, tant les que no tenen qualificació com les que tenen investment grade o high yield. Concretament, l'entitat té una quota de mercat al MARF, tant pel que fa a límits de programes de pagarés com a volums emesos, superior al 60%. D'aquesta manera, Banca March és el referent nacional per als emissors en aquesta tipologia de producte, després d'haver assessorat emissors com ara Gestamp, Elecnor, Barceló, Tubacex, Europac, Maxam o Fortia Energía des de l'inici d'aquesta activitat, l'any 2013. Banca March també ha liderat programes ECP a Irlanda per a Ferrovial, Acciona, Viesgo i Euskaltel, així com un programa de valors de renda fixa a mitjà termini (Euro Medium Term Note Programme) per a Sacyr, també en aquest mercat.

Del començament d'any ençà, Banca March ha superat els 2.500 milions d'euros de volum emès i col·locat en finançament a curt termini en els mercats de capital i ha incrementat en més d'un 28% el volum emès i col·locat en el mateix període del 2017.

Banca March ha reforçat l'activitat de mercats de capital en les diverses modalitats, tant Equity (ECM) com deute (DCM), per complementar l'excel·lent tasca de la unitat actual. Per fer-ho, ha desenvolupat línies de negoci noves. L'objectiu és ampliar l'oferta de productes d'acord amb les demandes i les necessitats del client. Banca March té l'estructura necessària per desenvolupar la capacitat d'originar (grans empreses, mercat de capitals i M&A), estructurar i distribuir (tresoreria i mercats). L'entitat s'ha consolidat com a líder en DCM (programes d'emissió de curt termini) i actualment desenvolupa amb èxit el mercat d'ECM (col·locació de blocs, instruments convertibles…) per tal de continuar prestant un servei excel·lent als seus clients.

PROPOSTA ÚNICA DE COINVERSIÓ 

La coinversió en Banca March és una característica no replicable en el sistema financer espanyol i que resulta difícil de comparar en el panorama europeu o mundial. La propietat familiar al 100% de Banca March permet assumir projectes d'inversió en economia real que exigeixen compromisos de permanència a mitjà i llarg termini. El Grup disposa de tres parts amb capacitat inversora: Banca March, la Fundació Juan March i Corporación Financiera Alba, un dels hòldings financers independents més importants d'Espanya. Es tracta, al cap i a la fi, de compartir amb els nostres clients la nostra experiència inversora.  

La història de la nostra coinversió es concreta en els més de 1.300 milions d'euros (més del 40% dels quals aportat pel Grup) compromesos al llarg dels darrers deu anys en projectes d'economia real. Aquesta trajectòria es projectarà en el futur amb iniciatives noves que compartirem amb els nostres clients sobre la base d'una ferma creença en la prima de liquiditat que anticipem en una dècada nova que, segons la nostra previsió, estarà dominada per una volatilitat més alta i oportunitats d'inversió en l'esmentat món il·líquid.

REFERÈNCIA EN BANCA PRIVADA I PATRIMONIAL

El negoci de Banca Privada i Patrimonial, l'aposta del Pla Estratègic actual de Banca March i segment en el qual aspira a ser el principal referent al mercat espanyol, va registrar un fort impuls en els nou primers mesos de 2018, tot i la volatilitat dels mercats. El nombre de clients d'aquest segment va créixer un 16% respecte del mateix període de 2017; el volum de negoci es va incrementar un 4,9% i els recursos fora de balanç en aquesta àrea van avançar un 2,8%. Des de finals de 2016, els actius fora de balanç del grup han crescut un 12,9%, cosa que supera els objectius establerts al Pla Estratègic de 2017-2019.

Una dada que demostra la confiança dels clients en l'oferta de Banca Privada i Patrimonial del Grup Banca March és el patrimoni total en SIMCAV que administra la gestora del Grup, March Asset Management, que va arribar als 3.146 milions d'euros a finals de setembre. Una xifra que situa l'entitat en segon lloc al mercat espanyol pel que fa al volum de SIMCAV.

Productes de coinversió, un dels trets d'identitat de Banca March, són també les tres SIMCAV institucionals que gestiona March Asset Management (March A.M.): Torrenova és la SIMCAV més gran d'Espanya, amb 1.275 milions d'euros de patrimoni gestionat fins al mes de setembre. Es va crear fa més de 20 anys com a instrument d'inversió dels accionistes del banc i actualment hi participen 5.941 clients. Bellver (573 milions d'euros de patrimoni gestionat i 3.818 partícips) i Lluc (271 milions i 1.890 partícips) completen aquest grup de productes. Els tres casos són un model de SIMCAV singular, al qual qualsevol dels nostres clients pot accedir amb tan sols una inversió mínima d'una acció i, amb això, beneficiar-se de la mateixa manera dels rendiments que ofereixen aquests instruments financers.

March A.M., que al setembre registrava un patrimoni global de 7.311 milions d'euros, és una peça fonamental en l'estratègia del Grup. Darrere de la confiança que els inversors dipositen cada dia en els productes de March A.M. hi ha les excel·lents rendibilitats obtingudes per l'equip de gestió de fons i la seva consistència a llarg termini.

L'àrea de Banca Patrimonial ha estat objecte d'una profunda transformació que ha suposat la renovació dels equips i el reforç de la seva oferta de productes, amb la incorporació de professionals especialitzats en les àrees de Productes i Coinversió.

En el marc de MiFID II, Banca March no vol renunciar a la seva essència, que és disposar de productes propis i oferir als clients la possibilitat d'invertir amb l'entitat (coinversió). Però, en realitat, Banca March treballa com una societat independent, atès que ofereix un catàleg complet de serveis d'inversió, l'ús d'una arquitectura oberta (productes propis i de tercers) i l'alineació d'interessos amb els clients (per mitjà de la coinversió). Per això, l'entitat ofereix una possibilitat de cobrament dual: bé per mitjà de retrocessions en els serveis d'execució i assessorament puntual, bé de manera explícita, en el cas de la gestió discrecional de carteres (GDC). En l'assessorament recurrent, el cobrament és explícit i implícit

CREIXEMENT RÈCORD A LES ILLES BALEARS

Banca March, entitat nascuda el 1926 a Palma de Mallorca, manté el dinamisme del seu mercat d'origen, on les xifres de negoci en mostren el profund coneixement i l'avantatge competitiu que se'n deriva: la inversió creditícia va créixer un 7,5%, amb una ràtio de morositat de l'1,18% a finals de setembre, mentre que en els nou primers mesos d'enguany els actius fora de balanç s'han incrementat un 10,9%. En aquest territori, l'entitat ha reforçat els recursos i el model d'atenció als clients, així com l'oferta de valor, amb un servei molt especialitzat per al sector hoteler.

QUALITAT DEL SERVEI AL CLIENT

Banca March s'ha posicionat de nou com l'entitat més ben valorada del sistema financer espanyol pel que fa a satisfacció amb el gestor, solidesa i solvència. Així, la percepció de l'entitat en el seu conjunt segueix apuntant a nivells d'excel·lència, segons mostren els resultats acumulats de l'informe comparatiu de satisfacció dels clients en el sector financer espanyol que va elaborar la firma independent STIGA, corresponents al tercer trimestre de 2018. L'estudi permet entendre i comparar com valoren els clients les diverses entitats amb què treballen per mitjà d'un model de mesurament homogeni.

Banca March, que participa per segon any en aquesta anàlisi, es manté en les primeres posicions de totes les classificacions que s'han dut a terme d'acord amb els diversos paràmetres avaluats. En concret, lidera en termes absoluts el rànquing de satisfacció global pel que fa al servei dels gestors, amb una puntuació de 8,68 en comparació de la mitjana de 8,36 de totes les entitats analitzades. També ocupa la primera posició en solidesa i solvència dins dels valors intangibles de marca (8,03 punts respecte de la mitjana de 7,43 del sector) i en tracte personalitzat en l'apartat de valors intangibles de relació (7,78 punts respecte de la mitjana de 6,83). Els valors intangibles de marca mesuren aspectes fonamentals, com ara la solidesa i la solvència de l'entitat, així com la seva modernitat i el seu compromís amb la societat en què s'integra. Per la seva banda, els valors intangibles de relació se centren en el mesurament dels elements que tenen a veure amb la relació amb els clients: transparència, confiança i personalització; és a dir, si l’entitat informa els clients amb claredat, si s’hi pot confiar i si els clients se senten coneguts i tractats de manera personal.

Així mateix, Banca March també és l'entitat més ben valorada, de les disset que s'han analitzat, pel que fa al servei que presten les seves oficines i els seus centres de negocis (amb una nota de 8,71, en comparació amb el 8,04 de mitjana).

Banca March se situa també en la segona posició de l'estudi en dos paràmetres fonamentals que indiquen excel·lència en la qualitat del servei: la satisfacció global amb l'entitat, que assoleix una puntuació de 7,99 punts (en comparació de la mitjana de 7,47 del sector) i l'índex de recomanació dels clients, que es mesura segons la metodologia anomenada Net Promoter Score (NPS), i que a l'octubre de 2018 es va situar en el 24,8%, respecte del 3,3% del conjunt del mercat. Aquesta reconeguda metodologia fa servir una escala que té un -100% com a valor més baix (cap dels enquestats està satisfet) i un 100% com a valor més elevat (tots els enquestats estan satisfets).

PROFESSIONALS EXCEL·LENTS PER AL PLA ESTRATÈGIC 2017-2019

En un sector que destrueix ocupació —es calcula que han desaparegut 80.000 llocs de feina financers els últims cinc anys—, Banca March no ha deixat de crear-ne. Amb la finalitat de disposar dels millors equips per executar el Pla Estratègic 2017-2019 aprovat pel consell d'administració de l'entitat, s'està abordant un intens procés de renovació de perfils a les àrees de Banca Patrimonial i Banca Corporativa. En termes nets, la plantilla va augmentar en unes 50 persones els primers nou mesos de 2018.

El 100% dels professionals de Banca March està immers en un programa de formació sobre assessorament i informació financera, de manera que l'entitat supera les directrius de MiFID II publicades per l'Autoritat Europea de Mercats de Valors (ESMA). Gràcies a aquest pla, l'entitat ofereix formació, no tan sols als empleats que assessoren directament els clients, sinó també als qui informen i donen el servei de comercialització, així com a les àrees tècniques i administratives de l'entitat. El ritme de certificacions professionals continua augmentant, amb un 80% d'aptes en els exàmens més recents per obtenir les qualificacions EFA (European Financial Advisor) i EIP (European Investment Practitioner) d'EFPA Espanya.

Aquesta iniciativa busca la qualificació màxima dels professionals de Banca March i deriva directament dels quatre pilars en què es fonamenta el model de negoci de l'entitat: el compromís accionarial, els productes i serveis singulars i exclusius, la qualitat de servei superior i els professionals excel·lents.  

La formació sobre assessorament i informació financera es duu a terme des de ja fa uns quants anys i, de manera més exhaustiva, des del 2016. És un dels motors que han convertit l'entitat en líder del sector en matèria de qualitat del servei, tal com ho perceben els clients.

COMPROMÍS TECNOLÒGIC  

Banca March, en el seu compromís per oferir el millor servei als seus clients, aposta per estar a l'avantguarda tecnològica. Per fer-ho, ha posat en marxa un ambiciós pla de transformació digital amb un termini d'execució de tres anys, que suposarà una inversió de 75 milions d'euros i la incorporació de 50 professionals. Aquest pla cerca millorar l'experiència del client i optimitzar els sistemes interns i la digitalització de processos, amb l'ambició que Banca March també sigui un referent de l'experiència digital a la banca privada.

El procés de transformació digital de Banca March va ser reconegut el 2017 amb l'obtenció d'un dels premis Computing de l'Era Digital; en concret, en la categoria «Processos i Compliment».

DaDES de l'actividad BancÀria 30/09/2018 30/09/2017 Variació
Import* %
Recursos bancaris de clients 9.002,0 8.582,0 420,0 4,9
Recursos fora de balanç 11.970,0 11.479,0 491,0 4,3
Crèdito als clients 7.605,0 7.477,0 128,0 1,7

*Import en milions €

DaDES DE BALANÇ 30/09/2018 30/09/2017 Variació
Import* %
Patrimoni Net 4.985,4 4.874,0 110,8 +2,3
Total Actiu 19.214,5 18.255,6 958,9 +5,3

*Import en milions €

DaDES del COMPTE DE PÈRDUES I GANÀNCIES 30/09/2018 30/09/2017 Variació
Import* %
Marge d'interessos 105,0 113,3 -8,3 -7,3
Ingressos por serveis 159,0 155,2 +3,8 +2,5
Resultat atribuït 106,3 145,8 -39,5 -27,1

*Import en milions €

Ràtios Principals

MorOSITAT 30/09/2018 30/09/2017
Ràtio de morositat 2,77% 3,46%
Ràtio de cobertura 54,38% 50,88%
Capital 30/09/2018
Ràtio de solvència CET 1 20,62%
Nivell 1 20,62%
 

Cercador de notícies

Fi del contingut principal