Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Nosaltres
 3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

23/11/2017

Resultats del tercer trimestre de 2017

El Grup Banca March duplica el resultat de la seva activitat bancària i obté un benefici consolidat de 157,7 milions fins al setembre.
 •  
  • L'activitat purament bancària duplica el seu resultat en els nou primers mesos del Pla Estratègic 2017-2019, fins a 67,8 milions d'euros. 
  • Els increments van ser especialment significatius en recursos fora de balanç, amb un ascens del 18,1 %, i en ingressos per serveis, amb un creixement el
   31,0 %.
  • El model de negoci de Banca March es veu enfortit per unes fermes ràtios financeres i de capital: l'entitat té la taxa de morositat més baixa del sector a Espanya (3,46 %) i un dels nivells de solvència (18,9 %) i liquiditat (114,8 %) més alts d'Europa. Moody's ha reconegut aquesta solidesa en elevar el ig passat el ràting a llarg termini de l'entitat fins a A3, el nivell més alt del sistema financer domèstic espanyol. 
  • Els clients tornen a demostrar un alt nivell de confiança en l'entitat, segons reflecteixen els estudis de referència que elabora la firma independent iga, que situen Banca March en la segona posició del sector a Espanya, amb una nota de Satisfacció Global amb l'Entitat de 8 sobre 10 i un índex de recomanació (NPS) del 26,7 %.
  • El negoci de Banca Privada i Patrimonial va registrar increments de doble dígit en tots els seus paràmetres d'activitat: volum de negoci (+13,4 %), nombre de clients (+18,7 %) i recursos fora de balanç (+15,9 %).  
  • L'àrea de Banca Corporativa va reforçar el seu lideratge i es va convertir en l'entitat de referència en alternatives de finançament per a empreses, empreses familiars i famílies empresàries. El 2017 Banca March es consolida com la principal entitat col·locadora de programes de pagarés al mercat alternatiu de renda fixa (MARF), amb una quota de mercat superior al 50 %. Els primers nou mesos del 2017, el Grup Banca March va obtenir un benefici net atribuït de 157,7 milions d'euros, fet que suposa un augment del 97,1 % respecte del mateix període de l'any anterior. Els resultats consolidats inclouen les plusvàlues aconseguides per Corporació Financera Alba —en què Banca March té una participació del 20,02 %— amb la venda de la totalitat de la participació en ACS.

 Els resultats atribuïbles a l'activitat bancària mantenen una evolució ferma i dinàmica: durant els primers nou mesos del Pla Estratègic 2017-2019, es van multiplicar per 2,2 vegades respecte al mateix període de 2016, fins a arribar als 67,8 milions d'euros.

En els nou primers mesos de l'exercici actual, els ingressos per prestació de serveis van créixer un 31,0 %; els recursos fora de balanç, un 18,1 %, i el volum de negoci total del conjunt del banc es va elevar un 7,2 %. A les acaballes de setembre, el patrimoni net individual de Banca March se situava en 1.071,6 milions d'euros.

CREIXEMENT EN TOTS ELS MARGES I ESPECIALITZACIÓ

Tots els marges de negoci van registrar avenços significatius. Va ser especialment notable el creixement del 31,0 % en ingressos per prestació de serveis, procedents majoritàriament de la gestió de fons d'inversió i fons paraigua; l'activitat de Mercat de Capitals i Tresoreria, així com la distribució d'assegurances i mitjans de pagament. De fet, el pes d'aquest tipus d'ingressos en el marge ordinari de l'activitat bancària és cada vegada més gran, fins a arribar al 67,2 % el setembre de 2017, com a reflex de l'especialització del negoci de Banca March en Banca Privada i Patrimonial i en Assessorament a Empreses.

FORT CREIXEMENT DE L'ACTIVITAT BANCÀRIA

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, assenyala: “Els resultats obtinguts en els nou primers mesos d'enguany superen els objectius per al període que preveu el Pla Estratègic 2017-2019, que ja són molt ambiciosos. Aquest Pla està comportant una transformació profunda de l'entitat, amb la mirada fixada en consolidar-nos com a entitat de referència en Banca Privada i Patrimonial i Assessorament a Empreses. En un context de tipus d'interès baixos i enmig dels canvis profunds que està experimentant el sector, com l'augment de la regulació i la forta pressió competitiva, Banca March troba una oportunitat per donar un valor afegit superior als clients actuals i als que se'ns acosten, gràcies a la qual cosa cada vegada més estalviadors dipositen la seva confiança en la nostra entitat”.

SOLVÈNCIA

Fidel a la seva filosofia de gestió prudent i a llarg termini, el model de negoci de Banca March es continua basant en uns paràmetres financers sòlids: a les acaballes de setembre, la ràtio de solvència va arribar al 18,9 %, una de les més altes d'Europa; la morositat de l'entitat es va situar en el 3,46 %, la més baixa d'Espanya, amb una diferència molt notable respecte de la mitjana del sector, i la ràtio de cobertura de liquiditat va tancar el mes en el 114,8 %.

La fortalesa del perfil creditici en termes de requeriments de capital, la qualitat dels actius del seu balanç i la capacitat àmplia i suficient de cobertura de Banca March per cobrir les necessitats de finançament dels seus clients han estat reconegudes per l'agència de qualificació creditícia Moody's, que el maig va elevar el ràting a llarg termini de l'entitat a A3 amb perspectiva estable. Banca March té així la qualificació més elevada del sistema financer espanyol, per davant del Regne d'Espanya (en l'actualitat en Baa2). Segons la metodologia aplicada per Moody's, la nota de Banca March ja només podrà millorar si ho fa la d'Espanya. La valoració dels dipòsits a curt termini de Banca March es manté en P2.

REFERÈNCIA EN BANCA PRIVADA I PATRIMONIAL

El negoci de Banca Privada i Patrimonial, aposta del Pla Estratègic actual de Banca March i on aspira a ser el principal referent al mercat espanyol, va registrar un fort impuls en els nou primers mesos de 2017 i va superar els objectius marcats per l'entitat. El nombre de clients d'aquest segment va créixer un 18,7 % respecte del mateix període de 2016; el volum de negoci es va incrementar un 13,4 %, i els recursos fora de balanç en aquesta àrea van avançar un 15,9 %. Tots els paràmetres, per tant, registren creixements percentuals de dos dígits.

Un indicador que reflecteix bé la confiança dels clients en l'oferta de Banca Privada i Patrimonial del Grup Banca March és l'evolució positiva del patrimoni total en fons paraigua que administra la gestora del Grup, March Asset Management, que va arribar als 3.415 milions d'euros a les acaballes de setembre. Una xifra que, al mercat espanyol, la situa en el segon lloc per volum de fons paraigua.

March A. M., amb un patrimoni global a les acaballes de setembre de 7.339 milions d'euros, és una peça fonamental en l'estratègia del Grup. Durant els nou primers mesos de l'any, la gestora ha incrementat en prop de 1.000 milions d'euros els actius que gestiona. Darrere de la confiança que els inversors dipositen cada dia en els productes de March A.M. hi ha les excel·lents rendibilitats obtingudes per l'equip de gestió de fons i la seva consistència a llarg termini. A més, recentment s'ha tancat un acord en més de 30 països amb la plataforma de fons MFEX per a la distribució dels productes de la SIMCAV luxemburguesa March International, en una mostra més de la capacitat de l'entitat per oferir serveis diferencials i productes de valor afegit als seus clients o clients potencials.

EXECUCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Els resultats obtinguts en els nou primers mesos d'enguany superen els que estableix el Pla Estratègic de 2017-2019 de Banca March, que té com a objectiu enfortir aquesta institució com a entitat de referència en els negocis especialitzats en els quals se centra, Banca Privada i Patrimonial i Assessorament a Empreses, i incrementar la rendibilitat de totes les àrees d'activitat.

Com a conseqüència d'aquesta especialització, el Pla Estratègic 2017-2019 preveu increments del 50 % fins al 2019 en recursos fora de balanç, ingressos per prestació de serveis i clients de Banca Privada i Patrimonial.

CLIENTS SATISFETS I ALT NIVELL DE RECOMANACIÓ

La qualitat del servei és un pilar fonamental a Banca March i, per això, l'entitat disposa d'un sistema complet per monitorar l'opinió dels clients que es basa en els estàndards més alts del mercat i en un seguiment exhaustiu a la recerca d'una millora contínua del servei. Les dades més recents, segons el Benchmarking de Satisfacció de Clients en el Sector Financer que elabora la firma independent Stiga per al mercat espanyol, reflecteixen que Banca March es troba en nivells molt alts pel que fa a satisfacció dels clients. Concretament, l'entitat ocupa la segona posició de l'estudi esmentat, tant en Satisfacció Global amb l'Entitat, amb una nota de 8 sobre 10, com en l'índex de recomanació que fan els clients, mesurat segons la metodologia coneguda com NPS (Net Promoter© Score), que al setembre es va situar en el 26,7 % per al conjunt del banc.

PROPOSTA ÚNICA DE COINVERSIÓ AMB ELS CLIENTS

L'entitat continua reforçant i apostant decididament per la seva oferta de coinversió, que permet als nostres clients invertir en els mateixos productes que el banc, cosa que suposa una proposta única i diferencial en el mercat financer espanyol. Un bon exemple de coinversió són les tres SIMCAV institucionals que gestiona March Asset Management (March A.M.): Torrenova és la SIMCAV més gran d'Espanya, amb 1.540 milions d'euros de patrimoni gestionat. Es va crear fa més de 20 anys com a instrument d'inversió dels accionistes del banc i actualment hi participen 6.689 clients. Bellver (551 milions d'euros de patrimoni gestionat) i Lluc (226 milions) completen aquest grup de productes. Els tres casos són un model de SIMCAV singular, al qual qualsevol dels nostres clients pot accedir amb tan sols una inversió mínima d'una acció i, amb això, beneficiar-se de la mateixa manera dels rendiments que ofereixen aquests instruments financers.

A més, els clients també tenen la possibilitat de participar en altres fórmules de coinversió amb Banca March a través de les diferents alternatives d'inversió que s'ofereixen en el sector immobiliari, entre d’altres, fons especials i projectes empresarials. En els últims anys, els clients de Banca March han participat en projectes de naturalesa diversa. Per exemple, en Deià Capital, fons gestionat per Artà Capital, gestora de capital de desenvolupament del Grup Banca March que inverteix en empreses mitjanes no cotitzades a Espanya i Portugal.

Els clients també han pogut invertir en fons de deute, com Oquendo Mezzanine II, que facilita finançament alternatiu a llarg termini i capital preferent a companyies petites i mitjanes, també a la península Ibèrica. Una altra oportunitat de coinversió es va identificar en Madrileña Red de Gas, empresa que explota xarxes de distribució de gas, una operació que es va tancar amb una TIR del 21 % entre el 2011 i el 2015. De manera similar, la inversió en un projecte de sale & lease back d'immobles de BBVA es va tancar amb una TIR mitjana del 17,6 % entre el 2009 i el 2014.

Recentment, Banca March ha arribat a un acord per a la compra del centre comercial ABC Serrano a CBRE Global Investment Partners en associació amb IBA Capital Partners, amb l'objectiu de donar entrada als seus clients en la inversió.

PROFESSIONALS EXCEL·LENTS

El 100 % dels professionals de Banca March està immers en un programa de formació sobre assessorament i informació financera, de manera que l'entitat supera les directrius de MiFID II publicades per l'Autoritat Europea de Mercats de Valors (ESMA). En funció d'aquest pla, l'entitat ofereix formació, no tan sols als qui assessoren directament els clients, sinó també als qui informen i donen el servei de comercialització, així com a les àrees tècniques i administratives de l'entitat. El ritme de certificacions professionals continua augmentant, amb un 80 % d'aptes en els exàmens més recents per obtenir les qualificacions EFA (European Financial Advisor) i EIP (European Investment Practitioner) d'EFPA Espanya.

Aquesta iniciativa busca la qualificació màxima dels professionals de Banca March i deriva directament dels quatre pilars en què es fonamenta el model de negoci de l'entitat: el compromís accionarial, els productes i serveis singulars i exclusius, la qualitat de servei superior i els professionals excel·lents.

La formació sobre assessorament i informació financera es duu a terme des de fa ja diversos anys, i de manera més exhaustiva des de 2016. És un dels motors que han convertit l'entitat en líder del sector en matèria de qualitat del servei, tal com ho perceben els clients.

BANCA CORPORATIVA: UNA OFERTA ALTERNATIVA I SENSE CONFLICTE D'INTERESSOS

L'àrea de Banca Corporativa de Banca March, amb un enfocament especialitzat en empreses, empreses familiars i famílies empresàries, ofereix al client, a més dels serveis de banca tradicional (finançament, cobraments i pagaments, Comex…), tota una gamma de productes d'assessorament de més valor afegit que ens diferencia clarament de la competència, com ara: desintermediació de balanç, fusions i adquisicions, préstecs directes, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscs.

Es tracta d'una oferta especialitzada única a Espanya i amb el compromís ferm de l'entitat de fer arribar a les empreses clientes alternatives de finançament, a les quals poden accedir sota el guiatge d'un banc familiar amb dinamisme i sense conflicte d'interessos, una altra de les característiques més valorades pel mercat. Avui, Banca March és líder en negocis clau d'aquesta activitat, com per exemple al mercat de pagarés del mercat alternatiu de renda fixa (MARF). Banca March, com a entitat col·locadora, té actualment una quota superior al 50 %, després de treballar amb emissors del prestigi de Gestamp, Elecnor, Barceló, Tubacex, Europac, Maxam o Fortia Energía.

COMPROMÍS TECNOLÒGIC

Banca March, en el seu compromís per oferir el millor servei als seus clients, aposta per estar a l'avantguarda tecnològica. Per això, l'entitat ha duplicat la inversió en tecnologia, amb resultats importants i actuacions rellevants en curs per donar resposta, tant internament com externament, al que exigeix un banc modern, dinàmic i multiconnectat.

Actualment, tots els gestors disposen dels mitjans necessaris per dur a terme qualsevol operació amb els clients sense necessitat de ser físicament a l'oficina. També s'ha posat en marxa un pla per a la transformació de les seves oficines en centres de negocis enfocats en l'assessorament, que potenciï la multicanalitat per facilitar totes les gestions bancàries que requereixen i demanen els clients. A més, Banca March disposa de la seva filial Inversis, una plataforma líder en prestació de serveis tecnològics.

El procés de transformació digital de Banca March ha estat reconegut enguany amb l'obtenció d'un dels Premis Computing de l'Era Digital, en concret, en la categoria "Processos i Compliment".  

Banca March

DADES DE ACTIVITAT BANCÀRIA 30/09/2017 30/09/2016 Variació
Import %
Recursos bancaris de clients 10.276,4 9.335,0 941,3 10,1%
Recursos fora de balanç 11.411,0 9.664,0 1.747,0 18,1%
Crèdit als clients 8.009,9 6.902,3 1.107,5 16,0%
DADES DE BALANÇ 30/09/2017 30/09/2016 Variació
Import %
Patrimoni net 4.874,6 4.291,7 582,9 13,6%
Total Actiu 18.255,6 16.436,3 1.819,3 11,1%
DADES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 30/09/2017 30/09/2016 Variació
Import %
Marge d'interessos 113,3 125,2 -11,9 -9,5%
Ingessos per serveis 150,0 114,5 35,5 31,0%
Resultat atribuït 157,7 80,0 77,7 97,1%

RÀTIOS PRINCIPALS

MOROSITAT 30/09/2017 30/09/2016
Ràtio de morositat 3,46% 3,56%
Ràtio de cobertura (*) 50,88% 83,96%
CAPITAL 30/09/2017
Ràtio de solvència 18,9%
Nivell 1 18,6%

(*) La caiguda de la ràtio de cobertura és el resultat de l’aplicació de la nova normativa comptable en matèria de provisions que estableix l’annex IX de la Circular del Banc d’Espanya 4/2016.

Imports en milions d'euros;

RESULTATS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017

Cercador de notícies

Fi del contingut principal