PSD2

Comença el contingut principal

Què és?

PSD2 és la nova directiva europea de serveis de pagament per la qual es modifiquen les clàusules dels contractes de servei de Banca a Distància, targetes de dèbit i de crèdit i comptes corrents i d'estalvi.

La nova Directiva europea de serveis de pagament (PSD2) ja s'ha incorporat a Espanya amb l'entrada en vigor del Reial decret llei 19/2018.

El seu objectiu principal és incrementar la protecció dels usuaris de serveis de pagament, garantint la seguretat de les transaccions efectuades amb els nous mitjans digitals, targetes, Internet i mòbils, i oferint accés a una oferta creixent de serveis de pagament innovadors a escala europea.

Quins canvis i beneficis us aporta?

Més seguretat i informació

 • Es limita a 50 euros la vostra responsabilitat per les pèrdues derivades d'operacions de pagament no autoritzades com a conseqüència del robatori o la sostracció indeguda de les targetes o altres mitjans de pagament, sempre que s'hagin complert les obligacions de custòdia dels mitjans de pagament i les contrasenyes. Amb la normativa anterior el límit era de 150 euros.
 • Agilitza els terminis de resolució de reclamacions, que passen de 2 mesos a 15 dies hàbils.
 • Reforça els requisits de seguretat en l'autenticació, amb la finalitat d'evitar la suplantació d'identitat o el robatori de claus.

Nous serveis d'informació de comptes i iniciació de pagaments

Aquests serveis els pot prestar el Banc o altres proveïdors de serveis de pagament registrats i que comptin amb l'autorització i supervisió del Banc d'Espanya.

 • Serveis d'informació sobre comptes: proporcionen a l'usuari del servei de pagament informació agregada sobre un o diversos comptes de pagament mantinguts en els seus proveïdors de serveis de pagament, facilitant-li una informació global i immediata de la seva situació financera. Requereix un consentiment previ del client, que tria els comptes que vol agregar i el podrà revocar en qualsevol moment.
 • Serveis d'iniciació de pagaments: permeten als intermediaris garantir el pagament del consumidor al comerciant com a alternativa als pagaments amb targeta. És imprescindible el consentiment previ del client.

Des de Banca March, i sempre per raons justificades i per evitar accessos no autoritzats o fraus, es podrà denegar a aquests proveïdors l'accés al vostre compte de pagament. Per motius de seguretat, ens posarem en contacte amb vós si es produeix aquesta situació i necessitem la vostra confirmació.

Execució d'ordres de pagament

Les operacions de pagament realitzades en euros s'executaran, com a màxim, el dia hàbil següent a la recepció de l'ordre de pagament.

Totes aquelles modificacions que us suposin un benefici s'aplicaran immediatament. Si no esteu d'acord amb les noves modificacions dels contractes, podeu resoldre'ls sense cap cost. En cas contrari, s'entendrà que les accepteu. Podeu sol·licitar a la vostra oficina les últimes condicions aplicables als serveis de pagament.

SCA, què és i com us afecta

Des del 14 de setembre del 2019, la Directiva europea sobre serveis de pagament (PSD2) exigeix requisits de seguretat més rigorosos en les operacions de pagament electrònic amb la finalitat d'evitar la suplantació d'identitat o el robatori de claus. És el que es coneix com SCA o autenticació reforçada.

A partir del novembre de 2020, en aquelles transaccions de pagament en què Banca March necessiti verificar la vostra identitat, s'hi inclouran dos o més factors d'autenticació amb les característiques següents:

 • Coneixement: alguna cosa que sabeu, com el vostre PIN o contrasenya.
 • Possessió: alguna cosa que teniu, com la vostra targeta, telèfon mòbil, certificat digital, etc.
 • Inherència: alguna cosa que és (empremta dactilar o reconeixement facial).

Com us afectarà? 

A l'hora de fer un pagament electrònic, a més d'incloure-hi detalls de la targeta com el número, la data de caducitat o el CVV (valor de verificació de la targeta), se us demanarà que valideu l'operació des d'un entorn segur del banc.

En primer lloc, haureu d'accedir a l'aplicació de Banca March o al servei de Banca a Distància i identificar-vos amb les claus (primera autenticació).

A continuació, haureu de validar l'operació introduint la clau de seguretat que rebreu per SMS al mòbil (segona autenticació).

Si encara no teniu l'aplicació o la Banca a Distància, quan feu una compra en línia rebreu un SMS per validar-la en el qual se us sol·licitarà el resultat d'una operació matemàtica utilitzant dos dígits del PIN de la targeta.

En el cas de les compres recurrents o d'import baix, no caldrà realitzar aquesta doble validació.

Què heu de fer?

És important que tingueu el vostre número de telèfon mòbil registrat a Banca March, i amb l'opció de rebre notificacions activada, ja que serà necessari per validar aquelles operacions que requereixin una autenticació reforçada.

Si ja el teniu registrat, podeu actualitzar-lo en qualsevol moment a través de la secció Perfil i Configuració de la Banca a Distància, apartat Mòbil.

Si no el teniu registrat o encara no esteu donat d'alta en el servei de Banca a Distància, poseu-vos en contacte amb el vostre gestor o oficina habitual com més aviat millor.

Si teniu cap consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del telèfon (+34) 971 779 111 o del vostre gestor o oficina habitual.

Informació tècnica

Entorn de proves PSD2 

Als enllaços següents trobareu tota la informació necessària per connectar-vos a la nostra API en l'entorn de proves Sandbox. Aquest servei està adreçat a empreses i professionals interessats a actuar com a TPP (Third Party Payment Service Providers) i establir una relació de confiança amb Banca March i els seus clients.

Tot i que la plataforma està monitorada 24x7, els TPP tenen diversos canals per reportar incidències o consultes:

 • Per a qüestions relacionades amb el Sandbox i la instal·lació de proves: psd2.sandbox.soporte@redsys.es
 • Per a qüestions relacionades amb la instal·lació de producció: psd2.hub.soporte@redsys.es
 • Per resoldre els dubtes o les incidències que es produeixin durant el procés de configuració tècnica, també us podeu posar en contacte a través del telèfon següent, operatiu les 24 hores: 91 728 23 21.

Final del contingut principal

.