Protecció de dades

Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals:

El responsable del tractament de les vostres dades personals serà Banca March, S.A. (en endavant, el “Banc”), amb domicili social a Avinguda Alexandre Rosselló, 8, Palma de Mallorca, Illes Balears, Espanya, tant si la vostra sol·licitud es refereix al mateix Banc com si es refereix a qualsevol altra de les Entitats del Grup Banca March, S.A. La finalitat principal del tractament de les dades serà l'atenció i la gestió de la vostra sol·licitud així com qualsevol acció en què pugui derivar amb independència de la seva naturalesa.

L'origen de les vostres dades sereu vós, principalment, en emplenar aquest formulari. Si bé el Banc podrà accedir, en cas que sigui necessari, a registres públics, butlletins oficials, etc., les vostres dades seran emmagatzemades durant el temps que sigui necessari per a la gestió de la present sol·licitud i, en el cas de no tenir més contacte amb Banca March, es bloquejaran durant un termini de 10 mesos. Això sense perjudici de poder ser bloquejades en cas d'obligació legal o per a l'exercici i la defensa de reclamacions.

Podran, així mateix, ser comunicades a organismes i institucions públiques en base al compliment d'obligacions legals, a les diferents empreses del Grup Banca March, a participades i a tercers col·laboradors; o a tercers proveïdors de serveis.

Podreu exercir els drets en relació a les vostres dades a través de  atencion_cliente@bancamarch.es

Així mateix, podreu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Banca March en la següent adreça electrònica: dpo@bancamarch.es

Per a més informació podeu consultar la nostra Política de Protecció de Dades:

Política de protecció de dades pdf

.