Projectes de coinversió

Comença el contingut principal

Projectes de coinversió

Què ens aporten?

Els projectes de coinversió fan partícips els nostres clients de projectes d'economia real que no estan subjectes a les fluctuacions dels mercats cotitzats a curt termini, palanquejant-se en el coneixement i l'experiència inversora del Grup Banca March.

A més, permeten diversificar la inversió financera i redueixen la correlació amb els actius cotitzats.

La seva naturalesa il·líquida evita els vaivens del curt termini.

Com ho fem?

  • Des de 2008 s'han portat a terme inversions per valor de més de 2.200 milions d'euros i prop del 49 % ha estat aportat pel Grup Banca March.
  • Ens associem amb gestors líders que inverteixen en el projecte.
  • El 40 % s'ha invertit en projectes internacionals, un biaix que s'ha accentuat aquests darrers anys.
  • 68 % capital risc, 11 % immobiliari, 10 % infraestructures, 9 % deute privat i 2 % Venture Capital. 

Més informació sobre projectes de coinversió

Per què fer-ho ara?

  • Prima de liquiditat en un entorn de creixement modest.
  • Més control sobre l'evolució del projecte.
  • Accés a oportunitats nínxol sota el guiatge de socis experimentats, amb interessos alineats i reputació contrastada.

Final del contingut principal

.