Private Equity

Comença el contingut principal

March Private Equity SGEIC, S.A  

March PE és una societat gestora de capital risc, sota la supervisió i regulació espanyola (CNMV), filial 100 % de Banca March, amb vocació d'inversió en Private Equity internacional.

Es tracta d'un servei addicional i exclusiu que Banca March ofereix als seus clients en la planificació i gestió del seu patrimoni i que comparteix l'experiència inversora de gairebé un segle del Grup Banca March.

També és una plataforma de generació de vehicles amb capacitat inversora constant en PE internacional que ofereix condicions d'accés exclusiu a l'actiu.

Per què Private Equity?

Els actius anomenats alternatius i, en concret, el Private Equity s'han consolidat en els darrers anys com una alternativa clara a la inversió tradicional en borsa i renda fixa.

Els retorns generats en el Private Equity estan per damunt de la resta d'actius.

Els mercats públics, sobretot als EUA, s'enfronten a nous reptes: (a) excés de capital per invertir en poques companyies atractives, (b) l'accés a informació i tecnologia compliquen la generació d'alfa, i (c) visió molt curtterminista dels inversors (comportament en funció dels cicles econòmics).

Per a tota mena de clients

  • Línia estratègica d'accés constant a la inversió en PE internacional sota el guiatge d'un dels principals inversors espanyols en aquesta classe d'actiu.
  • Estructura eficient de comissions.
  • Accés a clients categoritzats com a detallistes (MiFID).
  • Coneixement perfecte del mercat i accés exclusiu a oportunitats de coinversió.
  • Diferents tipologies de vehicles: FCR, SCR.
  • Alineament d'interessos complet entre equip gestor i inversor.

Final del contingut principal

.