Mediterranean Fund

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui exempta de risc

És el moment de tornar al mar el que ens ha donat.

Què és?

March International Mediterranean Fund és un fons temàtic de renda variable global que inverteix en companyies cotitzades que estan directament vinculades a la denominada economia de l'oceà.

Aquest fons inverteix en dues tendències de gran potencial relacionades amb alguns dels objectius de desenvolupament sostenible marcats per les Nacions Unides per al 2030:

  • Els oceans com a font de riquesa i la necessitat de preservar-ne la salut fent un ús sostenible a l'hora d'extreure el seu potencial econòmic.
  • L'aigua com a bé escàs i indispensable per a la vida al nostre planeta i dret bàsic de les persones.
     

Per què invertir?

L'oceà, setena economia del planeta, és una gran font de recursos que té un potencial de creixement elevat i aporta valor dins d'una gran quantitat de sectors, des de l'alimentació i el turisme fins al transport o les costes. A més, l'increment demogràfic del planeta en els propers anys fa que la demanda d'aigua s'estigui accelerant.

Aquest fons té una estratègia diferenciada que participa en el creixement de companyies i temàtiques relacionades amb l'oceà i l'aigua, amb activitats respectuoses amb el medi ambient i sensibles a la necessitat de fer un ús responsable i sostenible d'aquests recursos vitals per al nostre planeta.

En què inverteix el fons?

La cartera està composta aproximadament per entre 40 i 60 empreses a escala global i cotitzades, que formen part de l'univers d'inversió de companyies relacionades amb l'economia de l'oceà i l'aigua.

Responsables de gestió

Iñigo Colomo ArenazaIÑIGO COLOMO ARENAZA
Director d'Inversions

Va iniciar la seva carrera professional treballant en els departaments de Tresoreria de diferents bancs d'inversió, com ara Natwest España o Banco de Negocios Argentaria, on va ser responsable de l'àrea de derivats de renda fixa. El seu pas al món de la gestió d'actius es va produir el 1999 dins de Fonditel, la gestora de fons de pensions del Grup Telefónica, com a responsable de productes derivats i finalment com a director d'Inversions. Amb posterioritat ha exercit càrrecs de responsabilitat en diverses firmes, i ha estat director d'Inversions a KBL España i Imantia Capital. Té més de 25 anys d'experiència en la gestió d'actius.

Iñigo és enginyer tècnic aeronàutic per l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Aeronàutica de Madrid, en l'especialitat de motors, i va completar els seus estudis a l'ENSAE (École nationale supériore de l'aéronautique et de l'espace) de Toulouse amb un curs sobre sistemes propulsius.

Dades rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Estil

Capitalització Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitjana        
Alta        
Totes   Capitalización: Todas. Estilo: Valor    

Dades

  • ISIN L LU2039994616
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 1,85%
  • DATA LLANÇ. 9-sep-2019
  • DOMICILI LUX
  • CUSTODI RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES

Consulta la Informació legal de fons de Banca March

Final del contingut principal

.