Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Persones
  3. Serveis avançats
  4. Fons d'inversió

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosFons d'inversió

Comença el contingut principal

March Renta Fija Corto Plazo, FI

Aquest fons és una alternativa al compte corrent.

Què és?

Fons monetari que inverteix en actius de renda fixa pública i/o privada, inclosos els dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids.

No tindrà exposició a una altra divisa que no sigui l'EUR i invertirà en emissions amb valoració igual o superior a la del Regne d'Espanya, si bé podrà invertir un 25% en emissions de valoració inferior.

El fons mantindrà una durada mitjana de 6 mesos.

Per què invertir?

Permet obtenir rendibilitats similars als actius monetaris a més curt termini, amb l'avantatge que s'inverteix en un fons amb liquiditat diària.

És una alternativa molt bona a un compte corrent, ja que ens permet invertir en paper a curt termini, la qual cosa ens genera rendibilitat amb la possibilitat de tenir liquiditat diària en cas d'haver de disposar dels actius.

Quadres de risc

RISC

Menor risc Major risc

1 2 3 4 5 6 7

HORITZÓ D'INVERSIÓ

Anys

1 2 3 4 5 6 7

Dades rellevants

ISIN ES0160985034

DIVISA EUR

COMISSIÓ GEST. 1,00%

SUBSCRIPCIÓ MÍN. 1 PART.

DATA LLANÇ. 16-jun.-1995

DOMICILI  ESP

CUSTÒDIA  B. March

INFORMACIÓ LEGAL

Informació legal de FONS

Gestors

Francisco Herrero
Responsable de Renda Fija

Inicià la seva carrera professional a FECSA. El 1989 s’incorporà a Citibank en les divisions de gestió de fons i pensions com a responsable de les unitats de mercat monetari i renda fixa, incloent derivats. Liderà diversos projectes relacionats amb el trading i reporting de les divisions a Espanya i Grècia. Després, s’incorporà a March A.M. el 2000 com a responsable de la unitat de Renda Fixa, per a gestionar i supervisar les inversions realitzades en deute, tant en mercat monetari com en renda fixa a curt termini i derivats, a través dels diversos instruments d’inversió. Francisco és Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Marta Gonzalez Labián
Gestora de March Gestión

Marta s’incorporà a March A.M. el 2008, a l’equip de Multigestió, i canvià posteriorment a l’equip de gestió de Renda Fixa. A l’actualitat és una de les gestores de la gamma de productes de Renda Fixa. Marta inicià la seva carrera professional a Deloitte com a assistent d’auditoria del departament de Serveis Financers, divisió de Banca, a l’equip permanent del BBVA. Marta és llicenciada en Dret i en Administració i Direcció d’Empreses per la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, i té un Màster en Relacions Institucionals per la Universidad de Georgetown & ICADE.

Fi del contingut principal