March Patrimonio Corto Plazo, FI

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoría “1” no significa que la inversión esté exenta de riesgo

Un fons amb una estratègia de renda fixa a curt termini, amb una gran rendibilitat i risc baix.

Què és?

Estratègia de renda fixa a curt termini que manté una durada màxima d'un any. No té limitació pel que fa al venciment de les emissions, sempre que no excedeixi la durada de la cartera.

Aquest fons busca aprofitar les oportunitats que sorgeixen en el tram curt de la corba de tipus d'interès invertint en actius de renda fixa pública i privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari cotitzats o no, que siguin líquids).

Totes les emissions estaran denominades en euros i els emissors dels bons estaran domiciliats en algun país pertanyent a l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Per què invertir?

Amb March Patrimonio Corto Plazo F.I. és possible mantenir una exposició a una rendibilitat de cartera superior que amb els fons monetaris gràcies al rang de durada de fins a un any, però sense assumir un risc excessiu de tipus d'interès. Amb aquest tipus d'inversors, els gestors de Banca March tenen l'ocasió d'aprofitar les oportunitats d'inversió del tram curt i mitjà de la corba de tipus per optimitzar la rendibilitat.

Es monitoren les decisions de política monetària del Banc Central d'Europeu per veure l'impacte que poden tenir en els tipus d'interès.

Els nostres gestors especialistes busquen la millor manera de posicionar-se en el mercat per maximitzar la rendibilitat de la cartera, mantenint sempre un risc controlat.

Responsables de gestió

FRANCISCO HERRERO
Responsable de Renda Fixa

Inicia la seva carrera professional a FECSA. El 1989 s'incorpora a Citibank en les divisions de gestió de fons i pensions com a responsable de les unitats de Mercat Monetari i Renda Fixa, inclosos derivats. Va liderar diferents projectes relacionats amb el trading i reporting de les divisions a Espanya i Grècia. S'incorpora a March AM el 2000 com a responsable de la unitat de Renda Fixa, gestionant i supervisant les inversions realitzades en deute, tant mercat monetari com renda fixa a curt termini i derivats, a través dels diferents instruments d'inversió. Francisco és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.

MARTA GONZÁLEZ LABIÁN
Gestora de March Asset Management

Marta s'incorpora a March Asset Management el 2008 dins l'equip de Multigestió, per passar posteriorment a l'equip de gestió de Renda Fixa. En l'actualitat és una de les gestores de la gamma de productes de renda fixa. Marta va iniciar la seva carrera professional a Deloitte com a assistent d'auditoria del departament de Serveis Financers, divisió de Banca, a l'equip permanent del BBVA. Marta és llicenciada en Dret i en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pontificia de Comillas, ICADE, i màster en Relacions Institucionals per la Universitat de Georgetown i ICADE.

Dades rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Dades

  • ISIN ES0160990000
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 0,4%
  • DATA LLANÇ. 25-nov.-2011
  • DOMICILI ESP
  • CUSTODI Banca March

Informació legal de fons

Final del contingut principal

.