March Iberia

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui exempta de risc

Una manera excel·lent d'invertir a Espanya i Portugal.

Què és?

March Iberia és un fons que aprofita les oportunitats d'inversió, principalment en renda variable, que ofereixen els mercats d'Espanya i Portugal.

A Banca March ens centrem a seleccionar companyies dins de la península Ibèrica que estiguin ben gestionades, tinguin valoracions atractives i característiques que les diferenciïn dels seus competidors. En definitiva, opcions que representin una bona oportunitat de compra.

Aquest fons no segueix cap índex de referència. La distribució tant sectorial com regional depèn de la selecció de valors del gestor i en cap cas de la composició de l'índex. Es tracta d'una gestió activa en què només invertim en aquelles companyies que tenim la convicció que, a llarg termini, generaran valor.

Per què invertir?

March Iberia és la proposta de March AM per invertir en renda variable espanyola i portuguesa. En incloure aquest fons en la seva cartera, l'inversor podrà assolir una rendibilitat més gran en combinar companyies de presència tant nacional com internacional que tinguin les millors perspectives en qualsevol moment del cicle econòmic.

És un fons ideal per a inversors acostumats a una alta volatilitat en els mercats i l'objectiu dels quals és obtenir una revaloració elevada a llarg termini.

Responsables de gestió

ANTONIO LÓPEZ SILVESTRE
Responsable de Renda Variable Europea i Espanyola

Antonio va iniciar la seva carrera professional a Beta Capital SVB - Fortis Bank España, primer com a analista de companyies d'infraestructura i cícliques per posteriorment convertir-se en director d'Anàlisi i de la cobertura d'Utilities espanyoles. Anteriorment va treballar a Exane BNP Paribas com a director de MidCaps Espanyoles i responsable de la sucursal a Espanya. Ha obtingut unes posicions excel·lents en els rànquings d'analistes tant d'equip (5a posició a Espanya i Portugal el 2011; 6a el 2012) i com individuals (2n analista espanyol el 2011, 7è el 2021) d'Extel.

Antonio té un MBA de l'IESE – Universitat de Navarra i una llicenciatura en Economia i Direcció d'empreses per la Universitat Complutense de Madrid. Addicionalment, ha realitzat diversos programes i cursos de postgrau, entre ells un programa de Valoració d'Empreses a la Harvard Business School i un programa de Value Investing a la Columbia Business School.

FRANCISCO JAVIER PÉREZ FERNÁNDEZ
Responsable de Renda Variable Global

Javier va iniciar la seva carrera professional en el departament comercial de Crédit Lyonnais. Posteriorment, a Banco Banif, va ser responsable de contractació de renda variable internacional, fins a la seva incorporació l'any 2000 a March Asset Management com a gestor de renda variable global. Ha estat destacat com un dels millors gestors de renda variable global per la revista Inversión i ha estat qualificat amb AA per la publicació britànica Citywire.

Javier és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense i diplomat per l'Institut Espanyol d'Analistes Financers (Certified European Financial Analyst). A més, és diplomat en "Value Investing and Search For Value" per l'Ivey Business School de Toronto, al Canadà.

Dades rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Estil

Capitalització Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitjana        
Alta        
Totes   Capitalización: Todas. Estilo: Valor    

Dades

  • ISIN LU0982776501
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 2%
  • DATA LLANÇ. 15-nov-2013
  • DOMICILI LUX
  • CUSTODI RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES

Informació legal de fons

Final del contingut principal

.