March Cartera Moderada, F.I.

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui exempta de risc

Un fons per a inversors amb un perfil de risc moderat que vulguin invertir còmodament en un únic instrument.

Què és?

El fons March Cartera Moderada, F.I. suposa la inversió en una cistella d'IIC amb un horitzó a mitjà termini (tres anys), que combina actius de renda fixa i renda variable per aconseguir un objectiu de rendiment superior.

Es tracta d'una inversió de risc moderat que tolera la volatilitat de les borses. El percentatge màxim permès per invertir en fons de renda variable global està fixat en el 40 % de les inversions. La volatilitat màxima del fons serà d'un 6 % anual.

Amb l'objectiu de trobar l'actiu adequat a cada perfil d'inversor, els nostres fons tenen una àmplia flexibilitat per invertir en tota mena de subjacents.

Per què invertir?

Mitjançant un únic fons i en funció d'un nivell de risc predeterminat i conegut, l'inversor aconsegueix la mateixa diversificació que amb una cistella de fons, obtenint l'exposició global desitjada i amb una operativa molt més senzilla.

Es tracta d'un fons adequat per a clients que confien en la qualitat demostrada de gestió, de selecció i de prudència de March Asset Management.

En cedir la gestió en la selecció de subjacents i d'actius a March AM, l'estalviador permet al gestor agilitzar la presa de decisions i reaccionar en entorns de mercat volàtils.

Responsables de gestió

SANTIAGO MONTERO RUIZ
Director de Multigestió

Santiago Montero Ruiz s'incorpora a March AM el 2007 com a responsable de l'àrea de Multigestió. És el responsable de la selecció de fons de tercers i gestiona la gamma de productes de fons de fons. Anteriorment va treballar a Gesmadrid com a especialista quantitatiu i, posteriorment, com a responsable de gestió alternativa i fons de fons. Santiago va dissenyar i llançar el primer fons de fons de gestió alternativa a Espanya. És llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Madrid.

Dades rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Estil

Capitalització Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitjana        
Alta        
Totes   Capitalización: Todas. Estilo: Valor    

Dades

  • ISIN ES0123549000
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 0,9 %
  • COMISSIÓ D'ÈXIT . 9%
  • DATA LLANÇ. 08-oct-2007
  • DOMICILI ESP
  • CUSTODI Banca March

Informació legal de fons

Final del contingut principal

.