March Cartera Defensiva, F.I.

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui exempta de risc

Un fons per a estalviadors de perfil de risc baix que busquen una àmplia rendibilitat.

Què és?

March Cartera Defensiva, F.I. és un fons pensat per a estalviadors amb un perfil de risc baix que vulguin invertir en una cartera ben diversificada i amb una gran rendibilitat, per damunt del mercat monetari.

L'objectiu del fons és assolir una rendibilitat anual d'euríbor 3 mesos més 0,6 % amb una volatilitat anual màxima del 4,0 %. Com a complement, el límit de volatilitat màxima s'estableix en l'1,5 %, calculat amb rendibilitats diàries de l'últim any.

Es tracta d'una cartera ben diversificada, establerta entre fons d'inversió tant de renda fixa com de renda variable, per aconseguir obtenir un objectiu òptim de rendibilitat/risc.

Per què invertir?

Amb la cessió per part de l'estalviador de la selecció de subjacents i d'actius a March AM, el gestor té la capacitat d'agilitzar la presa de decisions i reaccionar ràpidament en entorns de mercat volàtils.

Gràcies al fons March Cartera Defensiva, F.I. l'inversor aconsegueix la mateixa diversificació que amb una cistella de fons, però utilitzant únicament un instrument amb un nivell de risc predeterminat. El resultat és una operativa molt més senzilla i amb l'exposició global desitjada. Un fons adequat per a clients que confien en la qualitat demostrada de gestió, de selecció i de prudència de March Asset Management.

Amb l'objectiu de trobar l'actiu adequat a cada perfil d'inversor, els fons de Banca March tenen una àmplia flexibilitat per invertir en tota mena de subjacents.

Inclusió de criteris ASG en l'anàlisi i valoració de les companyies.

Responsables de gestió

SANTIAGO MONTERO RUIZ
Director de Multigestió

Santiago Montero Ruiz s'incorpora a March AM el 2007 com a responsable de l'àrea de Multigestió. És el responsable de la selecció de fons de tercers i gestiona la gamma de productes de fons de fons. Anteriorment va treballar a Gesmadrid com a especialista quantitatiu i, posteriorment, com a responsable de gestió alternativa i fons de fons. Santiago va dissenyar i llançar el primer fons de fons de gestió alternativa a Espanya. És llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Madrid.

Dades Rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Estil

Capitalizació Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitjana        
Alta        
Totes   Capitalización: Todas. Estilo: Valor    

Dades

  • ISIN ES0160921039
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 0,65%
  • COMISSIÓ D'ÈXIT. 9%
  • DATA LLANÇ. 20-oct-2004
  • DOMICILI ESP
  • CUSTODI Banca March

Informació legal de Fons

Final del contingut principal

.