Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Persones
  3. Serveis avançats
  4. Fons d'inversió

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosFons d'inversió

Comença el contingut principal

FonMarch, F.I.

Obtingui una rendibilitat interessant amb un risc moderat invertint a curt i mitjà termini en renda fixa.

Què és?

És un fons de renda fixa a curt termini que tracta de beneficiar-se de les oportunitats que sorgeixen en el mercat.

La durada del fons va de 2 a 4 anys; per tant, és un fons amb risc a tipus d'interès molt limitat.

El fons inverteix tant en deute públic com en deute privat i manté una qualitat creditícia elevada. La valoració mínima en què invertiran els gestors serà la del Regne d'Espanya, si bé poden arribar a tenir un 25% del fons en emissions de pitjor qualitat.

El fons gairebé no té risc de divisa, ja que només pot tenir un 5% en una divisa que no sigui l'EUR.

Per què invertir?

Està adreçat a clients que vulguin invertir a curt i mitjà termini i vulguin assumir un risc moderat amb l'objectiu de preservar el capital.

És apte per a clients que vulguin obtenir més rendibilitat que en un fons de mercat monetari i assumeix més risc, ja que inverteix en bons a un termini més llarg (venciment mitjà de la cartera entre 3 i 5 anys).

Una bona opció d'invertir en deute d'altres països amb una cartera equilibrada i ben gestionada per l'equip gestor de March A.M..

Quadres de risc

RISC

Menor riscMajor risc

1 2 3 4 5 6 7

HORITZÓ D'INVERSIÓ

Anys

1 2 3 4 5 6 7

Dades rellevants

ISIN ES0138841038

DIVISA EUR

COMISSIÓ GEST. 1,25%

SUBSCRIPCIÓ MÍN. 1 PART.

DATA LLANÇ. 14-mar-1986

DOMICILI  ESP

CUSTÒDIA  B. March

INFORMACIÓ LEGAL

Informació legal de FONS

Gestors

Francisco Herrero
Responsable de Renda Fija

Inicià la seva carrera professional a FECSA. El 1989 s’incorporà a Citibank en les divisions de gestió de fons i pensions com a responsable de les unitats de mercat monetari i renda fixa, incloent derivats. Liderà diversos projectes relacionats amb el trading i reporting de les divisions a Espanya i Grècia. Després, s’incorporà a March A.M. el 2000 com a responsable de la unitat de Renda Fixa, per a gestionar i supervisar les inversions realitzades en deute, tant en mercat monetari com en renda fixa a curt termini i derivats, a través dels diversos instruments d’inversió. Francisco és Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Marta Gonzalez Labián
Gestora de March Gestión

Marta s’incorporà a March A.M. el 2008, a l’equip de Multigestió, i canvià posteriorment a l’equip de gestió de Renda Fixa. A l’actualitat és una de les gestores de la gamma de productes de Renda Fixa. Marta inicià la seva carrera professional a Deloitte com a assistent d’auditoria del departament de Serveis Financers, divisió de Banca, a l’equip permanent del BBVA. Marta és llicenciada en Dret i en Administració i Direcció d’Empreses per la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, i té un Màster en Relacions Institucionals per la Universidad de Georgetown & ICADE.

Fi del contingut principal