Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Persones
  3. Serveis avançats
  4. Fons d'inversió

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosFons d'inversió

Comença el contingut principal

March Cartera Defensiva, F.I.

Si vostè és un estalviador de perfil baix que cerca més rendibilitat, aquest és el seu fons.

Què és?

Fons pensat per a estalviadors amb un perfil de risc baix que vulguin invertir en una cartera ben diversificada i amb una rendibilitat per sobre del mercat monetari.

L’objectiu del fons és obtenir una rendibilitat anual d’Euribor 3 mesos + 0,6%, amb una volatilitat anual màxima del 4,0%. Addicionalment i com a complement, s’estableix també un límit de volatilitat màxima del 1,5%, calculada amb rendibilitats diàries de l’últim any.

La cartera estarà ben diversificada entre fons d'inversió tant de renda fixa com de renda variable per assolir l'objectiu de rendibilitat/risc.Amb l'objectiu de trobar l'actiu adequat a cada perfil d'inversor, els fons tenen la flexibilitat per invertir en tot tipus de subjacent.

Per què invertir?

Com que se cedeix la gestió en la selecció de subjacents i actius a MGF, l'estalviador permet al gestor agilitar la presa de decisions, ja que aquest últim pot reaccionar en entorns de mercat volàtils.

Mitjançant un únic fons i en funció d'un nivell de risc predeterminat i conegut, l'inversor aconsegueix la mateixa diversificació que amb un cistell de fons i obté l'exposició global desitjada amb una operativa molt més senzilla.

Adequats per a clients que confien en la qualitat demostrada de gestió, de selecció i de prudència de March A.M.: decidim decidir.

Quadres de risc

RISC

Menor risc Major risc

1 2 3 4 5 6 7

HORITZÓ D'INVERSIÓ

Anys

1 2 3 4 5 6 7

ESTIL

CapitaliTzació Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitja        
Alta        
Totes        

Dades rellevants

ISIN ES0160921039

DIVISA EUR

COMISSIÓ GEST. 0,80%

COMISSIÓ D'ÈXIT 15%

SUSCRIPCIÓ MÍN. 10.000 €

DATA LLANÇ. 20-oct-2004

DOMICILI  ESP

CUSTÒDIA  B. March

INFORMACIÓ LEGAL

Informació legal de FONS

Gestor

Santiago Montero Ruiz
Director de Multigestió

Santiago Montero Ruiz s’incorporà a March A.M. el 2007 com a responsable de l’àrea de Multigestió. Ara és el responsable de la selecció de fons de tercers i gestiona la gamma de productes de fons de fons. Anteriorment treballà a Gesmadrid com a especialista quantitatiu i després com a responsable de gestió alternativa i fons de fons. Santi dissenyà i llançà el primer fons de fons de gestió alternativa a Espanya. Santi és llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universidad Autónoma de Madrid.

Fi del contingut principal