Cartera Bellver SICAV, S.A.

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoría “1” no significa que la inversió estigui exempta de risc

SICAV institucional gestionada per March Asset Management especialment dirigida a inversors amb perfils de risc moderats.

Objectiu

La protecció del patrimoni i la creació de valor dins d'un entorn de riscos moderat, obtenint a canvi una revaloració més gran a mitjà i llarg termini. La seva política d'inversió es regeix pels criteris següents:

  • Inversió en renda fixa en actius d'emissors de solvència elevada, tant públics com privats, i una durada mitjana d'un any. Pel que fa a la inversió en renda variable, es realitza en empreses tant nacionals com europees i americanes amb fonaments sòlids i una rendibilitat per dividend atractiva.
  • Gestió dinàmica en l'assignació d'actius, modulant l'exposició a renda variable en funció de l'entorn de mercat.
  • Estratègia global mixta, en la qual un 50 % de la cartera procura batre els principals mercats borsaris globals amb una volatilitat inferior, i l'altre 50 % busca obtenir un diferencial de rendibilitat superior a l'euríbor.
  • No se segueix cap índex de referència a l'hora de determinar els pesos de les companyies, dels sectors o dels països.

Responsables de gestió

CARLOS RUIZ ANTEQUERA
Gestor SICAV Institucionals

Carlos Ruiz Antequera s'incorpora a March AM com a CIO al març de 2021, comptant amb més de 25 anys d'experiència en la indústria de la gestió d'actius i banca privada. Al llarg de les dues últimes dècades ha treballat a Santander AM i Santander Private Banking International (Espanya i Miami), on ha exercit funcions de gestió de fons, assessorament financer, responsable de gestió discrecional i, en l'última etapa, CIO de Banca Privada Internacional de Banco Santander.

Prèviament també ha treballat en entitats com Banesto y BBVA AM. Carlos aporta la seva àmplia experiència, dirigida principalment a clients de grans patrimonis, en la gestió de solucions de renda variable (a escala global i especialitzades en el sector tecnològic, Europa, el Japó i els EUA), renda fixa (especialitzades en crèdit LatAm) i Hedge Funds.

Llicenciat en Administració i Finances i MBA en Business Administration per la Universitat de St. Louis, té un màster en Finances Quantitatives d'AFI Escuela de Finanzas i la certificació Chartered Financial Analyst, CFA.

JOSE LUIS PALMA
CFA. Gestor de SICAV Institucionals

Llicenciat en ADE per CUNEF i màster en Mercats Financers per l'IEB, Jose Luis s'ha incorporat a March AM al setembre de 2020.

José Luis té prop de vint anys d'experiència laboral, quinze d'ells en mercats financers. Els darrers nou anys va formar part de l'equip de gestió de Belgravia Capital, de 2011 a 2015 com a analista buy-side de RV europea, i de 2015 a 2020 com a cogestor de les institucions d'inversió col·lectiva.

De 2008 a 2011 va ser analista sell-side d'entitats financeres a Caja Madrid Bolsa. Anteriorment (2006-2008) va treballar en el departament de mercats de BBVA Suïssa. Va començar la seva carrera com a auditor a KPMG.

Dades Rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Estil

Capitalizació Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitjana        
Alto        
Totes        

Dades

  • ISIN ES0116561038
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 1,00%
  • DATA LLANÇ. 25-nov-1997
  • ENTITAT GESTORA MARCH ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
  • CUSTODI Banca March

Informació legal SICAV

Final del contingut principal

.