Comptes

Comença el contingut principal

1/6
Aquest número és l'indicador del risc del producte: 1/6 indica menys risc i 6/6 indica més risc.

Aquest producte està garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit amb un límit de 100.000 euros per dipositant per als dipòsits en diners o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.

Feu-vos client de Banca March, accediu a la nostra oferta de productes i serveis amb els quals podeu realitzar tota mena d'operacions bancàries i comenceu a gaudir de tots els seus avantatges.

Cuenta Digital Avantio

El compte amb què podreu realitzar les vostres operacions a través de la Banca Online, amb liquidació semestral i que es pot contractar exclusivament a través del web. Està disponible només per a nous clients, persones físiques i residents, que mantinguin un saldo mínim de 10.000€ en: Compte a la vista, Dipòsits a termini fix, Valors, Fons d'Inversió, Plans de Pensions i/o Assegurances d'Estalvi.

CONTRACTAR

Tarifa Plana Online

Aquest compte us permet beneficiar-vos de condicions molt avantatjoses sempre que es realitzi l'operativa a través de mitjans digitals. Està adreçat a clients, persones físiques residents i no residents, que disposen del Servei de Banca Online.

És un compte que ofereix avantatges exclusius al titular del contracte amb la condició de tenir una nòmina, prestació d’atur o pensió així com ingressos mensuals i recurrents iguals o superiors a 1.500€, amb liquidació semestral. Està adreçat a nous clients, persones físiques residents i no residents, gestionats per Banca Personal i Banca Privada que disposen del Servei de Banca Online per a la seva contractaci.

Podeu sol·licitar els documents amb aquesta informació a qualsevol de les oficines de Banca March

1/6
Aquest número és l'indicador del risc del producte: 1/6 indica menys risc i 6/6 indica més risc.

Aquest producte està garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit amb un límit de 100.000 euros per dipositant per als dipòsits en diners o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.

Feu-vos client de Banca March, accediu a la nostra oferta de productes i serveis amb els quals podeu realitzar tota mena d'operacions bancàries i comenceu a gaudir de tots els seus avantatges.

Tarifa Plana Estándar

Aquest compte us permetrà beneficiar-vos de condicions molt avantatjoses sempre que realitzeu l'operativa a través de mitjans digitals. Està adreçat a clients, persones físiques residents i no residents.

Tarifa Plana Minorista

El compte amb què podeu realitzar l'operativa diària, que integra una sèrie de serveis exempts mitjançant el pagament d'una tarifa plana mensual de manteniment, bonificada en funció del grau de vinculació del client mitjançant domiciliació de nòmina superior a 1.500€ mensual i recurrent, assegurances, patrimoni mínim de 25.000€ amb productes d'inversió a Banca March (dipòsits a termini fix, fons d’inversió, fons externs, plans de pensions i productes March Vida en la modalitat vida-estalvi o vida-previsió) a partir de 20.000€. Amb liquidació mensual. Està adreçat a persones físiques residents i assalariades.

Podeu sol·licitar els documents amb aquesta informació a qualsevol de les oficines de Banca March

1/6
Aquest número és l'indicador del risc del producte: 1/6 indica menys risc i 6/6 indica més risc.

Aquest producte està garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit amb un límit de 100.000 euros per dipositant per als dipòsits en diners o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.

Feu-vos client de Banca March, accediu a la nostra oferta de productes i serveis amb els quals podeu realitzar tota mena d'operacions bancàries i comenceu a gaudir de tots els seus avantatges.

Cuenta Soporte Inversión

Compte amb liquidació semestral per canalitzar exclusivament les vostres inversions cap a productes com ara Fons d'inversió, SICAVs, Valors, Plans de pensions, etc.

Podeu sol·licitar els documents amb aquesta informació a qualsevol de les oficines de Banca March

1/6
Aquest número és l'indicador del risc del producte: 1/6 indica menys risc i 6/6 indica més risc.

Aquest producte està garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit amb un límit de 100.000 euros per dipositant per als dipòsits en diners o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.

Feu-vos client de Banca March, accediu a la nostra oferta de productes i serveis amb els quals podeu realitzar tota mena d'operacions bancàries i comenceu a gaudir de tots els seus avantatges.

Cuenta Estándar

El compte amb què podreu operar en el vostre dia a dia. Està dirigit a persones físiques i jurídiques, residents i no residents, per fer les operatives més comunes amb una liquidació de periodicitat semestral.

Cuenta Nómina

Aquest compte us permet beneficiar-vos de condicions avantatjoses en domiciliar la vostra nòmina de forma automàtica i periòdica, amb un import mínim de 300€. Està adreçat a persones físiques i residents per realitzar les operatives més comunes amb una liquidació de periodicitat semestral.

Cuenta de Mantenimiento Fija y Variable Mensual

El compte amb liquidació mensual en què es reportaran una comissió fixa mensual i una comissió variable sobre saldos mitjans. Està dirigit a persones físiques i jurídiques, residents i no residents, per fer les operatives més comunes.

Cuenta Nómina Premium

El compte corrent que ofereix avantatges exclusius al titular del contracte amb la condició de tenir una nòmina, prestació d’atur, pensió i ingressos mensuals i recurrents iguals o superiors a 1.500€ amb liquidació semestral. Està adreçat a nous clients, persones físiques residents i no residents, gestionats per Banca Personal i Banca Privada.

Podeu sol·licitar els documents amb aquesta informació a qualsevol de les oficines de Banca March

1/6
Aquest número és l'indicador del risc del producte: 1/6 indica menys risc i 6/6 indica més risc.

Aquest producte està garantit pel Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit amb un límit de 100.000 euros per dipositant per als dipòsits en diners o, en el cas de dipòsits nominats en una altra divisa, el seu equivalent aplicant els tipus de canvi corresponents.

Feu-vos client de Banca March, accediu a la nostra oferta de productes i serveis amb els quals podeu realitzar tota mena d'operacions bancàries i comenceu a gaudir de tots els seus avantatges.

Cuenta de Pago Básica

Cuenta de Pago Básica és un compte amb liquidació mensual.

La contractació d'aquest producte queda limitada a persones físiques que sol·licitin pel seu compte aquest producte i compleixin els requisits següents:

 • Actuïn amb propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió.
 • Resideixin legalment a la Unió Europea (inclosos els clients que no tinguin domicili fix).
 • Siguin sol·licitants d'asil.
 • No tinguin permís de residència, però la seva expulsió sigui impossible per raons jurídiques o de fet.
 • No siguin titulars a Espanya d'un compte de pagament -compte a la vista- (bàsic o no bàsic) en una altra entitat o proveïdor de serveis de pagament.

Per obrir un compte de pagament bàsic no és obligatori adquirir altres productes o serveis.

D’altra banda, és obligatori aportar la informació requerida en compliment de la normativa per accedir a la contractació d’aquest producte.

Podeu sol·licitar els documents amb aquesta informació a qualsevol de les oficines de Banca March

Si voleu canviar el vostre compte des d'un altre banc a Banca March, us ajudem a gestionar, sense cap cost, tots els tràmits necessaris. D'una manera ràpida i còmoda us ajudem a:

 • Portar al nou compte els ingressos periòdics, com la nòmina o pensió, i els rebuts domiciliats.
 • Habilitar les transferències automàtiques a altres bancs.
 • Cancel·lar el vostre antic compte i traslladar el saldo al nou compte a Banca March.

El Servei de Trasllat de Comptes es realitza a través d'Iberpay per facilitar el trasllat de comptes bancaris d'un client des d'un banc a un altre de manera online, sense haver d'acudir al vostre altre banc.

Hi ha dues modalitats de sol·licitud:


Gestió online

 • Completeu el formulari.
 • Envieu el formulari signat per tots els Titulars del compte i inicieu així els tràmits a la següent adreça: trasladocuentasclientes@bancamarch.es
 • La vostra oficina o gestor us contactarà per confirmar totes les dades
 • Des de Banca March ens encarregarem de gestionar el canvi.


Gestió presencial

 • Aneu a qualsevol de les nostres oficines per realitzar totes les gestions.
 • Un gestor us ajudarà en el procés.

Em cobra Banca March o l'entitat d’origen comissions o despeses per fer servir aquest servei?

Aquest servei és totalment gratuït, no cobrem comissions per fer aquesta gestió.

Qui ha de signar la sol·licitud de canvi de banc?

És requisit indispensable que la sol·licitud sigui signada per tots els titulars del compte. A més, el compte del vostre altre banc ha de tenir els mateixos titulars que el de Banca March. Si no coincideixen, l'entitat d'origen rebutjarà la petició de trasllat.

Quan triga el procés?

El trasllat no és immediat. La normativa estableix un termini de 13 dies hàbils des que es signa la sol·licitud per tots els titulars.

Es cancel·larà el compte que tinc a l'altra entitat?

Sí, sempre que es compleixin uns requisits mínims. Per això, heu de ser titular del compte d’ origen i del compte de destí, no tenir saldo pendent de cobrament a l'altra entitat ni productes associats al compte que vulgueu cancel·lar.

Final del contingut principal

.