Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Nosaltres
 3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

30/09/2019

Resultats primer semestre 2019

 • Banca March va obtenir fins al juny un benefici atribuït de 61,3 milions d’euros, que suposa una reducció del 0,9% amb relació al resultat comparable del mateix període de l’any anterior, amb avenços en el marge d’intermediació (+ 7,0%) i del brut (+ 0,7%) i una forta inversió en tecnologia i digitalització: l’entitat segueix avançant en el seu Pla de Transformació Digital, amb un ambiciós esforç inversor de 75 milions d’euros en el període 2018-2020.
 • El resultat consolidat del primer semestre de 2019 està elaborat segons el mètode de posada en equivalència, després de la venda d’una participació del 5% a Corporación Financiera Alba (CFA) a finals de l’any passat, i que situa Banca March amb una participació del 15% a CFA. El nou criteri mostra més clarament els resultats de Banca March.
 • El negoci de Banca Privada i Patrimonial va seguir creixent en volum de negoci (+ 3,9%), mentre que els recursos de clients es van incrementar un +10% en el semestre.
 • El model de negoci de Banca March manté el suport d’unes ràtios financeres i de capital sòlides: l’entitat manté la taxa de morositat més baixa del sector a Espanya (2,24%), sense haver recorregut a la venda de carteres a descompte, i un dels nivells de solvència (15,29%) i liquiditat (307,5%) més alts.
 • Pel que fa a la Banca Corporativa, Banca March es consolida en la seva estratègia com a referent per a empreses familiars i famílies empresàries, i posa l’atenció en el finançament alternatiu, el direct lending, les solucions de tresoreria a mida i les cobertures de riscs. A més, la inversió creditícia de l’àrea de Banca Corporativa va créixer un 13,6% en aquest semestre.
 • Les xifres del negoci a les Illes Balears reflecteixen un creixement sostingut, fruit del profund coneixement que Banca March disposa d’aquest mercat i de l’avantatge competitiu que hi té. La ràtio de morositat en aquesta Comunitat es va situar en el 0,94%, mentre que el volum de negoci va avançar un 6% fins al juny.
 • En el conjunt del banc, la fortalesa del negoci es reflecteix en creixements de doble dígit en: préstecs (+16,3%), dipòsits (+11,3%), patrimoni net (+12,5%) i actius totals (+12,4%).
 • En un context de reptes per a la rendibilitat dels actius tradicionals, Banca March ha reforçat la seva oferta de Coinversió amb sis projectes d’inversió en economia real, concretament en els àmbits de logística, finançament immobiliari, startups, residències per a la tercera edat, hotels i seguretat.
 • Banca March compta amb més de 1.600 contractes de gestió discrecional de carteres que sumen més de 710 milions d’euros sota gestió. Aquesta xifra posa de manifest l’acollida favorable de Next Generation, la proposta de gestió discrecional basada en megatendències, que compta ja amb més de 400 contractes i 60 milions d’euros.
 • El Consell d’Administració ha designat dues noves conselleres independents durant el semestre, Agatha Echevarría i Maria Antonia Otero. Juntament amb la vicepresidenta executiva de l’entitat, Rita Rodríguez Arrojo, l’òrgan de govern de l’entitat, format per 15 membres dels quals cinc són independents, suma tres dones.
 • · En un sector que destrueix ocupació, Banca March no ha deixat de crear-ne: per seguir comptant amb els millors equips per executar el Pla Estratègic 2017-2019, en els sis primers mesos de l’any s’han incorporat prop de 70 professionals.

El benefici consolidat atribuït de Banca March durant el primer semestre de 2019 es va situar en 61,3 milions d’euros, amb una reducció del 0,9% respecte al resultat comparable del mateix període de l’any anterior, calculat de forma homogènia segons el mètode de consolidació per posada en equivalència i amb una participació del 15% a Corporación Financiera Alba (CFA), a diferència del mètode d’integració global que es va utilitzar durant l’exercici anterior, amb una participació a CFA del 20%.

El marge d’intermediació va registrar un avanç notable del 7,0% i el marge brut va créixer un 0,7%, malgrat el fort increment de la inversió en tecnologia i digitalització.

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, va afirmar: “En un entorn ple de reptes per a tot el sector financer, les xifres del primer semestre d’aquest any ens mantenen ferms en el nostre posicionament estratègic i reflecteixen la capacitat de Banca March de seguir consolidant el seu model de negoci especialitzat en banca privada i assessorament a empreses, i alhora construeix i garanteix, gràcies a un intens esforç inversor, el nostre futur com a banc rendible, àgil, eficient, preparat per donar respostes al client, tant l’actual com el de la propera generació. La nostra inversió se centra fonamentalment en el procés de digitalització, que a Banca March té com a objectiu identificar en totes les àrees de l’organització les possibilitats que ofereix la tecnologia per millorar la forma en què el banc crea valor. El Pla de Transformació Digital, que preveu una inversió de 75 milions d’euros en el trienni 2018-2020, permetrà a Banca March capturar oportunitats de creixement futur i oferir valor afegit, especialment en els segments especialitzats de Banca Privada i Patrimonial”.

COMPTES CONSOLIDATS MÉS TRANSPARENTS

El resultat consolidat del primer semestre de 2019 s’ha elaborat segons el mètode de posada en equivalència, després de la venda d’una participació del 5% a Corporación Financiera Alba (CFA) a finals de l’any passat, i que deixa la posició de Banca March en aquesta participada en el 15%. El canvi de criteri de consolidació va ser el darrer pas en un procés de transformació i professionalització de Banca March iniciat el 2016 de cara al Pla Estratègic 2017-2019. Aquest nou criteri, la posada en equivalència, mostra amb més claredat i independència els resultats de les dues entitats afectades, Banca March i CFA, les quals sempre s’han gestionat de manera independent; no obstant això, la seva integració global, el mètode utilitzat fins ara, provocava una certa interdependència.El resultado consolidado del primer semestre de 2019 se ha elaborado según el método de puesta en equivalencia, tras la venta de una participación del 5% en Corporación Financiera Alba (CFA) realizada a finales del año pasado, y que deja la posición de Banca March en esta participada en el 15%. El cambio de criterio de consolidación fue el último paso en el proceso de transformación y profesionalización de Banca March iniciado en 2016 con vistas al Plan Estratégico 2017-2019. El nuevo criterio —puesta en equivalencia— muestra con más claridad e independencia los resultados de las dos entidades afectadas, Banca March y CFA, que siempre se han gestionado de manera independiente, pero cuya integración global, método usado hasta entonces, provocaba una interdependencia.

Per afavorir la comparació interanual en termes homogenis, els resultats consolidats del primer semestre de 2018 es presenten també en termes proforma, després d’haver-se recalculat segons el mètode de la posada en equivalència i amb una participació a CFA del 15%, a diferència del mètode per integració global utilitzat l’exercici anterior.

SOLVÈNCIA

D’acord amb la seva filosofia de gestió prudent i a llarg termini, el model de negoci de Banca March continua basant-se en uns paràmetres financers sòlids: la ràtio de solvència, després del canvi de criteri de consolidació de CFA, va arribar, a finals del mes de juny, al 15,29%, una de les més altes del sector a Espanya; la morositat de l’entitat es va situar en el 2,24%, la més baixa d’Espanya i menys de la meitat de la mitjana del sector (5,64% al maig, segons la última dada publicada), i la ràtio de liquiditat LCR, en el 307,5%.

LIDERATGE EN FINANÇAMENT DE L’EMPRESA FAMILIAR

Banca March continua consolidant-se al sector financer espanyol com a referència en Banca Corporativa, amb un enfocament especialitzat en empreses, empreses familiars i famílies empresàries. Durant els sis primers mesos de 2019, la inversió creditícia de l’àrea va incrementar-se en un 13,6%.

A banda dels serveis de banca tradicional (finançament, cobraments i pagaments, comerç exterior, etc.), l’entitat ofereix una sèrie de productes d’assessorament i de valor afegit, com ara el finançament alternatiu (de curt, mitjà i llarg termini), fusions i adquisicions, direct lending, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscs. Es tracta d’una oferta especialitzada única a Espanya, basada en el compromís ferm de fer arribar a les empreses les alternatives de finançament millors i més adequades a les quals poden accedir sota el guiatge d’un banc familiar, sense conflicte d’interessos.

Una de les línies estratègiques de Banca March en l’àrea empresarial és l’assessorament dels seus clients pel que fa a la cerca de fonts de finançament alternatives, com ara les emissions de pagarés i de bons en el MARF o a la borsa d’Irlanda. A principis del 2013, va crear la unitat de Mercat de Capitals per desenvolupar aquesta estratègia.

El 2018, Banca March va superar els 3.400 milions d'euros col·locats en finançament a curt termini en els mercats de capitals, un 57% més que en el conjunt de l’any 2017, mentre que fins al juny de 2019 l’import ascendeix a més de 2.200 milions d’euros. Alhora i en l’actualitat, Banca March té una quota de mercat en el MARF de més del 50% del saldo viu emès.

En aquest sentit, Banca March es manté com una de les entitats més actives en el mercat d’emissions a curt termini per a empreses espanyoles i també aspira a ser-ho en el mercat de bons.

L'any passat, Banca March va reforçar l'àrea de Banca Corporativa i Mercats amb la creació de la unitat de Mercat de Capitals-Renda Variable (ECM), amb la finalitat d’oferir als clients solucions per obtenir recursos propis i també proporcionar-los l’oportunitat d’ajustar la seva base d’accionistes mitjançant la transferència de blocs d’accions. L’activitat de renda variable (ECM) ja ha aconseguit els seus primers mandats per a l’execució de blocs d’accions i es preveu consolidar aquesta activitat amb l’obtenció de mandats addicionals.

La unitat de fusions i adquisicions segueix prestant un assessorament estratègic i financer a l’empresa familiar i la família empresària, com el que s’ha dut a terme en el context de la compra d’Ice Cream Factory Comaker (ICFC) per part del Grup Ferrero. A més, actualment l’entitat participa en altres operacions en curs d’execució en els sectors de l’alimentació, hoteler i de tecnologia, entre d’altres.

CREIXEMENT SOSTINGUT A LES ILLES BALEARS

Banca March, entitat nascuda el 1926 a Palma de Mallorca, manté el dinamisme del seu mercat d’origen, en què les xifres de negoci en mostren el profund coneixement i l’avantatge competitiu que se’n deriva: la ràtio de morositat en aquesta comunitat es va situar en el 0,94% al tancament del mes de juny. En aquest territori, el banc ha reforçat els recursos i el model d’atenció als clients, així com l’oferta de valor, amb un servei molt especialitzat per al sector hoteler.

PROPOSTA ÚNICA DE COINVERSIÓ

La Coinversió a Banca March és una proposta sense rèplica al sistema financer espanyol i amb difícil comparació al panorama europeu o mundial. Aquests productes, que permeten als nostres clients invertir en els mateixos productes que el banc, són exclusius de Banca March i es concreten en dues modalitats.

D'una banda, les tres Sicav institucionals que March Asset Management (March AM) gestiona són un bon exemple de productes de coinversió, una de les senyes d’identitat de Banca March. Torrenova és la Sicav més gran d’Espanya, amb 1.108 milions d’euros de patrimoni gestionat a juny de 2019. Es va crear fa més de 20 anys com a instrument d’inversió dels accionistes del banc i actualment hi participen 5.170 clients. Bellver (468 milions d’euros de patrimoni gestionat i 3.398 participants) i Lluc (222 milions i 1.757 participants) completen aquest grup de productes. Els tres casos són un model de SIMCAV singular, al qual qualsevol dels nostres clients pot accedir amb tan sols una inversió mínima d’una acció i, amb això, beneficiar-se de la mateixa manera dels rendiments que ofereixen aquests instruments financers. Les tres Sicav institucionals acumulen un rendiment excel·lent des del començament de l’any: un 4,4% en el cas de Torrenova; un 8,19%, en el de Bellver; i un 11,5% en el de Lluc.

A més, la propietat 100% familiar de Banca March permet assumir projectes d’inversió en economia real que exigeixen compromisos de permanència a mig i llarg termini. L'àmbit de Banca March disposa de tres parts amb capacitat inversora: Banca March, Fundación Juan March i Corporación Financiera Alba, un dels grups empresarials financers independents més importants d’Espanya.

A més, la propietat 100% familiar de Banca March permet assumir projectes d’inversió en economia real que exigeixen compromisos de permanència a mig i llarg termini. L'àmbit de Banca March disposa de tres parts amb capacitat inversora: Banca March, Fundación Juan March i Corporación Financiera Alba, un dels grups empresarials financers independents més importants d’Espanya.

La història de la Coinversió a Banca March es concreta en els més de 1.450 milions d’euros (dels quals el Grup n’ha aportat el 38%) compromesos al llarg dels últims 10 anys en projectes d’economia real. El 2018 es va dur a terme una tasca intensa de recerca d’oportunitats d’inversió, cosa que va servir per assentar les bases de projectes ja executats l’any passat i d’altres que s’han anat materialitzant des de principis d’aquest any.

Dels 163 projectes analitzats l’any passat, només se’n van aprovar vuit, amb un compromís d’inversió total de 450 milions d’euros, l’execució dels quals es prolongarà durant l’any 2019. Al voltant d’un terç de les operacions examinades tenia un component immobiliari; una cinquena part era de naturalesa creditícia o de finançament privat i una altra cinquena part s’emmarcava a l’àmbit del capital risc. La meitat dels projectes estudiats estaven radicats a Espanya, mentre que la resta tenia un component internacional

Durant aquesta primera part de l’any 2019, Banca March ha expandit la inversió en capital risc, la classe d’actiu que concentra més pes en la història de la Coinversió, concretament en l’àmbit internacional, amb la participació a Carlyle Europe Partners V, el cinquè fons europeu de Carlyle. Aquesta inversió suposa la primera iniciativa de Coinversió en el capital de companyies no cotitzades fora d’Espanya i Portugal, i que tindrà continuïtat al llarg dels propers anys amb estratègies i geografies addicionals.

Continuem invertint en estratègies nínxol de finançament alternatiu (no cotitzat) amb una assignació compromesa al tercer vehicle d’inversió d’Oquendo, destinat a finançar projectes de creixement de companyies espanyoles per mitjà de deute mezzanine.

Al sector immobiliari, destaca un projecte en l’àmbit logístic i compartim amb Pavasal projectes de promoció d’una desena de naus logístiques de dimensions rellevants per acomodar les noves necessitats dels operadors actuals. Aquests projectes logístics, centrats a Madrid, Barcelona i València, suposen millores addicionals a les vies d'accés a les ubicacions i a l'entorn dels actius desenvolupats, així com a la generació de més de 500 llocs de treball de caràcter permanent.

També dins de les inversions immobiliàries, Banca March participa, juntament amb Azora, a la Socimi Adriano Care, que té per objectiu adquirir residències geriàtriques per llogar-les a operadors de prestigi en els principals nuclis urbans d’Espanya.

REFERÈNCIA EN BANCA PRIVADA I PATRIMONIAL

El negoci de Banca Privada i Patrimonial, element estratègic de Banca March i segment en el qual aspira a ser el principal referent al mercat espanyol, va continuar creixent en volum de negoci un +3,9%.

La gestora del Grup, March Asset Management (March AM), se situa al tercer lloc del mercat espanyol per volum de Sicav, amb 2.603 milions d’euros gestionats en aquest tipus d’instrument a finals de març.

Amb un patrimoni global de 5.835 milions d’euros al tancament de juny, March AM és una peça fonamental en l’estratègia del Grup. La rendibilitat excel·lent de tots els seus productes reflecteix la bona gestió feta en totes les classes de productes. En renda fixa, Fonmarch avança un 2% des del principi de l’exercici. Destaca la rendibilitat obtinguda pels fons perfilats: March Patrimonio Defensivo acumula una alça del 2,37%; March Cartera Conservadora puja un 4,61%; March Cartera Moderada, un 6,90%; i March Cartera Decidida, un 9,85%. En renda variable, March Global puja un 16,27%; March Europa Bolsa, un 8,33%; i March New Emerging, un 8,08%. Al País Basc, March Acciones EPSV va obtenir una rendibilitat del 17,26% a juny i March Moderado EPSV, del 5,83%.

Els fons de pensions de March AM també han registrat una evolució excel·lent en el semestre: March Pensiones 80/20 es va revalorar un 5,66%; March Pensiones 50/50, un 9,23%; March Acciones, un 18,01%; i March Pensiones Protección, un 13,13%.

El mes d'abril passat, March AM va recollir el guardó a la Millor Gestora de Renda Variable 2018 a la XXX edició dels Premis Expansión-Allfunds, que organitzen l'esmentat diari econòmic i Allfunds Bank.

En el marc de MiFID II, forma part de l’essència de Banca March disposar de productes propis i oferir als clients la possibilitat d’invertir conjuntament amb l’entitat (Coinversió). Però, en realitat, Banca March treballa com una societat independent, ja que ofereix un catàleg de serveis d’inversió complet, l’ús d’arquitectura oberta (productes propis i de tercers) i l’alineació d’interessos amb els clients (a través de la coinversió). Per això, l’entitat ofereix la possibilitat de cobrament dual, bé per mitjà de cobrament implícit en els serveis d’execució i assessorament puntual, o bé explícit, en el cas de la Gestió Discrecional de Carteres (GDC). En l’assessorament recurrent, el cobrament és explícit i implícit.

Un dels pilars de Banca March és la cerca constant de productes innovadors per als seus clients. En aquesta línia, el 2018 es va llançar una proposta de GDC d’alt valor afegit que ha registrat una acollida excel·lent entre els clients, amb un total de 1.060 contractes al tancament de març.

PROFESSIONALS EXCEL·LENTS PER AL PLA ESTRATÈGIC 2017-2019

La qualitat tècnica dels gestors de Banca March és, en part, el resultat d’una política de recursos humans basada en la meritocràcia i el desenvolupament professional de la plantilla. Banca March presenta una inversió en formació per empleat molt superior a la mitjana del sector, la qual cosa redunda en un servei al client excepcional.

En un sector que destrueix ocupació (es calcula que han desaparegut 80.000 llocs de feina financers els últims cinc anys), Banca March no ha deixat de crear-ne. En els sis primers mesos de l’any s’han incorporat prop de 70 professionals. Amb la finalitat de disposar dels millors equips per executar el Pla Estratègic 2017-2019 aprovat pel Consell d’Administració de l’entitat, s’està abordant un intens procés de renovació de perfils a les àrees de Banca Patrimonial i Banca Corporativa. En termes nets, la plantilla de Banca March va augmentar gairebé en cent persones el 2018.

El 100 % dels professionals de Banca March està immers en un programa de formació sobre assessorament i informació financera, de manera que l’entitat supera les directrius de MiFID II publicades per l’Autoritat Europea de Mercats de Valors (ESMA). Gràcies a aquest pla, el banc ofereix formació, no tan sols als empleats que assessoren directament els clients, sinó també als qui informen i presten el servei de comercialització, així com a les àrees tècniques i administratives de l’entitat. El ritme de certificacions professionals continua augmentant, amb un 87,5% d’aptes per obtenir les qualificacions EFA (European Financial Advisor) i EIP (European Investment Practitioner) d’EFPA Espanya.

Pel que fa a la nova Llei de contractes de crèdit immobiliari (LCCI), el 67,13% dels professionals que requereixen la certificació establerta per la normativa, i que va entrar en vigor el passat 17 de juny, ja l’ha obtingut.

L’oferta de valor de Banca March es fonamenta en quatre pilars: compromís amb els accionistes, productes exclusius, qualitat de servei superior i professionals excel·lents. El 2013, es va posar en marxa el programa Talent per a estudiants acabats de llicenciar-se, amb altes competències professionals i domini d’idiomes. Els joves incorporats a través d’aquest programa roten durant dos anys per les diferents àrees del banc per adquirir-ne una visió global. A més, se’ls assigna un mentor personal i se’ls dona formació específica, en funció del seu perfil. Avui dia, l’entitat disposa de 126 joves professionals que han superat satisfactòriament el programa i formen part de la plantilla de Banca March.

 Tot i que en el pla d’incorporacions han intervingut totes les àrees de l’entitat, s’han primat les més properes al client, en què el banc és referent (Banca Comercial i Privada, Corporativa i Patrimonial), i que acullen el 62 % dels participants en el pla. A més, l’entitat manté la seva política de promoció interna.

COMPROMÍS AMB EL BON GOVERN CORPORATIU

Banca March manté des de fa anys una adhesió indestructible a les normes de govern corporatiu internacionals més estrictes i equipara el seu compromís en aquest àmbit al de les companyies cotitzades més exigents. De forma coherent amb aquesta línia s’han dut a terme les incorporacions al seu òrgan de govern fetes des de principis d’any. El gener passat, Agatha Echevarría Canals, professional amb una experiència sòlida en fiscalitat i inversions estrangeres i un coneixement profund de l’empresa familiar, va ser elegida consellera independent. Més recentment, també ha estat designada consellera independent Maria Antonia Otero, amb una experiència extensa en el sector de les telecomunicacions i que aporta també una experiència sòlida en la implantació de polítiques i estructures de govern corporatiu, amb un èmfasi especial en les funcions de risc, compliment, auditoria i control.

Aquests nomenaments posen de manifest la determinació del Consell d’Administració de Banca March per incorporar professionals de trajectòria excepcional, que contribueixin a l’objectiu de l’entitat d’oferir una proposta d’assessorament especialitzat diferencial en banca privada i assessorament a empreses, basada en productes singulars i exclusius, qualitat de servei superior i professionals excel·lents.

Amb Echevarría i Otero, que se sumen a la vicepresidenta executiva de Banca March, Rita Rodríguez Arrojo, el Consell d’Administració de Banca March compta amb tres dones entre els seus 15 membres, dels quals cinc són independents.

COMPROMÍS TECNOLÒGIC

 Banca March continua avançant en el seu Pla de Transformació Digital, que suposarà la inversió d'un total de 75 milions d'euros en el període 2018-2020.

L’estratègia digital de l’entitat, en dependència directa de la vicepresidenta de Banca March, Rita Rodríguez Arrojo, es concreta en tres grans objectius: millorar l’experiència del client, ampliar les eines digitals a disposició dels gestors i augmentar l’eficiència dels processos interns. 

Els esforços de digitalització estan al servei de l’objectiu estratègic de Banca March (ser l’entitat de referència de banca privada i d’assessorament a empreses en el mercat espanyol) i del seu model de negoci, que es basa en quatre elements essencials: compromís amb els accionistes, productes i serveis singulars i exclusius, qualitat de servei superior, i professionals excel·lents.

Banca March està transformant les seves oficines en centres de negocis enfocats en l’assessorament multicanal, cosa que permet facilitar les gestions bancàries que requereixen els clients. Prop d’un 50% dels clients de Banca March fa servir els canals digitals, un percentatge que augmenta fins al 62 % en els segments core de Banca Privada, Banca Patrimonial i Empreses.

El banc ha renovat la seva aplicació mòbil i ha posat en marxa un nou lloc web d’inversió. Gràcies a això, els usuaris poden accedir a la informació dels mercats financers que poden relacionar amb la seva cartera d’inversió. A més, els clients poden accedir al detall de contractes o productes, així com executar operacions concretes. Banca March va ampliar el 2018 l’oferta de pagaments digitals als seus clients amb Google Pay i Apple Pay. La innovació més recent de l’entitat ha estat la posada en marxa del primer assistent de veu amb Smart Display, amb l’atenció posada en la banca privada.

Alhora, a l’empara del Pla de Transformació Digital, l’àrea de Tecnologia de Banca March està duent a terme diferents projectes orientats a actualitzar la infraestructura de l’entitat, amb l’objectiu de dotar-la d’una tecnologia d’última generació, madura, flexible i fiable, que faciliti i garanteixi el desenvolupament i la sostenibilitat del negoci, la seva transformació digital i el seu model operatiu. Amb aquesta finalitat, el juliol passat es va tancar un acord amb Telefónica per optimitzar la gestió de dades amb tecnologia d’avantguarda. A l’empara d’aquest projecte, que tindrà una vigència de cinc anys, Telefónica prestarà servei a Banca March pel que fa a l’emmagatzematge, la gestió i l’administració de les seves dades a TecnoAlcalá, centre de la companyia de telecomunicacions de referència mundial, que disposa de la certificació TIER IV de l’Uptime Institute. Telefónica també s’ocuparà del suport, la gestió i l’administració de la plataforma d’hiperconvergència de Banca March i del seu sistema operatiu

Les principals línies del procés de transformació tecnològica es centren, entre altres, en la dotació de solucions de ciberseguretat de màxim nivell, l’actualització de les línies de comunicació perquè disposin de més capacitat i rapidesa, l’adquisició de solucions de virtualització de servidors d’última generació, solucions de còpia de seguretat d’informació més freqüents i ràpides, l’actualització de la xarxa física dels tallafocs per reforçar les entrades i sortides d’informació, l’adaptació de l’arquitectura per rebre serveis des dels núvols de diferents proveïdors, o la modernització del lloc de treball.

L’associació sense ànim de lucre @asLAN, integrada per més de 120 companyies tecnològiques unides per la innovació, ha reconegut el treball de l’equip de Tecnologies de la Informació de Banca March amb el Premi CIOs del Sector Privat per contribuir de manera decisiva a impulsar el desplegament d’infraestructures digitals i donar suport a les aplicacions i processos de negoci.

 
BALANÇ Variació Variació
30/06/2019 30/06/2018 Import* % 30/06/2018 Import* %
Préstecs i bestretes 9.793 8.422 1.371 16,3% 8.647 1.146 13,3%
Dipòsits de la clientela 11.287 10.138 1.149 11,3% 10.138 1.149 11,3%
Patrimoni net 1.836 1.632 204 12,5% 4.910 -3.074 62,6%
Total actiu 17.088 15.202 1.885 12,4% 18.746 -1.658 -8.8%

*Importe en millones €

Compte DE Pèrdues i guanys (1) (a) Variació (1) (b) Variació
30/06/2019 30/06/2018 Import* % 30/06/2018 Import* %
Marge d’interessos 75.5 70,6 4,9 7,0% 68,3 7,2 10,5%
Marge brut 215,9 214,3 1,6 0,7% 306,3 -90,4 29,5%
Resultat de l’activitat d'explotació 69,0 72,5 -3,5 -4,9% 136,3 -67,3 -49,4%
Resultat atribuït 61,3 61,9 -0,6 -0,9% 65,0 -3,7 -5,7%

*Import en mil.lions €

Ratios principals

Morositat 30/06/2019 30/06/2018
Ràtio de morositat 2,24% 2,89%
Ràtio de cobertura 61,31% 53,74%
Capital 30/06/2019
Ràtio de solvència1 15,29%
Tier 1 15,29%

(1) Per a més claredat, s'inclouen:

 • (A)  Les dades del 2T 2018 en termes proforma comparables amb els del 2T 2019, calculats de forma homogènia segons el criteri de consolidació per posada en equivalència i amb una participació de Banca March a CFA del 15%.
 • (B) Les dades del 2T 2018 tal i com es van fer públiques, calculades segons el criteri d’integració global i amb una participació de Banca March a CFA del 20%, per la qual cosa no són comparables amb les del 2T 2019 perquè no són homogènies..

Cercador de notícies

Fi del contingut principal