Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

06/09/2017

Resultats primer semestre 2017

El Grup Banca March duplica el resultat de la seva activitat bancària i guanya 113,8 milions fins al juny.

  • L'activitat bancària va duplicar el seu resultat el primer semestre del Pla Estratègic 2017-2019, en passar de 25,7 milions d'euros el primer semestre de 2016 a 56,2 milions durant el mateix període d'aquest any. 
  • Els increments van ser especialment significatius en recursos fora de balanç, amb un ascens del 20,8%, i en ingressos per serveis, amb un creixement del 30,7%.
  • El model de negoci de Banca March es veu enfortit per unes fermes ràtios financeres i de capital: l'entitat té la taxa de morositat més baixa del sector a Espanya (3,5%) i un dels nivells de solvència (19,6%) i liquiditat (249%) més alts d'Europa. Moody's ha reconegut aquesta fortalesa i ha elevat el ràting a llarg termini de l'entitat fins a A3, el nivell més alt del sistema financer domèstic.
  • Els clients tornen a demostrar un alt nivell de confiança en l'entitat, segons reflecteixen els estudis de referència que elabora la firma independent Stiga, i que situen Banca March en la segona posició del sector, amb una nota de Satisfacció Global amb l'Entitat superior a 8 i un índex de recomanació (NPS) del 34,4%.
  • El negoci de Banca Privada va registrar increments de doble dígit en tots els seus paràmetres: volum de negoci (+16,2%), nombre de clients (+20,5%) i recursos fora de balanç (+18,2%).
  • L'àrea de Banca Corporativa va reforçar el seu lideratge i es va convertir en l'entitat de referència en alternatives de finançament per a empreses, empreses familiars i famílies empresàries. Banca March es consolida en aquest període com la principal entitat col·locadora de programes de pagarés al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), amb una quota de mercat superior al 50% .

El Grup Banca March va obtenir el primer semestre del 2017 un benefici net atribuït de 113,8 milions d'euros, fet que suposa un augment del 172,6% respecte del mateix període de l'any anterior. Els resultats consolidats inclouen les plusvàlues realitzades per la venda de la totalitat de la participació en ACS.

L'activitat purament bancària continua mostrant una evolució ferma i dinàmica. Així, i durant el primer semestre del Pla Estratègic 2017-2019, va multiplicar el resultat per 2,2 vegades respecte del mateix període de 2016, fins a arribar als 56,2 milions d'euros.

En els sis primers mesos de l'exercici actual, els ingressos per prestació de serveis van créixer un 30,7%; els recursos fora de balanç, un 20,8%; i el volum de negoci total del conjunt del banc es va elevar un 10,0%. A finals de juny, el patrimoni net individual de Banca March se situava en 1.056,4 milions d'euros.

CREIXEMENT EN TOTS ELS MARGES I ESPECIALITZACIÓ

Tots els marges de negoci van registrar avenços significatius. Especialment notable va ser el creixement del 30,7% en els ingressos per prestació de serveis, procedents majoritàriament de la gestió de fons d'inversió i SICAV; l'activitat de Mercat de Capitals i Tresoreria; així com la distribució d'assegurances i mitjans de pagament. De fet, el pes d'aquest tipus d'ingressos en el marge ordinari de l'activitat bancària cada vegada és més gran, fins a arribar al 66,1% el juny de 2017, com a reflex de l'especialització del negoci de Banca March en l'assessorament en Banca Privada i a empreses.

FORT CREIXEMENT DE L'ACTIVITAT BANCÀRIA

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, assenyala: "Estem molt satisfets amb els resultats obtinguts els sis primers mesos de 2017. Es tracta d'una etapa essencial per al nostre desenvolupament futur, atès que suposa fer els primers passos del nostre Pla Estratègic 2017-2019. Les xifres han estat molt positives per a totes les àrees del banc, gràcies a la bona feina i a la dedicació plena dels nostres més de 1.500 professionals. Tot això, amb els valors de prudència, coinversió i creixement. Els resultats són fruit d'un model de negoci no replicable, les ràtios de solvència, morositat i liquiditat més elevades d'Europa i una especialització en Banca Privada reconeguda pels clients, tal com demostren els increments de volums obtinguts".

SOLVÈNCIA

Fidel a la seva filosofia de gestió prudent i de llarg termini, el model de negoci de Banca March es continua basant en unes ràtios financeres sòlides: la ràtio de solvència va arribar a finals de juny al 19,6%, una de les més altes d'Europa; la morositat de l'entitat es va situar en el 3,5%, la més baixa d'Espanya, amb una diferència molt notable respecte de la mitjana del sector; i la ràtio de cobertura de liquiditat va tancar el semestre en el 249%.

La fortalesa del perfil creditici en termes de requeriments de capital, la qualitat dels actius del seu balanç i l'extensa capacitat de cobertura de Banca March per cobrir les necessitats de finançament dels seus clients han estat reconegudes per l'agència de qualificació creditícia Moody's, que recentment ha elevat el ràting a llarg termini de l'entitat a A3 amb perspectiva estable. Banca March té així la qualificació més elevada del sistema financer espanyol, per davant del Regne d'Espanya (en l'actualitat en Baa2). Segons la metodologia aplicada per Moody's, la nota de Banca March ja només podrà millorar si ho fa la d'Espanya. La valoració dels dipòsits a curt termini de Banca March es manté en P2.

CLIENTS SATISFETS I ALT NIVELL DE RECOMANACIÓ

La qualitat del servei és un pilar fonamental a Banca March i, per això, l'entitat disposa d'un sistema complet per monitorar l'opinió dels clients, basat en els estàndards més alts del mercat i en un exhaustiu seguiment a la recerca d'una millora contínua. Les dades més recents, segons el Benchmarking de Satisfacció de Clients en el Sector Financer que elabora la firma independent Stiga per al mercat espanyol, reflecteixen que Banca March es troba en nivells d'excel·lència pel que fa a satisfacció dels clients. Concretament, l'entitat ocupa la segona posició de l'esmentat estudi, tant en Satisfacció Global amb l'Entitat, amb una nota superior a 8, com en l'índex de recomanació que fan els clients, mesurat segons la metodologia coneguda com NPS (Net Promoter© Score), que es va situar el juny en el 34,4% per al conjunt del banc.

REFERÈNCIA EN BANCA PRIVADA

El negoci de Banca Privada, aposta de l'actual Pla Estratègic de Banca March i on aspira a ser el principal referent en el mercat espanyol, va registrar un fort impuls en els sis primers mesos de 2017 en línia amb els objectius marcats per l'entitat. El nombre de clients d'aquest segment de negoci va créixer un 20,5% respecte del mateix període de 2016, el volum de negoci es va incrementar un 16,2% i els recursos fora de balanç en aquesta àrea van avançar un 18,2%. Tots els paràmetres, per tant, registren creixements percentuals de dos dígits.

Un paràmetre molt indicatiu de la confiança dels clients en l'oferta de Banca Privada del Grup Banca March és l'evolució positiva del patrimoni total en SICAV que administra la gestora del grup, March Asset Management, que va assolir els 3.407 milions d'euros a finals de juny, fet que la situa al segon lloc en el mercat espanyol per volum de SICAV. Va ser l'entitat que més patrimoni en SICAV va augmentar al mercat espanyol: 221 milions d'euros al primer semestre.

  March A. M., amb un patrimoni global a finals del primer semestre de 7.345 milions d'euros, és una peça fonamental en l'estratègia del Grup. La gestora ha incrementat en prop de 1.000 milions d'euros els seus actius sota gestió durant els sis primers mesos de l'any. Darrere de la confiança que els inversors dipositen cada dia en els productes de March A.M. hi ha les excel·lents rendibilitats obtingudes per l'equip de gestió de fons i la seva consistència a llarg termini. A més, recentment s'ha tancat un acord amb la plataforma de fons MFEX per a la distribució dels productes de la SICAV luxemburguesa March International a més de 30 països, en una mostra més de la capacitat de l'entitat per oferir serveis i productes de valor afegit als seus clients o potencials clients.

PROPOSTA ÚNICA DE COINVERSIÓ AMB ELS CLIENTS

L'entitat continua reforçant i apostant decididament per la seva oferta de coinversió, que permet als nostres clients invertir en els mateixos productes que el banc, cosa que suposa una proposta única i diferencial en el mercat financer espanyol. Un bon exemple de coinversió són les tres SICAV institucionals que gestiona March Asset Management (March A.M.): Torrenova és la SICAV més gran d'Espanya, amb 1.535 milions d'euros de patrimoni gestionat. Es va crear fa més de 20 anys com a instrument d'inversió dels accionistes del banc i actualment hi participen 6.677 clients. Bellver (555 milions d'euros de patrimoni gestionat) i Lluc (226 milions) completen aquest grup de productes. En tots tres casos, es tracta d'un model de SICAV singular, al qual qualsevol dels nostres clients pot accedir amb tan sols una inversió mínima d'una acció i, amb això, beneficiar-se de la mateixa manera dels rendiments oferts per aquests instruments financers.

A més, els clients tenen també la possibilitat de participar en altres fórmules de coinversió amb els accionistes del banc a través de les diferents alternatives d'inversió que s'ofereixen en el sector immobiliari, fons especials i projectes empresarials, entre d'altres. En els últims anys, els clients de Banca March han participat en projectes de naturalesa diversa. Per exemple, en Deià Capital, fons gestionat per Artà Capital, gestora de capital desenvolupament del Grup Banca March, que inverteix en empreses no cotitzades de mida mitjana a Espanya i Portugal.

Els clients també han pogut invertir en fons de deute, com Oquendo Mezzanine II, que facilita finançament alternatiu a llarg termini i capital preferent a companyies petites i mitjanes, també a la península Ibèrica. Una altra oportunitat de coinversió es va identificar en Madrileña Red de Gas, empresa que explota xarxes de distribució de gas, una operació que es va tancar amb una TIR del 21% entre el 2011 i el 2015. De manera similar, la inversió en un projecte de sale & lease back d'immobles de BBVA es va tancar amb una TIR mitjana del 17,6% entre el 2009 i el 2014.

Un altre cas d'èxit en coinversió interessant ha estat el de Pepe Jeans. Artà Capital va entrar a la coneguda firma l'any 2010. Des de llavors, la companyia va desenvolupar una reeixida estratègia d'expansió internacional, que va fer que el grup a incrementés la seva EBITDA en més d'un 15% en cinc anys. Artà Capital i els seus socis van sortir del capital el 2015, deixant una companyia més forta i diversificada i amb una TIR del 18% per als seus inversors.

Com a exemple de projecte immobiliari, recentment Banca March ha arribat a un acord per a la compra del centre comercial ABC Serrano a CBRE Global Investment Partners en associació amb IBA Capital Partners, amb l'objectiu de donar entrada als seus clients en la inversió.

PROFESSIONALS EXCEL·LENTS

El 100% dels professionals de Banca March està immers en un programa de formació sobre assessorament i informació financera, de manera que l'entitat supera les directrius de MiFID II publicades per l'Autoritat Europea de Mercats de Valors (ESMA). En funció d'aquest pla, l'entitat ofereix formació, no tan sols als qui assessoren directament els clients, sinó també als qui informen i donen el servei de comercialització, així com a les àrees tècniques i administratives de l'entitat. El ritme de certificacions professionals continua augmentant, amb un 80% d'aptes en els exàmens més recents per obtenir les qualificacions EFA (European Financial Advisor) i EIP (European Investment Practitioner) d'EFPA Espanya. Aquesta iniciativa busca la qualificació màxima dels professionals de Banca March i deriva directament dels quatre pilars en què es fonamenta el model de negoci de l'entitat: el compromís accionarial, els productes i serveis singulars i exclusius, la qualitat de servei superior i els professionals excel·lents. La formació sobre assessorament i informació financera es duu a terme des de fa ja diversos anys, i de manera més exhaustiva des del 2016. És un dels motors que han convertit l'entitat en líder del sector en matèria de qualitat del servei, tal com ho perceben els clients.

BANCA CORPORATIVA: UNA OFERTA ALTERNATIVA I SENSE CONFLICTE D'INTERESSOS

El negoci de Banca Corporativa, amb un enfocament especialitzat en empreses, empreses familiars i famílies empresàries, continua posicionant Banca March com a líder en alguns negocis clau d'aquesta àrea, com per exemple el mercat de pagarés en el Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Banca March, com a entitat col·locadora, té en l'actualitat una quota superior al 50%, després de treballar amb emissors del prestigi de Gestamp, Elecnor, Barceló, Tubacex, Europac, Maxam o Fortia Energía.

L'àrea de Banca Corporativa ofereix al client, a més dels serveis de banca tradicional (finançament, cobraments i pagaments…), tota una gamma de productes d'assessorament corporatiu de més valor afegit que ens diferencia clarament de la competència, com ara: desintermediació de balanç, fusions i adquisicions, préstecs directes, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscs. Es tracta d'una oferta especialitzada única a Espanya i amb el compromís ferm de l'entitat de fer arribar a les empreses clientes alternatives de finançament, a les quals poden accedir sota el guiatge d'un banc familiar amb dinamisme i sense conflicte d'interessos, una altra de les característiques més valorades pel mercat.

EXECUCIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Els resultats obtinguts al primer semestre d'enguany estan en línia amb el que estableix el Pla Estratègic de l'entitat per al període 2017-2019, que té com a objectiu enfortir Banca March com a entitat de referència en els negocis especialitzats en els quals es focalitza, banca privada i assessorament a empreses, juntament amb un increment de la rendibilitat de totes les àrees d'activitat.

Com a conseqüència d'aquesta especialització, el Pla Estratègic 2017-2019 preveu increments del 50% fins al 2019 en: recursos fora de balanç, ingressos per la prestació de serveis i clients de Banca Privada.

COMPROMÍS TECNOLÒGIC

Banca March, en el seu compromís per oferir el millor servei als seus clients, aposta per estar a l'avantguarda tecnològica. Per això, l'entitat continua realitzant fortes inversions per donar resposta, tant internament com externament, a les demandes que s'exigeixen a un banc modern, dinàmic i multiconnectat.

En els últims anys, Banca March ha duplicat la inversió en tecnologia, amb resultats importants i actuacions rellevants en curs. Per exemple, tots els gestors disposen dels mitjans necessaris per dur a terme qualsevol operativa amb els clients sense necessitat de ser físicament a l'oficina. També s'ha posat en marxa un pla per a la transformació de les seves oficines en centres de negocis enfocats en l'assessorament, que potenciï la multicanalitat per facilitar totes les gestions bancàries que requereixen i demanen els clients. A més, Banca March disposa de la seva filial Inversis, una plataforma líder en la prestació de serveis tecnològics.

El procés de transformació digital de Banca March ha estat reconegut enguany amb l'obtenció d'uns dels Premis Computing de l'Era Digital, en concret, en la categoria "Processos i Compliment".

Claus del 1r semestre resultats Banca March

Banca March

DADES DE L'ACTIVITAT BANCÀRIA 30/06/2017 30/06/2016 Variació
Import %
Recursos bancaris de clients 9.997,1 9.146,9 850,2 9,3%
Recursos fora de balanç 11.165,0 9.239,0 1.926,0 20,8%
Crèdit als clients 8.032,0 7.238,9 793,1 11,0%
DADES DE BALANÇ 30/06/2017 30/06/2016 Variació
Import %
Patrimoni Net 4.819,0 4.213,0 606,0 14,4%
Total Actiu 17.784,8 16.460,8 1.323,9 8,0%
DADES DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 30/06/2017 30/06/2016 Variació
Import %
Marge d'interessos 75,0 83,8 -8,8 -10,5%
Comissions 98,9 75,7 23,2 30,7%
Resultat atribuït 113,8 41,8 72,1 172,6%

Ràtios Principals

MOROSITAT 31/06/2017 31/06/2016
Ràtio de morositat 3,51% 3,61%
Ràtio de cobertura 50,49% 84,76%
CAPITAL 30/06/2017
Ràtio de solvència 19,61%
Nivell 1 19,31%

Cercador de notícies

Fi del contingut principal