Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

 1. Inici
 2. Nosaltres
 3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

15/04/2020

RESULTATS EXERCICI 2019

El benefici net consolidat de Banca March va
augmentar un 18,8 %, fins als 125,1 milions

 L'entitat tanca el Pla triennal 2017-2019 amb unes ràtios financeres reforçades que la situen entre les entitats més solvents d'Europa, amb la taxa de morositat més baixa d'Espanya, els nivells de liquiditat més elevats i una sòlida i històrica base de recursos propis. Sobre aquestes robustes bases, Banca March afronta amb determinació i compromís els reptes de la crisi sanitària de la COVID-19.

 • Banca March va obtenir el 2019 un benefici atribuït de 125,1 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 18,8 % respecte del 2018.
 • Els comptes de 2019 mostren un avanç de tots els marges, intermediació (+6,4 %), brut (+3,9 %) i explotació (+6,7 %), amb una forta inversió en tecnologia i digitalització que sumarà un total de 75 milions d'euros al tancament del Pla de transformació digital 2018-2020.
 • En el conjunt del banc, la fortalesa del negoci es manifesta en el creixement dels actius fora de balanç (+11,2 %), préstecs (+2,0 %), dipòsits (+2,5 %), patrimoni net (+7,7 %) i actius totals (+5,8 %).
 • El negoci de Banca Privada i Patrimonial va registrar en l'exercici creixements de doble dígit en volum de negoci (+13,8 %), clients (+17,9 %), recursos fora de balanç (+10,1 %) i recursos bancaris (+13,6 %).
 • El model de negoci de Banca March continua recolzat per unes ràtios financeres i de capital fermes: l'entitat manté la taxa de morositat més baixa del sector a Espanya (l'1,82 %, enfront del 4,80 % de mitjana del sector, segons el Banc d'Espanya), sense haver recorregut a la venda de carteres NPL a descompte. D'altra banda, els nivells de solvència (16,15 %), liquiditat LCR (528,26 %) i DTL (130,7 %), així com la cobertura de riscos dubtosos (54,87 %), es troben també entre els més alts del sector.
 • En Banca Corporativa, Banca March es consolida en la seva estratègia com a referent per a les empreses familiars i famílies empresàries, centrant la seva especialització en finançament alternatiu, direct lending, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscos. En Banca d'Empreses, la inversió creditícia va créixer un 8,2 %; el volum de negoci de l'àrea, un 8,6 %, i el nombre de clients, un 10,5 %.
 • Banca March va col·locar en els mercats de capitals emissions de finançament a curt termini per import de 5.600 milions d'euros, més d'un 63 % superior a la xifra de 2018. Concretament, Banca March lidera les emissions de pagarés al MARF, amb una quota de mercat al voltant del 50 % del saldo viu emès.
 • Les xifres del negoci a les Balears reflecteixen un creixement sostingut, fruit del profund coneixement d'aquest mercat per part de Banca March i del seu avantatge competitiu. La ràtio de morositat en aquesta comunitat es va situar en el 0,88 %, mentre que el volum de negoci va avançar un 6,4 % l'any passat.
 • El Grup Banca March es manté a l'avantguarda amb l'oferta de productes de banca privada rendibles per a tots els perfils d'estalviadors més completa del sector: coinversió, gestió discrecional de carteres (GDC) de valor afegit, fons alternatius i fons temàtics.
 • L'any passat es van posar en marxa sis projectes de coinversió en economia real, de manera que a finals de 2019 hi havia en curs projectes per un volum total de 770 milions d'euros en àmbits diversos com logística, empreses emergents, residències per a la tercera edat i seguretat, entre d'altres.
 • El desembre de 2019, Banca March tenia 2.236 clients amb servei de gestió discrecional de carteres (GDC) de valor afegit, que sumaven 877,4 milions d'euros. Aquesta xifra posa de manifest l'acollida favorable d'aquesta proposta de gestió delegada en professionals, especialment de Next Generation, basada en megatendències, que acumulava 700 clients i 91,9 milions d'euros.
 • March AM, gestora del Grup, consolida el seu lideratge en l'àmbit dels fons temàtics amb el llançament de Mediterranean Fund, un fons d'impacte mediambiental que inverteix en empreses vinculades a l'economia dels oceans, així com a la gestió i el tractament de l'aigua. El fons destina el 10 % de la comissió de gestió a projectes de recuperació i preservació dels recursos marins. El desembre de 2019, menys de tres mesos després del seu llançament, sumava 57,7 milions d'euros de patrimoni.
 • En un sector que destrueix ocupació, Banca March, un any més, no ha parat de crear-ne: Amb l'objectiu de continuar tenint els millors equips per a la seva estratègia de gestió personalitzada en l'àmbit de l'assessorament patrimonial i l'execució del Pla estratègic 2017-2019, l'any 2019 es van incorporar 120 professionals.

El benefici consolidat atribuït de Banca March es va situar en 125,1 milions d'euros a finals de l'exercici passat, amb un augment del 18,8 % respecte de 2018. Els comptes reflecteixen un avanç de tots els marges —intermediació (+6,4 %), brut (+3,9 %) i explotació (+6,7 %)—, com un reflex del dinamisme de l'activitat bancària.

En el conjunt del banc, la fortalesa del negoci es manifesta en el creixement dels actius fora de balanç (+11,2 %), préstecs (+2,0 %), dipòsits (+2,5 %), patrimoni net (+7,7 %) i actius totals (+5,8 %).

Els negocis especialitzats de Banca March van consolidar el posicionament de l'entitat com a referent en banca privada i assessorament a empreses, empreses familiars i famílies empresàries. Les àrees de Banca Privada i Patrimonial van registrar en l'exercici creixements de doble dígit en volum de negoci (+13,8 %), clients (+17,9 %), recursos fora de balanç (+10,1 %) i recursos bancaris (+13,6 %).

En Banca Corporativa, Banca March es consolida en la seva estratègia com a referent per a empreses familiars i famílies empresàries, centrant la seva especialització en finançament alternatiu, direct lending, solucions de tresoreria a mida i cobertures de riscos. En Banca d'Empreses, la inversió creditícia va créixer un 8,2 % durant l'exercici passat; el volum de negoci de l'àrea, un 8,6 %, i el nombre de clients, un 10,5 %.

Al mateix temps, l'entitat ha continuat desenvolupant el seu ambiciós Pla de transformació digital 2018-2020, amb inversions previstes en tecnologia i digitalització per un import de 75 milions d'euros per a aquest període. L'estratègia digital de Banca March se centra en tres grans objectius: millorar l'experiència del client, ampliar les eines digitals a disposició dels gestors i augmentar l'eficiència dels processos interns.

EL DESAFIAMENT DE LA CRISI DE LA COVID-19

La nostra primera preocupació davant la crisi sanitària creada pel coronavirus ha estat prendre les mesures necessàries per preservar la salut dels professionals, tant a Espanya com a Luxemburg, així com la dels nostres clients, mantenint i assegurant la continuïtat del negoci.

S'ha dut a terme un desplegament del teletreball en totes les àrees, tant en els serveis centrals com a la xarxa comercial, de manera que el 97 % dels professionals disposen dels mitjans necessaris per treballar des de casa. Hem reforçat totes les nostres eines digitals i hem intensificat els esforços per continuar estant molt a prop dels clients, potenciant la comunicació amb ells i oferint-los total accessibilitat als nostres gestors i experts de mercats.

Una de les prioritats fonamentals de Banca March és la protecció del patrimoni dels clients. És per això que el nostre model, que prioritza la visió a llarg termini, es materialitza en un assessorament prudent, des de les carteres més conservadores fins a les més decidides, que serveix d'amortidor contra uns nivells de volatilitat que no s'assolien des de 1929.

Tanmateix, la millor protecció en temps de turbulències és la solidesa de l'entitat i la fortalesa demostrada del model de negoci de Banca March, tal com reflecteixen les seves ràtios financeres, que la situen entre els bancs més solvents d'Europa, amb una sòlida i històrica base de recursos propis, la taxa de morositat més baixa d'Espanya i els nivells de liquiditat més elevats del sector. Sobre aquests sòlids fonaments afrontem amb determinació i compromís un període d'incertesa, el desenvolupament del qual està estretament lligat a l'evolució de la crisi sanitària. Som molt conscients que ara el que cal és estar en contacte proper amb els nostres clients i és en això que centrem els esforços, complint la nostra promesa: creixement conjunt.

PLA TRIENNAL 2017-2019: CONSOLIDACIÓ D'UN MODEL DE NEGOCI

El Pla triennal 2017-2019 s'ha tancat amb un major compliment dels objectius en termes de model de negoci, resultats i desenvolupament de persones. El model de negoci de Banca March, especialitzat en banca privada i assessorament a empreses, s'ha consolidat amb una oferta de productes exclusius i una excel·lent qualitat de servei, com ho demostren les enquestes independents (Stiga), que situen els gestors de Banca March entre els més ben valorats de la banca espanyola.

Durant aquest període, el resultat de l'activitat bancària s'ha multiplicat per 1,6, gràcies a l'impuls en les àrees de Banca Privada i Patrimonial i assessorament a empreses, com reflecteix el major pes dels ingressos per prestació de serveis en el marge ordinari (66,8 %), enfront del marge d'interessos.

Banca March fonamenta el seu model de negoci en el creixement conjunt de clients, accionistes i professionals excel·lents. El compromís amb l'excel·lència passa ineludiblement per disposar dels millors professionals. En els darrers tres anys el banc ha reforçat el seu model de desenvolupament de persones, basat en la creació d'un planter amb joves graduats i en les promocions internes. L'entitat va desmantellar les xarxes pseudoagencials a fi de vertebrar una cultura corporativa sòlida i, actualment, té una de les taxes de rotació més baixes del sector, amb un 2,04 %.

José Luis Acea, conseller delegat de l'entitat, afirma: "Els resultats de 2019 són la culminació del Pla triennal 2017-2019, durant el qual Banca March ha consolidat el seu model de negoci especialitzat en banca privada i assessorament a empreses, famílies empresàries i empreses familiars. Partint de la filosofia i la ferma estratègia de creixement conjunt de clients, empleats i accionistes en què s'inspira el banc des de la seva fundació l'any 1926, Banca March tanca el trienni com una de les entitats més solvents d'Europa, amb nivells rècord de recursos propis i liquiditat, i amb la ràtio de morositat més baixa del sector a Espanya, creixent i generant resultats de manera sostenible. Si bé els resultats del segon trimestre de 2020 es veuran afectats per l'impacte de la crisi de la COVID-19, les sòlides ràtios financeres de Banca March, el nostre model de negoci i el compromís de tots dos pilars al servei dels clients constitueixen una base robusta per afrontar els reptes d'aquest període d'incertesa."

SOLVÈNCIA I QUALIFICACIÓ DE MOODY'S

En línia amb la seva filosofia de gestió prudent i de llarg termini, el model de negoci de Banca March continua recolzat per unes sòlides ràtios financeres i de capital: l'entitat manté la taxa de morositat més baixa del sector a Espanya (l'1,82 %, enfront del 4,80 % de mitjana del sector, segons el Banc d'Espanya), sense haver recorregut a la venda de carteres NPL a descompte. D'altra banda, els nivells de solvència (16,15 %), liquiditat LCR (528,26 %) i DTL (130,7 %), així com la cobertura de riscos dubtosos (54,87 %), es troben també entre els més alts del sector.

La fermesa de la proposta de valor de Banca March també ha estat abonada per l'agència de qualificació creditícia Moody's, que ha ratificat la qualificació dels seus dipòsits a llarg termini en A3. El banc es manté com una de les entitats amb millor qualificació del sistema financer espanyol, per davant del Regne d'Espanya, que actualment té una qualificació de Baa1. La valoració dels dipòsits a curt termini de Banca March es manté en P2.

La qualificació de Moody's reconeix la solidesa de Banca March i la seva capacitat per fer créixer de manera rendible en un entorn desafiant el seu model de negoci especialitzat en banca privada i patrimonial i assessorament a empreses. Tot això, alhora que l'entitat està duent a terme un intens procés inversor, fonamentalment en l'àmbit de la digitalització, que garanteixi als clients actuals i futurs el servei i els productes excel·lents que ens diferencien, sempre fidels a la filosofia de prudència, visió a llarg termini i creixement conjunt de clients, empleats, accionistes i de la societat en general que inspira Banca March des dels seus orígens.

BANCA MARCH – GRUP CONSOLIDADO

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 31/12/2019 31/12/2018 Variació
Import* %
Marge d'interessos 154,08 144,83 9,25 6,4
Marge brut 424,08 408,02 16,06 3,9
Resultat de l'actividat d'explotació 146,43 137,19 9,24 6,7
Resultat atribuït 125,06 105,24 19,81 18,8

*Import en milions €  

BALANÇ 31/12/2019 31/12/2018 Variació
Import* %
Préstecs i bestretes 7.928,97 7.771,95 157,02 2,0
Dipòsits de clients 10.728,31 10.464,70 263,61 2,5
Patrimoni net 1.947,30 1.807,77 139,53 7,7
Total actiu 16.435,59 15.532,92 902,67 5,8

*Import en milions €  

Ràtios Principals

MoROSITAT 31/12/2019 31/12/2018
Ràtio de mororistat 1,82% 2,60%
Ràtio de cobertura 54,87% 53,19%
Capital 31/12/2019
Ràtio de solvència 16,15%
Tier 1 16,15%

Cercador de notícies

Fi del contingut principal