Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

03/07/2019

March AM llança el seu nou servei d'alta del client 100 % digital

 
  • March AM ofereix l'alta del client i la contractació dels seus productes de forma totalment digital, a través de la càmera del dispositiu, sense haver d’utilitzar paper en tot el procés.
  • Així, March AM us ofereix la possibilitat d'accedir als vostres productes sense necessitat de fer-ho a través de tercers distribuïdors, de manera directa, ràpida i senzilla.
  • El sistema assegura el compliment de les exigències normatives com la MiFID II i s'ajusta a les directrius de protecció de dades que estableix l'RGPD.

March Asset Management (March AM) ha llançat el seu nou servei d'alta del client 100 % digital, que inclou diferents novetats amb què donar resposta a les necessitats del client. D'aquesta manera, s’aglutinen la informació completa i actualitzada i la possibilitat de contractar els productes de manera directa.

Entre els objectius principals d'aquest nou sistema hi ha el de posar a disposició dels clients de la gestora la documentació completa dels productes que tenen contractats, de forma dinàmica i interactiva, alhora que oferir informació sobre els rendiments d’aquests productes en horitzons temporals personalitzats, en funció de les necessitats de cada usuari.

Entre les novetats que s'han incorporat, destaca la possibilitat de donar-se d'alta com a client, així com de subscriure productes, de forma totalment digital, des de qualsevol lloc i a través de qualsevol dispositiu (PC, tauleta o mòbil). D'aquesta manera, s'evita la utilització de documents en paper i de processos llargs d'alta del client, cosa que els fa més eficients i ràpids. Així, gràcies a la primera solució d'identificació de persones que utilitza vídeo en temps real, l'alta del client es duu a terme mitjançant el reconeixement facial d'Electronic Id, que garanteix el mateix nivell de seguretat tècnica i compliment legal que la identificació presencial. Aquest procés de reconeixement facial a distància dura tan sols 18 segons, atès que evita els trasllats i la necessitat de la presència física, així com la intervenció de terceres entitats, en dur-se a terme tot el procés directament amb March AM.

Així mateix, el nou web inclou una àrea d’«autogestió», en què l'inversor disposarà d’ informació actualitzada diàriament sobre les seves inversions, podrà veure l’estat de la seva posició de forma consolidada o diferenciada per producte, i tindrà la possibilitat de baixar tota la informació.

Finalment, gràcies als nous desenvolupaments incorporats, es pot fer la gestió administrativa per via digital, així com efectuar la traçabilitat total de la relació de March AM amb cada client final, fet que s’ajusta a les darreres exigències reguladores, com ara la MiFID II, i segueix les directrius de protecció de dades que estableix l'RGPD.

A través del nou web, els clients de March AM tenen la possibilitat d'accedir als seus productes sense necessitat de fer-ho a través de tercers distribuïdors o intermediaris, de manera directa i senzilla, i sense restriccions pel que fa a mínims d'inversió (*).

En una primera fase, s'incorporarà a aquest sistema la gamma de fons propis domiciliada a Espanya, que ampliarà el seu catàleg en fases següents amb la gamma de productes a Luxemburg (March International) i els plans de pensions. D'aquesta manera, es dona accés directe a estratègies tan sòlides i reconegudes en el sector de la gestió d'actius com les de March Europa, March Global, Fonmarch, Premier Renda Fixa Curt Termini o la gamma de fons perfilats de què disposa la gestora.

(*) En funció de la classe d'acció corresponent a cada inversor.

Cercador de notícies

Fi del contingut principal