Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

19/07/2019

Banca March reforça les seves propostes de coinversió amb nous projectes d'economia real i megatendències

  • En un context reptador per a la rendibilitat dels actius tradicionals, Banca March amplia els seus projectes de coinversió amb noves alternatives lligades a l'economia real i megatendències
  • Banca March ha desenvolupat sis projectes de coinversió nous que sumen un total de 270 milions d'euros en àmbits diversos: logística, finançament immobiliari, empreses emergents, residències per a la tercera edat, hotels i seguretat.
  • Des del 2008, l'entitat ha generat propostes de coinversió per un import de 1.400 milions d'euros, amb un percentatge de participació de clients del 60 %.
  • L'èxit de l'estratègia Next Generation posa de manifest l'interès dels inversors en innovadores alternatives d'inversió en un context tan complex com l'actual.

Banca March ha presentat les noves alternatives d'inversió per al context d'incertesa actual en els mercats. L'entitat reforça així l'oferta de projectes de coinversió en economia real per oferir als seus clients la possibilitat de participar en una sèrie d'actius amb gran projecció de futur. En concret, es tracta de sis projectes nous per un import total de 270 milions d'euros, centrats en els sectors de logística, immobiliari, hotels i seguretat. Les megatendències, que estan canviant la societat tal com la coneixem, també són presents en els projectes de coinversió, amb projectes basats en empreses emergents tecnològiques o en residències per a gent gran.

La coinversió és un element essencial del model de negoci de Banca March i és una proposta de valor única al mercat. Suposa la màxima expressió d'alineació d'interessos amb els clients del Grup, amb qui es comparteix una dilatada experiència en l'anàlisi de projectes d'inversió i un compromís consistent amb el llarg termini.

Els nous projectes comprenen una diversitat d'actius; concretament, el finançament immobiliari, deute privat, capital risc, infraestructures i venture capital. Geogràficament, les inversions se centren en un 78 % al mercat espanyol, en un 37 % són globals, en un 27 % es dirigeixen a Europa, mentre que els Estats Units representen el 12 %.

Entre les noves solucions de coinversió hi ha un projecte basat en el desenvolupament d'actius logístics amb projectes "clau en mà", o la Socimi Adriano Care, que adquirirà una cartera d'actius immobiliaris destinats a la cura de les persones grans.

El turisme també s'ha identificat com una de les àrees d'interès per a la coinversió, concretament en un actiu hoteler de cinc estrelles de nova comercialització. Una altra proposta consisteix en la inversió en un fons de finançament immobiliari.

L'envelliment de la població no és l'única megatendència entre les propostes de coinversió de Banca March: l'àmbit de les empreses emergents tecnològiques és present en un dels fons de referència a Europa en la inversió en el capital de firmes tecnològiques amb un component de creixement significatiu.

Una altra proposta permet participar en una companyia europea líder en el sector de la seguretat, amb fortes expectatives de creixement en vendes, marge i quota de mercat.

"Amb aquest nou catàleg de projectes, els nostres clients podran accedir a actius amb un potencial interessant els propers anys. Creiem que, en un context de gran incertesa com l'actual, diversificar la cartera amb inversions no líquides és essencial. Els nostres 90 anys d'èxit ens ajuden a arribar on altres no arriben, identificar les millors oportunitats per a cada moment del cicle i invertir-hi juntament amb els nostres clients", indiquen els especialistes de l'àrea de Productes de Banca March.

Megatendències per al canvi de cicle

Per donar resposta als desafiaments que es deriven del context de desacceleració actual, Banca March va posar en marxa fa uns quants mesos l'estratègia de gestió discrecional Next Generation, que s'articula al voltant de tres grans línies: Revolució 4.0, sostenibilitat i medi ambient, i demografia i estil de vida. Aquest enfocament d'inversió es concreta en una cartera de fons global amb elevada ponderació en zones en creixement, com ara Àsia, i països amb una elevada taxa de penetració de companyies tecnològiques, com els Estats Units. A més, aquesta estratègia de gestió discrecional té un biaix important cap a empreses mitjanes i petites amb elevades taxes de creixement en vendes i beneficis. L'estratègia ha tingut una acollida excel·lent dels clients, ja que sumen més de 400 mandats.

L'objectiu és trobar retorns prou atractius en un entorn de mercat caracteritzat per les dificultats per detectar fonts de rendibilitat. "Ens trobem en un moment molt avançat del cicle, marcat per tensions comercials creixents i una incertesa política elevada a escala global. En aquest context, i ateses les revisions a la baixa pel que fa a beneficis per acció de les companyies per al 2019, esdevé imperatiu buscar altres opcions d'interès i invertir en actius lligats a l'economia real i basats en megatendències", apunten des de l'àrea de Productes de Banca March.

Cercador de notícies

Fi del contingut principal