Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

14/04/2020

Banca March obre un compte per centralitzar les donacions de clients i empleats a afectats per la COVID-19

  • L'import recaptat es destinarà al projecte, ONG o associació que triïn els professionals del Grup Banca March.

Banca March, fidel a la seva filosofia de creixement conjunt, treballa per fer tot el possible per mitigar els efectes del coronavirus en la salut i les finances dels seus clients i empleats, així com de la societat en general. Com a part d'aquests esforços, Banca March ha obert un compte per centralitzar les donacions que els empleats del Grup i els clients vulguin fer. Aquesta iniciativa, nascuda a partir d'una proposta dels professionals de l'entitat, se suma a totes les accions que, en el marc de la crisi actual, ha posat en marxa Banca March.

La quantitat final que es recapti es destinarà a aquells projectes, ONG o associacions que els empleats del Grup Banca March designaran en una votació oberta.

Dades per a ingrés o transferència:

• Beneficiari: Banca March S.A. (DONACIONS COVID-19)

• Compte: ES86 0061 0029 1617 2521 0110

• Concepte: indicar DNI, nom, cognoms i adreça del donant (és imprescindible per obtenir el certificat de desgravació fiscal que l'ONG emetrà; en cas contrari, no es podrà emetre).

Des de l'inici de la crisi, Banca March i les seves filials han fet tot el possible per protegir la salut dels seus professionals i clients. En un temps rècord es va fer possible que el teletreball fos una realitat per a tota la plantilla i es van reforçar els equips d'Operacions i Atenció Telefònica. En moments com aquests en què es fa més necessari un assessorament professional i especialitzat, els gestors de Banca March han intensificat la seva activitat per estar més a prop que mai dels clients. Entre d'altres mesures, i per tal de donar resposta a les inquietuds dels inversors , Banca March ha posat en marxa un servei gratuït de consultes de macroeconomia i mercats, que els seus experts s'encarreguen de respondre i que és accessible a través de la seva pàgina web.

BANCA MARCH DAVANT EL DESAFIAMENT DE LA CRISI DE LA COVID-19

La nostra primera preocupació davant la crisi sanitària creada pel coronavirus ha estat prendre les mesures necessàries per preservar la salut dels professionals, tant a Espanya com a Luxemburg, així com la dels nostres clients, mantenint i assegurant la continuïtat del negoci.

S'ha dut a terme un desplegament del teletreball en totes les àrees, tant en els serveis centrals com a la xarxa comercial, de manera que gairebé tots els professionals disposen dels mitjans necessaris per treballar des de casa. Hem reforçat totes les nostres eines digitals i hem intensificat els esforços per continuar estant molt a prop dels clients, potenciant la comunicació amb ells i oferint-los total accessibilitat als nostres gestors i experts de mercats.

¬Una de les prioritats fonamentals de Banca March és la protecció del patrimoni dels clients. És per això que el nostre model, que prioritza la visió a llarg termini, es materialitza en un assessorament prudent, des de les carteres més conservadores fins a les més decidides, que serveix d'amortidor contra uns nivells de volatilitat que no s'assolien des de 1929.

Tanmateix, la millor protecció en temps de turbulències és la solidesa de l'entitat i la fortalesa demostrada del model de negoci de Banca March, tal com reflecteixen les seves qualificacions financeres, que la situen entre els bancs més solvents d'Europa, amb una sòlida i històrica base de recursos propis, la taxa de mora més baixa d'Espanya i els nivells de liquiditat més elevats del sector. Sobre aquests sòlids fonaments afrontem amb determinació i compromís un període d'incertesa, el desenvolupament del qual està estretament lligat a l'evolució de la crisi sanitària. Som molt conscients que ara el que cal és estar en contacte proper amb els nostres clients i és en això que centrem els esforços, complint la nostra promesa: creixement conjunt.

Cercador de notícies

Fi del contingut principal