Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Inici
  2. Nosaltres
  3. Notícies

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosNotícies

Comença el contingut principal

A Banca March volem mantenir-lo sempre informat. Per això li oferim en aquesta secció la possibilitat de conèixer tot allò que li interessa.

30/01/2020

Banca March aconsegueix la certificació Top Employer per segon any consecutiu

  • El Top Employers Institute, autoritat de referència en la qualificació de les millors pràctiques en recursos humans, ha certificat Banca March com a Top Employer 2020 per haver situat els seus professionals al centre del model de negoci.
  • La certificació ha reconegut les iniciatives de Banca March per aconseguir un lloc de treball excel·lent, potenciant una organització d'alt rendiment, enfocada als resultats i a l'excel·lència, i basada en valors de professionalitat, competència, meritocràcia i banca responsable.
  • Banca March presenta la inversió en formació per empleat més elevada del sector, fet que es tradueix en un excepcional servei al client. El 100 % dels professionals de Banca March ha rebut formació en els darrers tres anys.

La consultora independent Top Employers Institute ha certificat Banca March com a empresa Top Employer 2020 per les excel·lents condicions que ofereix als empleats per a l'exercici de les seves funcions.

Es tracta del reconeixement a un model de gestió que col·loca els professionals al centre de totes les iniciatives, sobre la base d'una filosofia de creixement conjunt, que ajuda els professionals a créixer amb Banca March alhora que el banc creix amb ells. L'objectiu de l'entitat és ser un lloc de treball excel·lent i, per aconseguir-ho, el seu model potencia una organització d'alt rendiment, enfocada als resultats i a l'excel·lència, i basada en valors de professionalitat, competència, meritocràcia i banca responsable.

Anselmo Martín-Peñasco, sotsdirector general de Banca March i responsable de l'àrea de Recursos Humans, explica: "En els darrers anys hem invertit molt per millorar la gestió de les persones i aquesta certificació rubrica tot l'esforç. Banca March sustenta el seu model de negoci en el creixement conjunt dels tres pilars fonamentals, representats en els tres triangles del nostre logotip: clients, accionistes i professionals excel·lents. El nostre compromís amb l'excel·lència és inassumible si no disposem dels millors professionals. Per aquest motiu, no escatimem esforços per donar-los la formació més completa del sector i per proporcionar-los un espai òptim on desenvolupar tot el seu potencial. Així entenem a Banca March el creixement conjunt."  

David Plink, CEO de Top Employers Institute, ha assenyalat: "Per ser reconeguda com a Top Employer, una organització ha de demostrar que la implementació de les seves estratègies de persones enriqueix el món del treball dels seus empleats. Els participants certificats són un exemple de dedicació a les pràctiques de persones pel seu compromís constant a oferir als empleats un millor món del treball."

Accions impulsades des de l'àrea de Recursos Humans

Banca March ha posat en marxa pràctiques que situen els professionals al centre del model i que busquen oferir un entorn de treball motivador, facilitar i promoure el desenvolupament professional i alinear els esforços i les conductes dels professionals amb els valors corporatius de l'esforç, l'ambició, el compromís, l'exigència i la integritat. Tot això ha estat clau per a l'obtenció de la certificació Top Employer 2020.

Banca March ha posat en marxa pràctiques que situen els professionals al centre del model i que busquen oferir un entorn de treball motivador, facilitar i promoure el desenvolupament professional i alinear els esforços i les conductes dels professionals amb els valors corporatius de l'esforç, l'ambició, el compromís, l'exigència i la integritat. Tot això ha estat clau per a l'obtenció de la certificació Top Employer 2020.

Entre les iniciatives implantades, cal destacar les decisions adoptades en els àmbits següents:

1. Formació

El 100 % dels professionals de Banca March ha rebut formació en els darrers tres anys, amb una inversió per professional superior a la mitjana d'altres entitats, 1.004 euros per empleat, més del doble del que s'ha invertit de mitjana en el sector. Es promou, a més, l'excel·lència i la diferenciació, amb un pla formatiu anual adaptat a les necessitats dels equips i al context actual, convertint les formacions normatives en oportunitats per a l'especialització dels professionals. Un exemple d'això el trobem en la formació exigida per la MiFID II, oferta al 100 % dels professionals, no només a aquells empleats que assessoren directament els clients, sinó també als que informen i presten el servei de comercialització, així com a les àrees tècniques i administratives de l'entitat.

2. Lideratge

Les persones i, en especial, els gestors de persones són al centre de l'estratègia de Banca March. S'ha posat el focus en els líders i es potencia un lideratge inspirador. S'han implantat diversos plans de formació i tot un seguit d'eines que contribueixen en aquesta tasca i en la identificació del talent, com ara l'avaluació anual de les competències, un CRM de persones i diferents eines de comunicació.

3. Beneficis socials

El model retributiu de Banca March ofereix una remuneració competitiva que vincula rendiment, conducta, assoliments i compensació. Tot això, assegurant l'equitat interna. La retribució es complementa amb diversos beneficis socials, entre els quals cal destacar: condicions avantatjoses en préstecs, bestretes i préstecs al consum; ajudes per a la formació dels professionals; premis i ajudes a l'estudi per a professionals o els seus familiars; assegurança mèdica col·lectiva i servei mèdic corporatiu; avantatges en la compra o en la intermediació d'actius adjudicats; fons de pensions; assegurança de vida i accidents, i ajuda alimentària.

4. Responsabilitat social corporativa

Banca March té com a missió el creixement conjunt amb els seus clients, empleats, accionistes i amb la societat en general, i ofereix als seus professionals l'oportunitat de construir i participar en activitats d'RSC de l'entitat per contribuir al bé de la societat i del medi ambient. En els últims anys s'han dut a terme voluntariats amb persones amb capacitats diferents, donacions i recollides d'aliments o neteja de platges, entre d'altres.

5. Pla d'igualtat i mesures de conciliació

Banca March assumeix el compromís de proporcionar un entorn de treball no discriminatori, on es tracti amb justícia i respecte tots els professionals, se'n promogui el desenvolupament i es recompensi en funció de l'acompliment, evitant qualsevol tipus de discriminació. Totes les mesures es recullen en el Pla d'igualtat de l'entitat. A més, Banca March es compromet amb la conciliació de la vida personal i professional dels seus empleats, i ofereix mesures de flexibilitat i permisos que aporten valor a les persones amb situacions especials.

6. Cultura corporativa

La cultura corporativa de Banca March es fonamenta en els valors següents: esforç, ambició, compromís, integritat i exigència. Aquests valors, assumits pels professionals de Banca March, ajuden a establir un model de relació amb els clients i els companys.

Sobre el programa de certificació

El programa de certificació global del Top Employers Institute ha reconegut més de 1.600 Top Employers de 119 països o regions dels cinc continents.

L'enquesta de millors pràctiques en recursos humans per obtenir la certificació conté més de 100 preguntes, que recullen 600 pràctiques sobre el desenvolupament de persones en 10 àrees: estratègia de talent, planificació de la força de treball, adquisició de talent, onboarding, aprenentatge i desenvolupament, gestió del rendiment, desenvolupament de lideratge, gestió de carrera i successió, compensació i beneficis, i cultura.

Cercador de notícies

Fi del contingut principal