March Renta Fija Corto Plazo, F.I.

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui exempta de risc

Una bona alternativa al compte corrent, amb actius a curt termini en un fons de liquiditat diària.

Què és?

March Renta Fija Corto Plazo, F.I. és un fons monetari que inverteix en actius de renda fixa pública i privada, inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari cotitzats o no, que siguin líquids.

La inversió en aquest fons no tindrà exposició a una altra divisa que no sigui l'euro i se centra en emissions amb un ràting igual o superior al del Regne d'Espanya, si bé es permet tenir fins a un 25 % invertit en emissions de ràting inferior.

Aquest fons té una durada mitjana de sis mesos.

Per què invertir?

Aquest fons d'inversió permet obtenir rendibilitats similars a les dels actius monetaris a més curt termini, amb l'avantatge d'invertir en un fons amb liquiditat diària.

Es tracta d'una alternativa molt bona a un compte corrent sempre que es mantingui la inversió durant un període de temps de com a mínim sis mesos.

Responsables de gestió

FRANCISCO HERRERO
Responsable de Renda Fixa

Inicia la seva carrera professional a FECSA. El 1989 s'incorpora a Citibank en les divisions de gestió de fons i pensions com a responsable de les unitats de Mercat Monetari i Renda Fixa, inclosos derivats. Va liderar diferents projectes relacionats amb el trading i reporting de les divisions a Espanya i Grècia. S'incorpora a March AM el 2000 com a responsable de la unitat de Renda Fixa, gestionant i supervisant les inversions realitzades en deute, tant mercat monetari com renda fixa a curt termini i derivats, a través dels diferents instruments d'inversió. Francisco és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.

MARTA GONZÁLEZ LABIÁN
Gestora de March Asset Management

Marta s'incorpora a March Asset Management el 2008 dins l'equip de Multigestió, per passar posteriorment a l'equip de gestió de Renda Fixa. En l'actualitat és una de les gestores de la gamma de productes de renda fixa. Marta va iniciar la seva carrera professional a Deloitte com a assistent d'auditoria del departament de Serveis Financers, divisió de Banca, a l'equip permanent del BBVA. Marta és llicenciada en Dret i en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pontificia de Comillas, ICADE, i màster en Relacions Institucionals per la Universitat de Georgetown i ICADE.

Dades rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Dades

  • ISIN ES0161032034
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 0,40%
  • DATA LLANÇ. 21-ene.-1998
  • DOMICILI ESP
  • CUSTODI Banca March

Informació legal de fons

Final del contingut principal

.