March Global, F.I.

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui exempta de risc.

Fons diversificat que inverteix a escala global, tant a països desenvolupats com emergents.

Què és?

March Global, F.I. us ofereix l'oportunitat d'invertir en empreses de qualsevol lloc del món que tinguin un biaix clar de valor òptim.

L'objectiu del fons és invertir en companyies que mostrin un potencial ampli de revaloració a llarg termini.

L'equip d'especialistes de Banca March està centrat a seleccionar negocis de qualitat que presentin valoracions atractives, amb bons fonaments i que es diferenciïn dels seus competidors (pel seu valor afegit, característiques diferenciadores, etc.); en definitiva, companyies que representin una bona oportunitat de compra.

Per què invertir?

Invertir en un fons com March Global, FI permet diversificar la vostra cartera d'inversions de renda variable en un fons de perspectiva global, mantenint una volatilitat menor que la del mercat i assolint una ràtio excel·lent de rendibilitat/risc.

Aquest fons no segueix cap índex de referència ni està limitat per pesos sectorials o geogràfics.

Responsables de gestió

ANTONIO LÓPEZ SILVESTRE
Responsable de Renda Variable Europea i Espanyola

Antonio va iniciar la seva carrera professional a Beta Capital SVB - Fortis Bank España, primer com a analista de companyies d'infraestructura i cícliques per posteriorment convertir-se en director d'Anàlisi i de la cobertura d'Utilities espanyoles. Anteriorment va treballar a Exane BNP Paribas com a director de MidCaps Espanyoles i responsable de la sucursal a Espanya. Ha obtingut unes posicions excel·lents en els rànquings d'analistes tant d'equip (5a posició a Espanya i Portugal el 2011; 6a el 2012) i com individuals (2n analista espanyol el 2011, 7è el 2021) d'Extel.

Antonio té un MBA de l'IESE – Universitat de Navarra i una llicenciatura en Economia i Direcció d'empreses per la Universitat Complutense de Madrid. Addicionalment, ha realitzat diversos programes i cursos de postgrau, entre ells un programa de Valoració d'Empreses a la Harvard Business School i un programa de Value Investing a la Columbia Business School.

FRANCISCO JAVIER PÉREZ FERNÁNDEZ
Responsable de Renda Variable Global

Javier va iniciar la seva carrera professional en el departament comercial de Crédit Lyonnais. Posteriorment, a Banco Banif, va ser responsable de contractació de renda variable internacional, fins a la seva incorporació l'any 2000 a March Asset Management com a gestor de renda variable global. Ha estat destacat com un dels millors gestors de renda variable global per la revista Inversión i ha estat qualificat amb AA per la publicació britànica Citywire.

Javier és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense i diplomat per l'Institut Espanyol d'Analistes Financers (Certified European Financial Analyst). A més, és diplomat en "Value Investing and Search For Value" per l'Ivey Business School de Toronto, al Canadà.

Dades rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Estil

Capitalització Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitjana        
Alta        
Totes   Capitalización: Todas. Estilo: Valor    

Dades

  • ISIN ES0160982031
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 2,15%
  • COMISSIÓ D'ÈXIT. 9%
  • DATA LLANÇ. 9-sep-1998
  • DOMICILI ESP
  • CUSTODI Banca March

Informació legal de fons

Final del contingut principal

.