Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. March Cartera Moderada, F.I.

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosMarch Cartera Moderada, F.I.

Comença el contingut principal

March Cartera Moderada, F.I.

Si té un perfil de risc moderat i vol invertir còmodament mitjançant un únic instrument, aquest és el seu fons.

Què és?

L'objectiu principal és invertir en un cistell de IIC amb un horitzó a mitjà termini (tres anys), combinant actius de renda fixa i variable, per aconseguir un objectiu de rendiment superior, assumint un nivell de risc moderat.

Aquest perfil tolera moderadament la volatilitat de les borses i el percentatge màxim que inverteix en fons de renda variable global pot arribar fins al 40% de les inversions.

La volatilitat màxima del fons serà d'un 6% anual.

Amb l'objectiu de trobar l'actiu adequat a cada perfil d'inversor, els fons tenen la flexibilitat per invertir en tot tipus de subjacent.

Per què invertir?

Mitjançant un únic fons i en funció d'un nivell de risc predeterminat i conegut, l'inversor aconsegueix la mateixa diversificació que amb un cistell de fons i obté l'exposició global desitjada amb una operativa molt més senzilla.

Adequats per a clients que confien en la qualitat demostrada de gestió, de selecció i de prudència de March Asset Management: decidim decidir.

Com que se cedeix la gestió en la selecció de subjacents i actius a March A.M., l'estalviador permet al gestor agilitar la presa de decisions, ja que aquest últim pot reaccionar en entorns de mercat volàtils.

Quadres de risc

RISC

Menor risc Major risc

1 2 3 4 5 6 7

HORITZÓ D'INVERSIÓ

Anys

1 2 3 4 5 6 7

ESTIL

CAPITALITZACIÓ Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitja        
Alta        
Totes        

Dades rellevants

ISIN ES0123549000

DIVISA EUR

COMISSIÓ GEST. 0,90%

COMISSIÓ D'ÈXIT 9%

SUBSCRIPCIÓ MÍN. 1 PART.

DATA LLANÇ.  20-jun-2007

DOMICILI  ESP

CUSTÒDIA  B. March

INFORMACIÓ LEGAL

Informació legal de FONS

Gestors

Santiago Montero Ruiz
Director of Multigestió

Santiago Montero Ruiz s’incorporà a March A.M. el 2007 com a responsable de l’àrea de Multigestió. Ara és el responsable de la selecció de fons de tercers i gestiona la gamma de productes de fons de fons. Anteriorment treballà a Gesmadrid com a especialista quantitatiu i després com a responsable de gestió alternativa i fons de fons. Santi dissenyà i llançà el primer fons de fons de gestió alternativa a Espanya. Santi és llicenciat en Ciències Matemàtiques per la Universidad Autónoma de Madrid.

Fi del contingut principal