Lideratge en solvència

Comença el contingut principal

La tranquil·litat de ser client del banc més solvent del sistema financer espanyol i l'únic de propietat 100 % familiar.

Banca March té la millor ràtio de solvència de la banca espanyola (1).

A més, lidera la consideració dels clients en matèria de solidesa i solvència. Informe sectorial de satisfacció de clients de 2022 (2).

Les dades ens avalen com l'entitat més solvent d'Espanya

17,66%
Solvència: el nivell de solvència més alt d'Espanya

1,23%
Ràtio de morositat: és la més baixa del sistema financer espanyol

73,37%
Cobertura de riscos: cobertura de riscos dubtosos

284,81%
Ràtio de liquiditat (LCR): una ràtio de liquiditat molt superior a la mitjana.

Dades i ràtios financeres a 31/12/2022.

Valors

Banc familiar

Valors com la confiança, la proximitat, la responsabilitat i el compromís amb les generacions següents durant més de 90 anys d'història han estat, són i seran una prioritat.

No estem exposats a les eventualitats dels bancs cotitzats en borsa, que poden condicionar les seves decisions.

Com a conseqüència, les nostres decisions es regeixen únicament pels interessos dels clients, buscant la preservació i el creixement del seu patrimoni.

Creixement conjunt

Alineació d'interessos

El creixement conjunt suposa un compromís absolut, de creixement sostenible, que requereix la plena coincidència d'interessos entre accionistes, empleats, clients i la societat en conjunt.

Confiança i solidesa

Independència i experiència

Solidesa acreditada per una de les taxes de solvència més elevades a escala europea i uns recursos propis (core capital) que representen més del doble de la mitjana del sector bancari espanyol. Com a banc familiar, els criteris de gestió s'han establert sempre a llarg termini, la qual cosa ens ha permès mantenir unes taxes d'endeutament limitades i unes ràtios financeres excel·lents.

(1) Banca March té la millor ràtio de solvència dels 20 bancs espanyols més grans per volum d'actius. Dades a 31/12/2022 de fonts públiques.

(2) Font: Benchmarking de satisfacció de clients realitzat per STIGA. Dades acumulades a 31/12/2022. STIGA realitza un estudi de satisfacció de clients en el sector financer comparant 17 entitats financeres amb activitat a Espanya.

Final del contingut principal

.