Informació legal d'assegurances

Comença el contingut principal

Informació legal d'assegurances

Banca March, SA, operador de banca-assegurances vinculat amb CIF A07004021; inscrit al Registre previst a l'article 52 de la Llei 26/2006 amb la clau OV0040. Té concertada assegurança de responsabilitat civil professional i capacitat financera d'acord amb el que disposa l'article 21 de la llei esmentada, manté contracte d'agència d'assegurances vinculada i, per tant, pot realitzar mediació d'assegurances per a les entitats que us mostrem tot seguit.

Entitats asseguradores amb les quals Banca March manté contracte d'agència d'assegurances:

 • C0468 - Seguros Catalana Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
 • C0516 - Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros (CESCE)
 • C0781 - MM Globalis, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
 • E0194 - Financial Assurance Company Limited Suc. España
 • C0031 - Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros (CASER)
 • C0044 - ARAG, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.
 • C0754 - March Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
 • E0129 - Cardif Assurance Vie, Sucursal en España
 • E0130 - Cardif Assurances Risques Divers Sucursal en España
 • E0166 - W.R. Berkley Insurance (EUROPE) Limited Sucursal en España
 • E0207 - AIG Europe Limited Sucursal en España
 • C0039 - Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
 • C0058 - Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
 • C0072 - Generali España, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
 • C0124 - Segurcaixa Adeslas, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
 • C0161 - DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima Española
 • C0467 - Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
 • C0461 - ASISA, Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A., Sociedad Unipersonal
 • E0195 - Financial Insurance Company Limited Sucursal en España
   
 • C0279 - La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A.
 • C0530 - Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
 • E0076 - American Life Insurance Company, Sucursal en España de Compañía Estadounidense de Seguros de Vida
 • C0559 - CNP Partners de Seguros y Reaseguros, S.A.
 • C0109 - Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
 • C0708 - Amgen Seguros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA Sociedad Unipersonal
 • C0711 - Axa Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
 • C0797 - Ca Life Insurance Experts Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.U.
 • E0138 - Axa Art Versicherung AG, Sucursal en España
 • C0723 - Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
 • E0209 - Metlife Europe Insurance designated Activity Company Sucursal en España
 • C0517 - Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros
 • M0050 - Pelayo, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
 • M0134 - Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
 • M0371 - Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fija (Murimar)
 • P3132 - Previsión Balear, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija
 • C0794 - MGS Seguros y Reaseguros, S.A.

Final del contingut principal

.