Gestió de tresoreria

Comença el contingut principal

Gaudiu dels avantatges que us ofereix treballar amb una entitat europea líder en solvència.

  • Assessorament personalitzat amb la finalitat d'oferir-vos solucions eficients.
  • Propostes d'inversió totalment adaptades a les necessitats de la vostra empresa.
  • Varietat de productes financers adequats al vostre perfil de risc, horitzons temporals i objectius.
  • Ajuda per optimitzar la rendibilitat de la inversió: des de puntes de tresoreria fins a inversions financeres a llarg termini.
  • Disponibilitat total per atendre els vostres compromisos de pagament.

Descobriu els nostres comptes corrents específics per al sector empresarial, comptes en moneda estrangera, dipòsits remunerats amb lliure disponibilitat, pagarés d'empresa sense retenció fiscal, fons de tresoreria i més solucions de tresoreria.

Ràtios de solvència

17,66%
Solvència
El nivell de solvència més alt d'Espanya

1,23%
Ràtio de morositat
És la més baixa del sistema financer espanyol

73,37%
Cobertura de riscos
Cobertura de riscos dubtosos

284,81%
Ràtio de liquiditat (LCR)
Una ràtio de liquiditat molt superior a la mitjana

Banca March té la millor ràtio de solvència dels 20 bancs espanyols més grans per volum d'actius. Dades a 31/12/2022 de fonts públiques.

Font: Benchmarking de satisfacció de clients realitzat per STIGA. Dades acumulades a 31/12/2022. STIGA realitza un estudi de satisfacció de clients en el sector financer comparant 17 entitats financeres amb activitat a Espanya.

Final del contingut principal

.