Saltar navegació. Anar directament al contingut principal (Tecla d'accés S)

Secció d'utilitats

Accés a clients

Faci's client

Fi de la secció d'utilitats

ca

Està vostè a:

  1. Fons - March Internacional The Family Businesses Fund

Banca March - Crecemos con valores, crecemos juntosFons - March Internacional The Family Businesses Fund

Comença el contingut principal

The Family Businesses Fund

En temps difícils, les empreses familiars són les millors supervivents.

Què és?

Un fons que inverteix en companyies familiars cotitzades a nivell global.

Després de delimitar l’univers d’inversió a aquelles companyies que estan en mans d’una família, que està involucrada en el negoci i té la intenció de transmetre el control a generacions futures, ens centrem en seleccionar empreses de qualitat que tinguin valoracions atractives, amb bons fonaments i que es diferencien dels seus competidors (valor afegit, característiques diferenciadores, etc.); en definitiva, que representen una bona oportunitat de compra.

El fons no segueix cap índex de referència: la distribució tant sectorial com regional depèn de la selecció de valors del gestor i, en cap cas, de la composició de l’índex.

És una gestió activa amb la qual només invertim en aquelles companyies que estem convençuts que generaran valor en el llarg termini.

Per què invertir?

El valor intrínsec de les companyies familiars (visió a llarg termini, lleialtat, motivació, endeutament baix, etc.) fa que es comportin més bé en moments de crisi econòmica, una característica que volem incorporar al nostre fons.

L'experiència del Grup Banca March com a empresa familiar, a més d'inversor, amb un historial llarg i ple d'èxits, avala aquesta tesi.

Quadres de risc

RISK

Menor risc Major risc

1 2 3 4 5 6 7

HORITZÓ D'INVERSIÓ

Anys

1 2 3 4 5 6 7

ESTIL

CapitaliTzació Passiu Valor Mescla Creixement
Baixa        
Mitja        
Alta        
Totes        

Dades rellevants

INTL.
CLASSE A1 CLASSE P2 CLASSE I1,3
ISIN LU0701410861 LU0982157355 LU0701411166
DIVISA EUR
COMISSIÓ GEST. 2,00% 1,25% 1,25%
SUSCRIPCIÓ MÍN. 1 PART. 500.000€ 100.000€
DATA LLANÇ. 21-feb-2013 31-oct-2013 23-nov-2013
DOMICILI LUX
CUSTÒDIA B. Privée Edmond de Rothschild

1 Existeixen classes d'accions en USD i GBP amb el risc divisa cobert. El preguem consulti amb March A.M..
2 Classe d'accions només registrada a Espanya i d'ús exclusiu per a patrimonis elevats.
3 Classe d'accions d'ús exclusiu per a inversors institucionals.


INFORMACIÓ LEGAL

Informació legal de FONS

Gestors

Antonio Lopez Silvestre
Responsable Renda Variable Europea i Espanyola

Antonio inicià la seva carrera professional a Beta Capital SVB - Fortis Bank España, primer com a analista de companyies d’infraestructura i cícliques, i posteriorment com a Director d’Anàlisis i de la cobertura d’Utilities espanyoles. Anteriorment, havia treballat a Exane BNP Paribas com a Director de MidCaps Espanyoles i Responsable de la Sucursal a Espanya. Ha obtingut excel·lents posicions en els rànquings d’analistes d’equip (5ª posició a Espanya i Portugal el 2011; 6ª el 2012) i com a individual (2n analista espanyol el 2011, 7è el 2012) d’Extel.

Antonio compta amb un MBA de l’IESE – Universidad de Navarra i una llicenciatura en Economia i Direcció d’Empreses per la Universidad Complutense de Madrid. Addicionalment, ha realitzat diversos programes i cursos de postgrau, entre ells un programa de Valoració d’ empreses a la Harvard Business School i un programa de Value Investing a la Columbia Business School.

Francisco Javier Pérez Fernández
Global Responsable Renda Variable Global

Javier inicià la seva carrera professional en el departament comercial de Crédit Lyonnais. Posteriorment, al Banco Banif fou responsable de contractació de renda variable internacional fins a la seva incorporació el 2000 a March A.M. com a gestor de renda variable global. Ha estat destacat com un dels millors gestors de renda variable global per la revista Inversión i ha aconseguit la qualificació AA per la publicació britànica Citywire.

Javier és llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universidad Complutense i diplomat per l’Institut Espanyol d’Analistes Financers (Certified European Financial Analyst). A més, és diplomat en “Value Investing and Seearch For Value” per l’ Ivey Business School, Toronto, Canadà.

Fi del contingut principal