Fons d'inversió

Comença el contingut principal

Experiència de gestió

Banca March us ofereix diferents fons d'inversió

Aprofiteu l'experiència gestora de Banca March.

Trobar la solució d'inversió que s'adapti millor a les vostres necessitats i desenvolupar el vostre perfil inversor és molt més fàcil gràcies als consells dels nostres experts professionals. Banca March disposa d'una àmplia gamma de fons d'inversió tant propis, a través de la seva gestora March Asset Management, com d'arquitectura oberta amb All Funds.

Conegueu els avantatges fiscals que oferim per obtenir el màxim benefici i disposeu dels vostres diners amb total liquiditat, sempre que ho necessiteu.

PERFILATS

RENDA VARIABLE

RENDA FIXA

Fons Perfilats

imatge decorativa March Cartera Defensiva

March Cartera Defensiva, F.I.

Si busqueu més rendibilitat en els vostres estalvis mantenint un perfil de risc baix, aquest és el fons més adient.

imatge decorativa March Cartera Conservadora

March Cartera Conservadora, F.I.

Per a un perfil conservador, amb inversions còmodes a través d'un únic instrument.

imatge decorativa March Cartera Moderada

March Cartera Moderada, F.I.

Si voleu invertir amb un perfil de risc moderat mitjançant un únic instrument, aquest és el fons més adient.

imatge decorativa March Cartera Decidida

March Cartera Decidida, F.I.

Un fons per a inversors que vulguin mantenir un perfil de risc mitjà/alt de les seves inversions en un únic instrument.

Fons de Renda Fixa

imatge decorativa March Renta Fija Corto Plazo

March Renta Fija Corto Plazo, F.I.

Aquest fons monetari és una bona alternativa al compte corrent. Obteniu rendibilitat i al mateix temps manteniu liquiditat diària.

imatge decorativa FonMarch

FonMarch, F.I.

Per a clients que vulguin invertir en renda fixa a curt i mitjà termini, preservant el seu capital amb una rendibilitat interessant i risc moderat.

imatge decorativa March Patrimonio Corto Plazo

March Patrimonio Corto Plazo, F.I.

Amb aquest fons els inversors podran preservar el seu capital i obtenir una rendibilitat conforme als tipus d'interès a un any.

imatge decorativa March Rentabilidad Objetivo 2023

March Rentabilidad Objetivo 2023

Aquest fons, de perfil conservador, és una alternativa a la remuneració de la liquiditat en compte corrent.

imatge decorativa March Renta Fija 2025 Garantizado

March Renta Fija 2025 Garantizado

Nou fons de renda fixa de March AM, amb unes condicions atractives per a l'inversor més conservador i una alternativa d'inversió a la liquiditat en compte.

Fons de Renda Variable

imatge decorativa March Vini Catena

March Internacional - March Vini Catena

El primer fons d'inversió sobre la cadena de valor del vi a escala global.
La cadena de valor del vi com a univers d'inversió a través de March Vini Catena.

imatge decorativa The Family Businesses Fund

March Internacional - The Family Businesses Fund

Inverteix en companyies familiars amb valor afegit.

imatge decorativa Mediterranean Fund

March Internacional - Mediterranean Fund

És el moment de tornar al mar el que ens ha donat.

imatge decorativa March Global

March Global, F.I.

Fons diversificat que inverteix a escala global, tant a països desenvolupats com emergents.

imatge decorativa March Europa

March Europa, F.I.

Estratègia que busca invertir en les millors oportunitats que ofereixen les companyies europees, amb l'objectiu de batre l'Stoxx 50 a mitjà termini.

imatge decorativa March Iberia

March Iberia

Espanya i Portugal ofereixen interessants oportunitats d'inversió.

Important

Aquesta web té caràcter merament informatiu i no constitueix cap oferta de recomanació, d'assessorament financer o de qualsevol altre tipus. S'ha elaborat per facilitar la decisió independent i individual de l'inversor interessat, que haurà d'adoptar les seves pròpies decisions obtenint, si escau, el suport especialitzat que necessiti en matèria fiscal, legal, financera, reguladora, comptable o de qualsevol altre tipus.

La institució d'inversió col·lectiva a la qual es fa referència està inscrita al Registre corresponent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (www.cnmv.es). Amb anterioritat a la subscripció d'accions o participacions, l'inversor haurà de rebre el document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) i/o el fullet informatiu i/o la resta de documents previstos per la normativa reguladora de les institucions d'inversió col·lectiva.

L'inversor ha de tenir en compte que la inversió en institucions d'inversió col·lectiva comporta riscos (per a més informació sobre els riscos, vegeu el fullet informatiu i el DFI). Les rendibilitats registrades en el passat no garanteixen rendibilitats futures. Aquesta pàgina web no ha estat verificada ni revisada per la CNMV.
Societat gestora: March Asset Management, SGIIC, SAU. Banc dipositari: Banca March, S.A.

Final del contingut principal

.