Saltar navegació. Anar directament al contingut principal

Fons d'inversió

Comença el contingut principal

Experiència de gestió

Banca March us ofereix diferents fons d'inversió

Aprofiteu l'experiència gestora de Banca March.

Trobar la solució d'inversió que s'adapti millor a les vostres necessitats i desenvolupar el vostre perfil inversor és molt més fàcil gràcies als consells dels nostres experts professionals. Banca March disposa d'una àmplia gamma de fons d'inversió tant propis, a través de la seva gestora March Asset Management, com d'arquitectura oberta amb All Funds.

Conegueu els avantatges fiscals que oferim per obtenir el màxim benefici i disposeu dels vostres diners amb total liquiditat, sempre que ho necessiteu.

Fons Perfilats

March Cartera Defensiva, F.I.

Si busqueu més rendibilitat en els vostres estalvis mantenint un perfil de risc baix, aquest és el fons més adient.

March Cartera Conservadora, F.I.

Per a un perfil conservador, amb inversions còmodes a través d'un únic instrument.

March Cartera Moderada, F.I.

Si voleu invertir amb un perfil de risc moderat mitjançant un únic instrument, aquest és el fons més adient.

March Cartera Decidida, F.I.

Un fons per a inversors que vulguin mantenir un perfil de risc mitjà/alt de les seves inversions en un únic instrument.

Fons de Renda Fixa

March Renta Fija Corto Plazo, F.I.

Aquest fons monetari és una bona alternativa al compte corrent. Obteniu rendibilitat i al mateix temps manteniu liquiditat diària.

FonMarch, F.I.

Per a clients que vulguin invertir en renda fixa a curt i mitjà termini, preservant el seu capital amb una rendibilitat interessant i risc moderat.

March Patrimonio Corto Plazo, F.I.

Amb aquest fons els inversors podran preservar el seu capital i obtenir una rendibilitat conforme als tipus d'interès a un any.

March Rentabilidad Objetivo 2023

Aquest fons, de perfil conservador, és una alternativa a la remuneració de la liquiditat en compte corrent.

March Renta Fija 2025 Garantizado

Nou fons de renda fixa de March AM, amb unes condicions atractives per a l'inversor més conservador i una alternativa d'inversió a la liquiditat en compte.

Fons de Renda Variable

March Internacional - March Vini Catena

El primer fons d'inversió sobre la cadena de valor del vi a escala global.
La cadena de valor del vi com a univers d'inversió a través de March Vini Catena.

March Internacional - The Family Businesses Fund

Inverteix en companyies familiars amb valor afegit.

March Internacional - Mediterranean Fund

És el moment de tornar al mar el que ens ha donat.

March Global, F.I.

Fons diversificat que inverteix a escala global, tant a països desenvolupats com emergents.

March Europa, F.I.

Estratègia que busca invertir en les millors oportunitats que ofereixen les companyies europees, amb l'objectiu de batre l'Stoxx 50 a mitjà termini.

March Iberia

Espanya i Portugal ofereixen interessants oportunitats d'inversió.

Important

Aquesta web té caràcter merament informatiu i no constitueix cap oferta de recomanació, d'assessorament financer o de qualsevol altre tipus. S'ha elaborat per facilitar la decisió independent i individual de l'inversor interessat, que haurà d'adoptar les seves pròpies decisions obtenint, si escau, el suport especialitzat que necessiti en matèria fiscal, legal, financera, reguladora, comptable o de qualsevol altre tipus.

La institució d'inversió col·lectiva a la qual es fa referència està inscrita al Registre corresponent de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (www.cnmv.es). Amb anterioritat a la subscripció d'accions o participacions, l'inversor haurà de rebre el document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI) i/o el fullet informatiu i/o la resta de documents previstos per la normativa reguladora de les institucions d'inversió col·lectiva.

L'inversor ha de tenir en compte que la inversió en institucions d'inversió col·lectiva comporta riscos (per a més informació sobre els riscos, vegeu el fullet informatiu i el DFI). Les rendibilitats registrades en el passat no garanteixen rendibilitats futures. Aquesta pàgina web no ha estat verificada ni revisada per la CNMV.
Societat gestora: March Asset Management, SGIIC, SAU. Banc dipositari: Banca March, S.A.

Final del contingut principal

.