FonMarch, F.I.

Comença el contingut principal

Menys risc
Potencialment menys rendiment
1
2
3
4
5
6
7
Més risc
Potencialment més rendiment

La categoria "1" no significa que la inversió estigui exempta de risc

Obteniu una rendibilitat interessant amb un risc moderat invertint a curt i mitjà termini en renda fixa.

Què és?

És un fons d'inversió de renda fixa a curt termini que mira de beneficiar-se de les oportunitats de finançament que sorgeixen en el mercat: deute sobirà, corporatiu, instruments del mercat monetari, amb risc de divisa escàs (només un 5 % de la cartera pot estar en una altra divisa diferent de l'euro).

Amb una durada d'entre dos i quatre anys, aquest tipus de fons manté un risc a tipus d'interès molt limitat.

El fons inverteix tant en deute públic com privat, mantenint una qualitat creditícia elevada. El ràting mínim en què invertiran els gestors serà el fixat pel Regne d'Espanya, tot i que pot arribar a tenir un 25 % del fons en emissions de pitjor qualitat.

Per què invertir?

El Fondo FonMarch, F.I. està adreçat a clients que vulguin invertir a curt i mitjà termini amb l'objectiu de preservar el seu capital assumint un risc moderat.

Es tracta d'un tipus d'inversió apte per a clients que vulguin obtenir una rendibilitat més gran de la que ofereix un fons de mercat monetari. Amb el fons FonMarch, FI els inversors assumeixen un risc més alt en invertir els seus diners en bons a un termini de venciment més llarg, amb un temps mitjà en la cartera d'entre tres i cinc anys.

Aquest fons és una opció atractiva per invertir en deute d'altres països que mantinguin una cartera balancejada i ben gestionada gràcies al treball de l'equip gestor de March Asset Management.

Responsables de gestió

FRANCISCO HERRERO
Responsable de Renda Fixa

Inicia la seva carrera professional a FECSA. El 1989 s'incorpora a Citibank en les divisions de gestió de fons i pensions com a responsable de les unitats de Mercat Monetari i Renda Fixa, inclosos derivats. Va liderar diferents projectes relacionats amb el trading i reporting de les divisions a Espanya i Grècia. S'incorpora a March AM el 2000 com a responsable de la unitat de Renda Fixa, gestionant i supervisant les inversions realitzades en deute, tant mercat monetari com renda fixa a curt termini i derivats, a través dels diferents instruments d'inversió. Francisco és enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya.

MARTA GONZÁLEZ LABIÁN
Gestora de March Asset Management

Marta s'incorpora a March Asset Management el 2008 dins l'equip de Multigestió, per passar posteriorment a l'equip de gestió de Renda Fixa. En l'actualitat és una de les gestores de la gamma de productes de renda fixa. Marta va iniciar la seva carrera professional a Deloitte com a assistent d'auditoria del departament de Serveis Financers, divisió de Banca, a l'equip permanent del BBVA. Marta és llicenciada en Dret i en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pontificia de Comillas, ICADE, i màster en Relacions Institucionals per la Universitat de Georgetown i ICADE.

Dades rellevants

Horitzó d'inversió

Anys
1
2
3
4
5
6
7

Dades

  • ISIN ES0138841038
  • DIVISA EUR
  • COMISSIÓ DE GEST. 1%
  • DATA LLANÇ. 24-abr-1986
  • DOMICILI ESP
  • CUSTODI Banca March

Informació legal de fons

Final del contingut principal

.