Gestió del risc comercial

Comença el contingut principal

Per què una assegurança de crèdit?

Us permetrà reduir al mínim la possibilitat de pèrdues per impagats que:

  • Retarden l'evolució de l'empresa.
  • Frenen la seva expansió.
  • Poden posar en perill la seva continuïtat.

L'assegurança de crèdit és la fórmula més fiable per obtenir la tranquil·litat que la seva empresa necessita en assegurar aquests riscos.

Per què CESCE Banca March?

Aquesta eina exclusiva de presa de decisions classifica els vostres deutors en vuit grups de tarifa per la seva probabilitat d'impagament, permetent-vos conèixer i gestionar en temps real el risc comercial.

Un únic producte que us permetrà assegurar:  

  • Des d'un mínim del 10 % dels clients que representen aquest mateix percentatge de la vostra facturació.
  • Fins a la totalitat dels vostres deutors.

Estalvieu temps i recursos amb CESCE. Aquesta plataforma, fàcil i intuïtiva, s'encarregarà del recobrament dels impagaments dels vostres deutors i us permetrà reduir l'impacte que una factura impagada pot produir en l'estabilitat del negoci.

Gràcies a la mida i qualitat de la seva base d'informació, CESCE té la ràtio d'acceptació de riscos comercials més alta del sector.

A més, en la modalitat Master Or

CESCE és l'única companyia que emet certificat d'assegurança, facilitant l'accés al finançament a Banca March.

El límit per indemnitzar en cas d'impagament serà el límit de risc concedit per a aquest deutor dins del seu percentatge de cobertura, no limitat per cap màxim en funció de l'import de les primes, com la resta dels productes del mercat, i indemnitzant en el termini de dos mesos, el més curt del mercat.

A més, tindreu accés a serveis de prospecció comercial en mercats nacionals i internacionals, identificant clients potencials de baix risc, la qual cosa permet un retorn de la inversió que suposa la prima d'assegurança.

Final del contingut principal

.