Cobraments i pagaments

Comença el contingut principal

A Banca March ens asseiem amb les empreses, veiem les necessitats que tenen i analitzen la millor manera de cobrir-les.

Una bona gestió financera és la clau de l'èxit de qualsevol negoci.

Com ho fem?

 • Disposem de diversos productes i serveis financers perquè mai no us falti liquiditat.
 • Ens anticipem als problemes i estimem les vostres necessitats financeres amb prou antelació.
 • Us escoltem i dissenyem junts una gestió de tresoreria correcta, finançament del circulant i estructura del vostre endeutament a llarg termini.

Gestió de cobraments

Sabem com n'és d'important per a la rendibilitat del vostre negoci poder fer efectiu el seu dret a cobrament.

Aquestes són les modalitats de cobrament que posem a la vostra disposició:

Terminals de punt de venda (TPV)

Facilitaran el pagament dels vostres clients mitjançant targeta de crèdit o dèbit.

Els nostres gestors us assessoraran sobre el model més convenient segons les necessitats del vostre negoci: mobilitat, multidivisa, pagament per Internet…

Més informació sobre els terminals de punt de venda (TPV)

Bestretes de crèdit

La nostra entitat us avança l'import de les vendes comercials per operacions concretes de la vostra activitat comercial.

Línies de cessió de rebuts

Aquesta operació us permet emetre remeses de rebuts als vostres clients a través de la banca electrònica.

Gestió de pagaments

Gestiona les necessitats i obligacions de pagament de la vostra empresa gràcies a la nostra cartera de productes i serveis:

Targetes de dèbit i crèdit Business

Dissenyades per facilitar-vos els pagaments, l'administració de les despeses de viatge i representació de l'empresa, la realització dels pagaments dels subministraments d'oficina, equips i fins i tot proveïdors... Podreu ajustar els límits a les vostres necessitats.

Generador de remeses CSBWeb

Gestiona de manera senzilla des del vostre ordinador el pagament als empleats i proveïdors.

Pagament concertat

Producte dissenyat perquè pugueu confirmar els pagarés/factures que rep l'empresa mentre la nostra entitat assumeix la gestió dels pagaments als vostres proveïdors.

Confirming

Aquest sistema de gestió de pagaments a proveïdors us permet:

 • Simplificar i reduir costos.
 • Millorar la vostra imatge davant els proveïdors en avançar-los el cobrament de les factures.

Descobriu les nostres diferents modalitats:

 • Postfinançament i recompra de factures.
 • Multititularitat amb límits compartits.
 • Possibilitat de pagament immediat.

Single Euro Payment Area (SEPA)

La Single Euro Payments Area (SEPA) us permet fer pagaments electrònics en euros entre qualsevol resident a l'àrea SEPA, emprant un únic compte bancari i un sol conjunt d'instruments financers.

L'àrea SEPA està formada per 34 països: 28 de la UE, a més d'Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino i Suïssa.

Informació addicional sobre aquest tipus de pagaments:

Transferències SEPA (instrument de pagament)

Substitueix les transferències nacionals i té les característiques següents:

 • Operacions en euros.
 • Ambdós comptes de les transferències han d'estar localitzades en algun dels països de l'àrea SEPA.
 • Igualtat de condicions i tarifes per a operacions domèstiques i transfrontereres (països de l'àrea SEPA).
 • L'import es rebrà com a màxim el dia hàbil posterior a la data d'emissió per part de l'entitat ordenant.

Webs relacionats

L'ús dels instruments SEPA és obligatori des de l'1 de febrer de 2014, d'acord amb el que va establir el Reglament (EU) 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell.

Càrrecs domiciliats SEPA (instrument de pagament) 

Són pagaments periòdics o puntuals, tant nacionals com transfronterers, a qualsevol dels països del seu àmbit geogràfic.

Hi ha dues modalitats: els SEPA CORE/COR1* (antic càrrec domiciliat nacional) i els SEPA B2B (nova modalitat de càrrec en què el termini de devolució/gestió s'acurta i el deutor renuncia al dret de reemborsament d'operacions autoritzades).

Aquestes són les diferències principals:

TIPUS DE CÀRREC SEPA CORE / COR1* SEPA B2B
DESTINAT A Operacions entre empreses o particulars. Operacions entre empreses o autònoms.
TERMINI DE DEVOLUCIÓ/GESTIÓ Fins a 5 dies després de la data de liquidació. Fins a 2 dies després de la data de liquidació.
TERMINI DE REEMBORSAMENT PER A OPERACIONS AUTORITZADES Fins a 47 dies després de la data de liquidació. No és possible.
MANDAT/ORDRES DE DOMICILIACIÓ Cal que prèviament hi hagi una ordre de domiciliació del deutor. Validesa de les ordres actuals. Obligació de formalitzar noves ordres de domiciliació.

*Els càrrecs domiciliats SEPA COR1 són una modalitat amb característiques idèntiques a les dels SEPA CORE, però el termini de presentació per part de l'entitat creditora serà d'un dia.

Final del contingut principal

.