PERTE-Projectes Estratègics per a la Recuperació

Comença el contingut principal

PERTE, l'instrument que impulsarà els projectes tractors per a la recuperació econòmica.

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) són el mecanisme amb què el Govern d'Espanya impulsa i coordina els projectes més prioritaris i emblemàtics, especialment complexos, o en els quals hi hagi una clara fallada de mercat o una insuficient iniciativa o capacitat d’inversió del sector privat. Habitualment aquests projectes s'articulen a través de convocatòries.

Els PERTE actius actualment són:

  • PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge.
  • PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat.
  • PERTE per a la salut d'avantguarda.
  • PERTE Agroalimentari.
  • PERTE Nova economia de la llengua.
  • PERTE Economia circular.

Final del contingut principal

.