Finançament: mercat de capitals

Comença el contingut principal

Què és?

Continuant amb l'avenç en la implementació del model estratègic en el segment empresarial, el 2013 vam constituir una nova unitat especialitzada dins de l'àrea de Grans Empreses, Mercat de Capitals, per aprofitar les possibilitats que presenta el mercat de deute no bancari.  

Per què? 

Entorn

Ens movem en un entorn financer marcat per un estrenyiment del crèdit a causa de la progressiva desaparició d'entitats i les noves exigències reguladores de fons.

Objectiu

El nostre objectiu és aprofitar l'interès creixent d'inversors institucionals nacionals i estrangers pel deute corporatiu de companyies espanyoles. 

Assessorament

Ens centrem en l'assessorament en tot el procés d'estructuració i col·locació en els mercats de capitals de productes especialitzats:

imagen decorativa Assessorament de mercat de deute no bancari

  • Emissió de deute corporatiu.
  • Crèdits sindicats.
  • Fons de deute.
  • Productes de finançament estructurat d'actius, etc…

Assessorem i proporcionem als nostres clients diferents tipus d'inversions per a la planificació i optimització de la seva fiscalitat.

Final del contingut principal

.